Mes turime 284 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2481
mod_vvisit_counterŠią savaitę:28128
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:150942

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone. Kas naujo?

2012 m. lapkričio 10 d. šeštadienis Nr.86 (1230)

 

Viename projekte – trys objektai

Didelę rajono vandens ūkio dalį apimą įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ (projekto kodas VP3-31-3.1-AM- 01- V-02-045), kurio vertė 12 mln. 767453,92 Lt. Šio projekto įgyvendinimo trukmė 2009-2013 m. Projektą finansuoja ES Sanglaudos fondas, valstybės ir savivaldybės biudžetai. Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Švenčionių rajone. Kadangi dalis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos normų bei negali užtikrinti tinkamo nuotekų tvarkymo. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė 816 gyventojų pasinaudoti kokybiško geriamojo vandens tiekimu ir 1373 gyventojams - nuotekų tvarkymu. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo prieinamumas 2015 metais turėtų siekti 95 proc. visų šalies gyventojų. Dabar aišku, kad terminus teks pratęsti. Vien Pabradės mieste, norint patenkinti visus poreikius, tinklų reikėtų nutiesti 4 kartus daugiau negu atlikta.

Tiek galima pasakyti apie šį didelį ir sudėtingą projektą oficialiai jį apibūdinant. Už šių sudėtingų ir gana abstrakčių frazių slypi realūs darbai, kurių jau nemaža dalis atlikta, ir, žinoma, didelė nauda gyventojams, kuriems šįkart labai pasisekė – projektas apėmė jų gyvenamąją teritoriją arba vyko netoliese ir atsirado galimybė nors ir savo lėšomis prisijungti prie tinklų.

Projekte buvo numatytos trys veikos, kitaip sakant, trys objektai. Išsamiau apie šių objektų statybą informavo projekto vadovas Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Grigorijus Avinas.

 

Sprendė labai senas problemas Pabradės mieste

Pirmasis objektas - vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, naujos siurblinės statyba Pabradės mieste - jau baigtas 2011 m. Šiam objektui buvo skirta 1 mln. 995831 Lt. Pagrindinis tikslas buvo spręsti Fabriko skersgatvio vandens ir nuotekų tvarkymo problemas. Šiame skersgatvyje 8 daugiabučiai namai (iš viso 64 butai) 40 metų naudojosi išgriebimo duobėmis, vandenį tiekė kartono fabrikas. Vandentiekio tinklai buvo seni, neatitinkantys reikalavimų – mažas slėgis ir pralaidumas. Pasak Grigorijaus Avino, dėl nuotekų čia buvo tikra tragedija. Aštuonbučių namų nuotekos bėgo į 6-10 kub. metrų duobes, į kurias patekdavo dar ir gruntiniai vandenys. Nuotekas tekdavo išvežti po kelis kartus per savaitę, jų šalinimo kaina buvo labai didelė. O ką bekalbėti apie grunto teršimą ir gamtai daromą žalą.

Kita didelė problema Pabradės mieste buvo kultūros centro nuotekų tvarkymo prijungimas prie miesto tinklų. Čia lankytojų srautas dažnai siekia apie 300 žmonių, o nuotekos buvo surenkamos į išgriebimo duobę. Ir tai – visai šalia Žeimenos. Prie tos pačios išgriebimo duobės dar buvo prijungtas 20-ties butų namas Kranto g. 4. Nuotekų šalinimas buvo labai brangus, didelė žala gamtai, o iš išgriebimo duobės dar ir nemalonūs kvapai sklido.

- Dabar šios problemos išspręstos, gyventojai jaučia įgyvendinto projekto teikiamus privalumus, už nuotekų šalinimą moka žymiai mažiau, - apibendrina projekto naudą jo vadovas Grigorijus Avinas.

Paklojus trasas, atsirado galimybė prisijungti ir Arnionių bei kitų netoliese esančių gatvių nuosavų namų gyventojams. Daugelis ja pasinaudojo. Džiugina tai, kad atsirado ir „neplanuotų“ vartotojų, galinčių ir norinčių savo lėšomis suprojektuoti ir pakloti net iki 100 metrų nuotekų tinklų ir tokiu būdu išspręsti nuotekų tvarkymo problemą. G.Avinas stebisi, kad prisijungimo projektus užsisakė ir pasidarė įvadus apie 30 individualių namų, o nuotekų šalinimo sutartis per 2012 m. sudarė vos 4 vartotojai. Yra įtarimų, kad gyventojai naudojasi, bet nesudaro sutarčių su UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, vadinasi, ir nemoka už paslaugas.

- Primenu atsakomybę už nelegalų naudojimąsi. Bus reidai, bus skiriamos baudos. Jeigu gyventojai iki to laiko geranoriškai įteisins naudojimąsi paslauga ir sudarys sutartis, sankcijos nebus taikomos, - įspėja G.Avinas.

 

Valymo įrenginių statyba bus baigta iki metų pabaigos

Gal dalis Pabradės miesto gyventojų ir nežino, kad vos keli kilometrai nuo miesto baigiami įrengti modernūs valymo įrenginiai. Pabradėje šiuo metu eksploatuojami seni, dar sovietiniais laikais pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Visų valyklos pastatų statybinės konstrukcijos ir įrenginių technologinė, elektros ir automatikos įranga yra sena ir susidėvėjusi, todėl naujos valyklos statyba tapo labai aktuali. Šiuo metu naujų nuotekų valymo įrenginių statyba artėja prie pabaigos. Įvykdyta 95 proc. darbų. Numatytas galutinis baigimo terminas – iki šių metų gruodžio 15 d. Rekonstruojamo objekto vertė 6 mln. 656159 Lt. Naujieji valymo įrenginiai iš esmės skiriasi nuo senųjų – moderni įranga, pažangesnės technologijos. Čia, kaip ir Švenčionėlių nuotekų valykloje, įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija.

- Nuotekų išvalymo procesas sudėtingas, reikia 2-3 mėnesių, kad būtų pasiektas projektinis nuotekų išvalymo rodiklis, - aiškina projekto vadovas. – Valymą atlieka aktyvus dumblas – gyvas organizmas, kuri dauginasi vykstant valymo procesui, todėl į valymo įrenginius turi patekti tam tikro užterštumo nuotekos. Fosforas naujoje valykloje bus pašalinamas biologinių/biocheminių procesų metu, naudojant tam skirtus chemikalus. Valytų nuotekų, išleidžiamų į Žeimenos upę užterštumas neviršys normose nustatytų reikalavimų.

 

Nepamatuota „mažiausios kainos“ kaina

Trečiasis projekto objektas – Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Švenčionių mieste ir Cirkliškio kaime. Tai tas objektas, kurio rangovas UAB „Kašgarija“ nesugebėjo baigti ir bankrutavo. Atlikta tik 12 proc. darbų – pakloti tinklai Pakalnės ir Saulėtekio gatvėse, bet ir ten reikia užbaigti darbus. Vyksta teismo procesai.

Tuo pat metu daroma viskas, kad objektas būtų baigtas, o projektas įgyvendintas visa apimtimi. Darbų pirkimas buvo perskelbtas, nustatytas laimėtojas, kuris ir turėtų baigti darbus. Bet iš praeities atsiveja problema - atskaitos tašku tapo ankstesniojo rangovo – UAB „Kašgarija“ – sudaryta sąmata. Galbūt dėl to ši bendrovė ir bankrutavo. Beje, projekto vadovas sako, kad jau laimėjus konkursą „Kašgarijai“ jam buvo bloga nuojauta dėl nerealiai sumažintos kainos. Artimiausiu metu Švenčionių miesto gyventojai bus papildomai informuoti apie šio projekto eigą bei perspektyvas prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

 

Irena PAULIUKEVIČIENĖ