Mes turime 139 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1048
mod_vvisit_counterŠią savaitę:23246
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:165239

Asbestinių stogų keitimas – viltingas ar atbaidantis?

2012 m. lapkričio 17 d. šeštadienis Nr.88 (1232)

Paraiškų priėmimas vietoje – didelis patogumas

Asbestinių stogų dangų keitimui iš Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos skirta 60 mln. Lt, numatant didžiausią paramos sumą vienam projektui – 10 000 litų ir nustatant 50 proc. paramos intensyvumą. Ši veikla finansuojama iš minėtos programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Skaičius įsimintinas: kadangi Lietuvoje 60 savivaldybių, tai vidutiniškai kiekvienai iš jų turėtų tekti po 1 mln. Lt.

Keisti asbestinius stogus į naujus ir saugius aplinkai buvo sudarytos palankios sąlygos. Ypač didelė lengvata švenčioniškiams buvo tai, kad priimti paraiškų dėl stogų dangos keitimo į vietą atvyko specialistai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Paraiškas nurodytomis dienomis ir valandomis savivaldybėje priiminėjo agentūros specialistas Antonas Levonas. Iš vienų paraiškas priimdavo, kitiems nurodydavo taisytinus reikalus arba padarytas klaidas.

Iš vietos gyventojų A.Levonas Švenčionyse priėmė 35 paraiškas. Dar 7 paraiškos iš rajono gyventojų buvo priimtos Vilniuje.

Kovo pabaigoje pasibaigė paraiškų priėmimo terminas. Šiek tiek vėliau Švenčionys buvo minimi tarp respublikos rajonų, mažiausiai šia parama pasinaudojusiųjų.

Neseniai apsilankėme Sarių seniūnijos Šutų kaime, kuriame Jonas Jusys pakeitė seną asbestinę stogo dangą į naują.

 

Motinos prašymas

Paraiška stogo dangai keisti rašyta ne jo, Jono Jusio, gyvenančio Sariuose, o dabar amžino atilsio atgulusios jo mamos Irenos Jusienės vardu. Jis kartu su savo seserimi Laimute Kuksiene, gyvenančia Švenčionyse ir dirbančia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, slaugė sergančią mamą, jai dar gyvai esant. Ligi šiol vaikai prisimena jos žodžius:

- Vaikai, tik šito namo niekam neparduokite, jeigu jo nereikės jums, gal prireiks anūkams.

Nei Jonas, Nei Laimutė savo tėviškės niekam ir neketina parduoti. Jie šventai laikosi savo motinos prašymo. Bet ką toliau daryti dėl stogo dangos pakeitimo? Juk pareiškėjos, kuriai buvo patvirtinta parama, jau nėra tarp gyvųjų.

Šiuo reikalu rūpinosi Laimutė, nagrinėjo nemažai teisės aktų. Benagrinėdama sužinojo, kad ji neturi teisės keisti stogo dangos, nes gyvena ne kaimo vietovėje, o rajono centre. Kartu ji sužinojo, kad tokią teisę turi jos brolis Jonas, gyvenantis Sarių kaime, esančiame tik už kelių kilometrų nuo Šutų. Jis atitiko visus paramos gavėjo kriterijus.

- Tai biurokratinis kliuvinys, - dabar sako Laimutė, kartu su broliu paveldėjusi motinos namą.

Biurokratinis kliuvinys... Nejučia kyla klausimas: o jeigu ir Jonas Jusys būtų gyvenęs ne kaimo vietovėje, o Švenčionyse, tuomet paraiška stogą keisti būtų išregistruota?

Be abejo, taip. Juk ši priemonė skirta ne miestui, o kaimo plėtrai atnaujinti. Bet, kita vertus, namas su nauja stogo danga juk vis viena lieka kaime. Tad, anot Laimutės, šį biurokratinį kliuvinį ateityje reikėtų panaikinti.

 

Papildomas reikalavimas

Nei Ignalinos, nei Molėtų, nei Zarasų, nei kituose respublikos regionuose nėra tiek saugomų teritorijų, kiek jų turi Švenčionys – daugiau negu trečdalį viso rajono ploto. O saugomose teritorijose gyvenantiems žmonėms, norintiems pakeisti stogo dangą, nustatytas papildomas reikalavimas – paprastojo remonto aprašas bei statybą leidžiantis dokumentas. Ne kiekvienas pareiškėjas asmeniškai pats tą įstengia padaryti. Švenčionių kaimiškos seniūnijos Adomiškės kaimo gyventojas Zenonas Vaiciukas už tam tikrą mokestį dokumentų paruošimą patikėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Švenčionių biuro darbuotojai, o dėl aprašo vyko net į Šalčininkų rajoną pas vieną specialistą (tokius aprašus gali parengti ir statybos inžinieriai arba architektai). Biuro darbuotoja, mano paprašyta, suskaičiavo net 76 puslapius raštų, būtinų pakeisti asbestinei stogo dangai. Dar visų darbų nebaigus, kai pasiteiravau Z.Vaiciuko, kiek jam apytikriai teks „grynų“ paramos pinigų, išgirdau atsakymą: apie du arba tris tūkstančius litų.

Jonui Jusiui tokio aprašo nereikėjo, nes jo gyvenamoji vieta nepriskirta saugomų teritorijų kategorijai.

 

Pašaliečiui atrodo kitaip

Šutuose keičiamo stogo dangos apimtis – 180 kv. m. Nei seno šiferio nuėmimas, nei stogo nauju uždengimas paramos pinigais nefinansuojami. Juos turi sumokėti pats pareiškėjas.

- Anoks čia darbas nuplėšti seną šiferį. Dienai ar kitai kaimynus pasikvietei – ir kvit, - dažnai pasako pašalietis.

Gal tikrai pašaliečiui taip atrodo? Bet, kaip sakoma, ne taip greit ropė kepa, kaip bobutė nori. Tų kaimynų, sugebančių nuplėšti senus šiferio lapus, dabar kaime vargu ar su žiburiu surasi. Dar amžinam poilsiui atgulęs Jono ir Laimutės tėvas 1995-aisiais Šutuose suskaičiavo 15 moterų - našlių. Kaimas tuštėja. Asbestiniams šiferio lapams plėšti ir naujais apdengti teko pasitelkti specialistus iš Švenčionių, suprantama, už tai ir sumokėti iš savo kišenės.

 

Utilizavimo kainų skirtumai

Laimutė Kuksienė, išstudijavusi daugybę stogų dangos keitimo dokumentų, ypač sunerimo dėl atliekų utilizavimo. Ją ypač nustebino dideli atliekų utilizavimo kainų skirtumai. Priimtiniausias jai pasirodė arčiausiai esantis Utenos regiono atliekų tvarkymo centras. Nors Švenčionys yra Vilniaus apskrities teritorijoje, laimei, uteniškiai be jokių ginčų sutiko.

Jonas Jusys, susikooperavęs su vienu stogą keitusiu savininku iš Daukšių kaimo, nugabeno į Uteną atliekas. Palyginti su kitais utilizavimo centrais kaina buvo pati mažiausia – 135 Lt/t. Kiti centrai kainą buvo užkėlę keliskart didesnę.

 

Jei dabar kas pasiūlytų

Programoje numatyti stogų dangos darbai turi būti užbaigti iki 2013-ųjų balandžio. Jonas Jusys juos jau baigė. Atvykusi patikros komisija iš Nacionalinės mokėjimo agentūros Vilniaus paramos administravimo skyriaus juos priėmė ir ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo priėmimo pervedė priklausančius pinigus. Pareiškėjas liko patenkintas.

Stogo dangos keitimas jam atsiėjo apie 15 tūkst. Lt, o gautų europinių pinigų suma sudarė 4760 Lt.

Šutų kaime dabar yra tik vienintelis namas, apdengtas tamsiai rudos spalvos nauju ir saugiu aplinkai stogu beasbeste šiferio danga, pasinaudojus parama, gražiai sutvarkyta kiemo teritorija.

- Jeigu jums dabar iš naujo kas pasiūlytų imtis stogo keitimo darbų, ar sutiktumėte?

- Be jokios abejonės. Mielai sutikčiau. Tik būtų gerai, jei senos stogo dangos nuplėšimo ir naujo stogo uždengimo darbai bent dalinai būtų kompensuojami, - tokia Jono Jusio nuomonė.

- Dėl dokumentų tvarkymo ir į mane patarimo kreipėsi nemažai žmonių. Jei tik ateityje būtų tokia galimybė, visiems siūlyčiau ir patarčiau senus asbestinius stogus keisti naujais. Tokiu būdu labai prisidėtume prie kaimo buities gerinimo ir aplinkos švarinimo, - pasidalijo savo mintimis Laimutė Kuksienė.

Bronius NARKŪNAS