Mes turime 364 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1139
mod_vvisit_counterŠią savaitę:1139
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:67862

Kad nebankrutuotų Lietuvos savivaldybės

2012 m. gruodžio 19 d. trečiadienis Nr.97 (1241)

Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) valdyba kreipėsi į naujos kadencijos Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę ir Finansų ministeriją prašydama grąžinti iki 2010 metų taikytą gyventojų pajamų mokesčio dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, kai prognozuojamą GPM padidėjimą dėl bendrų ekonominių rodiklių pasidalindavo valstybės ir savivaldybių biudžetai. Savivaldybėms turi būti sugrąžintas stimulas skatinti užimtumą, darbo vietų kūrimą, verslumą, verslo ir investicijų plėtrą siekiant spartesnio Lietuvos ekonomikos augimo.

2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių įstatymo projekte Nr. XIP-4917 buvo numatyta tik 57,28 procento GPM įplaukų. Dėl bendrų ekonominių rodiklių savivaldybėms 2013 m. turi tekti kaip ir 2012 m. 61,32 procento GPM įplaukų (išskyrus pajamas už verslo liudijimus, kurios visos įskaitomos į juos išdavusios savivaldybės biudžetą). Tokiu atveju iš valstybės biudžeto nereikėtų skirti savivaldybėms apie 120 mln. Lt bendrosios dotacijos kompensacijų.

2012 metais savivaldybėms įstatymais, Vyriausybės nutarimais buvo padidinti įpareigojimai sodų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esantiems 15 tūkst. km ilgio vidaus keliams prižiūrėti ir tvarkyti, įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos signalams įrengti ant 776 mokyklinių autobusų; numatytos naujos funkcijos dėl žmonių palaikų laidojimo ir gyvūnų globos ir laikymo, žemės ūkio.

Suprasdama valstybės finansinę padėtį, LSA anaiptol nereikalauja išskirtinių sąlygų savivaldybėms, tačiau prašo laikytis įstatyminės nuostatos, kad didinant įpareigojimus savivaldybėms turi būti skiriamos ir pakankamos lėšos jiems įgyvendinti.

LSA nuomone nepanaudota specialiosios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti, įvykdžius ugdymo planą, gali būti ketvirtame ketvirtyje naudojama tik švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia - įsiskolinimams dengti, nes be tinkamo mokymo aplinkos sąlygų sudarymo nukenčia ir pats mokymo procesas.

Būtina numatyti projekte savivaldybėms ir bendrosios dotacijos kompensaciją socialinei pašalpai mokėti pagal 2012 metais numatytą panaudoti valstybės biudžeto lėšų lygį. Socialinės pašalpos kaip savarankiškos funkcijos perdavimas savivaldybėms sudarytų galimybę tikslingiau skirti pašalpas tik tiems gyventojoms, kuriems jų iš tikrųjų reikia, tai sumažintų piktnaudžiavimo pašalpomis atvejus, o savivaldybės būtų skatinamos efektyviau ir racionaliau naudoti lėšas. Kompensacijų už šildymą tvarkos neprašome keisti.

Didelė dalis savivaldybių jau neturi teisės skolintis tęstiniams investiciniams projektams, kurie nėra finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Siekdami užtikrinti šių ir kitų projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinimą bei su jais susijusių papildomų išlaidų finansavimą, prašome leisti savivaldybėms skolintis iki 55 procentų patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų.

Lietuvos Respublikos įstatymai ir Europos vietos savivaldos chartija numato, jog savivaldybių finansiniai ištekliai turi būti proporcingi Konstitucijos ir įstatymų numatytiems įsipareigojimams. Jeigu šio principo nebus laikomasi, savivaldybės neturės lėšų savo funkcijoms atlikti, todėl Lietuvos savivaldybių asociacija ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, prašydama nemažinti savivaldybių biudžetų nepagrįstai ir neteisėtai.

 LSA inf.

 
Reklaminis skydelis