Mes turime 146 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:413
mod_vvisit_counterŠią savaitę:413
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:11213
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Nedarbo socialinio draudimo išmokas mokės Sodra

2013 m. vasario 2 d. šeštadienis Nr.9 (1252)

Nedarbo socialinį draudimą reglamentuoja Nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., Nr.4-26); Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (Žin.,2012, Nr.153-7857).

Nuo 2013 m. sausio 1 d. nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuos, skirs ir mokės VSDV  Utenos teritorinis skyrius.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl to nedarbo socialinio draudimo išmokų (NSDI) apskaičiavimo ir skyrimo bei asmenų ieškančių darbo registravimo tvarka išlieka nepakitusi. Kaip ir iki šiol prašymus dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo bedarbiai turės teikti Lietuvos darbo biržos teritoriniams skyriams, kuriuose yra registruoti bedarbiais.

Visus duomenis apie Lietuvos darbo biržos teritoriniuose skyriuose registruotus bedarbius, jiems suteikto bedarbio statuso pokyčius bei pateiktus prašymus skirti nedarbo socialinio draudimo išmokas Lietuvos darbo birža pateiks „Sodrai“ pagal asmens duomenų teikimo sutartis. Taigi, bedarbiams papildomai kreiptis į „Sodros“ teritorinius skyrius dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo nereikės.

„Sodra“ teiks informaciją nedarbo išmokų, apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo, klausimais, išduos pažymas apie asmens stažą ir paskirtą nedarbo išmoką. Pažymos bus išduodamos tik už tą laikotarpį, kurį „Sodra“ mokėjo išmokas. Nedarbo draudimo  išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį - už praėjusį kalendorinį mėnesį. Šių metų vasario mėnesį nedarbo išmokos bus sumokėtos  už sausio mėnesį.

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo, įgyto iki įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jei nedarbo draudimo stažas mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius, jei jis yra nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius.

Dėl asmens nedarbo draudimo stažo reikia kreiptis į „Sodros“ pensijų skyrius. Jei „Sodros“ pensijų skyriui nepateikti duomenys (darbo knygelė ar pažyma apie socialinio draudimo stažą) apie socialinio draudimo stažą, reikia pateikti dokumentus, įrodančius socialinio draudimo stažą iki 1993 m. gruodžio 31 d. Jie bus suvesti į duomenų Registrą. Duomenys apie apdraustųjų socialinį draudimo stažą po 1994 m. sausio 1 d. yra „Sodros“ duomenų bazėje.

Bedarbiams,  nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmoka. Ligos pašalpa bedarbiui – nemokama. Pasibaigus paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmei, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 dienų. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nepratęsiamas, jeigu nustatoma, kad asmuo:

· tapo laikinai nedarbingas dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;

· sužalojo savo sveikatą arba apsimetė sergąs;

· tapo laikinai nedarbingas dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Moterims, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusioms laikinai nedarbingoms dėl nėštumo ir gimdymo, paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama laikotarpiui, atitinkančiam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatytą motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmę.

Pagrindas nurodytiems bedarbiams mokėti nedarbo išmoką ir (arba) pratęsti jos mokėjimo trukmę yra nedarbingumo pažymėjimas arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

„Sodros“ teritoriniai skyriai kontroliuoja elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo pagrįstumą bei teisėtumą, vyriausiems specialistams atliekant patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, gavus informaciją apie asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimus (alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimą ir kt.).

Nedarbo draudimo išmoka, negauta iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokama asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus. Asmenys, dėl  pažymos paveldėjimo teisės liudijimui bei NSDI (paveldint bedarbio negautą NSDI) gauti turėtų kreiptis į „Sodros“ teritorinius skyrius. Paveldėta NSDI suma pervedama į paveldėjimo teisės liudijime nurodyto asmens (asmenų) prašyme nurodytą asmens sąskaitą.

Visa „Sodros“ informacija – bendruoju telefonu 1883.

VSDFV Utenos skyrius