Mes turime 216 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1994
mod_vvisit_counterŠią savaitę:28749
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:9751
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Kad pagerinta žemė neprarastų savo gerumo

2013 m. kovo 2 d. šeštadienis Nr.16 (1259)

Melioracija – šis iš lotynų kalbos kilęs žodis „melioratio“ reiškia pagrindinį žemės pagerinimą žemės ūkio reikalams, tuo pačiu ir daug gausesnių derlių gavimą.

Švenčionių rajone yra 30397 ha melioruotų žemių. Melioracijos griovių ilgis – 787 kilometrai. Drenažo tinklas po žeme – 15989 kilometrai.

Niekam ne paslaptis, kad melioruotus plotus būtina tinkamai prižiūrėti. To nepadarius, net ir pagerinta žemė praranda arba gali prarasti savo gerumą, savo tikrąją vertę. Todėl visiškai neatsitiktinai buvo priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ Melioracijos grioviams tvarkyti. Iš viso respublikoje gautos 433 paraiškos 9,6 mln. Lt sumai.

Melioracijos griovius būtinai reikia tvarkyti. Tai – krūmų, medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimo, augalijos išvalymo iš melioracijos griovio dugno drenažo žiočių ir latakų išvalymo bei sutvarkymo darbai. Juk nuo to priklauso ir žemės derlingumas. Tą ūkininkai puikiai žino, bet kažkodėl vis dar vangiai dalyvauja minėtoje priemonėje melioracijos grioviams sutvarkyti.

Švenčionių rajone buvo pateiktos tik trys paraiškos. Jas pateikė Arvydas Nalivaika, Jonas Martinkėnas (abu iš Švenčionėlių sen.) ir Piotras Mickevičius (Pabradės sen.). Visų trijų pareiškėjų tvarkomų melioracijos griovių ilgis sudaro 7,63 km.

Sutartyse yra sąlyga, kad pasinaudojus parama pagal minėtą priemonę šienauti ir prižiūrėti griovius reikės dar penkerius metus. Nejaugi žemdirbiai baiminasi ilgalaikių įsipareigojimų? Tačiau ir be paramos privaloma prižiūrėti savo valdoje esančius griovius, bet ne visi tai daro, nes už griovių nepriežiūrą niekas nebaudžia.

Pakalbintas vienas iš trijų pareiškėjų – Pamurmės kaime gyvenantis Jonas Martinkėnas – sakė, kad ir per žiemą darbavęsis specialiai pasidarytu kabliu bebrų užtvenktose vietose. Juk dėl krūmų prižėlusių ir bebrų suneštomis šakomis ir medžiais užverstų melioracijos griovių bei visu tuo užsikimšusių pralaidų dirbamų žemių žemesnėse vietose ilgai telkšo balos, o dėl to pasunkėja arba labai nusivėlina pavasariniai žemės darbai, pasėlių priežiūra vasarą, kai po kiekvieno didesnio lietaus vėl susiformuoja ir ilgai laikosi balos.Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ Melioracijos grioviams tvarkyti melioracijos griovius tvarkančio ūkininko žodžiais tariant, daugelyje vietų bebrai jau „apsiraminę“ – tikriausiai pasišalinę kitur. Pagal pernai sudarytą sąmatą ūkininkas tikisi suplanuotus darbus atlikti iki pavasario darbymečio – balandžio mėn.

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Čibirienė paramos pageidaujantiems rajono ūkininkams padėjo užpildyti reikalingus dokumentus, sudarė darbų sąmatas.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“ Melioracijos grioviams tvarkyti tęsiama ir šiemet. Nuo vasario 1 d. prasidėjęs paraiškų priėmimas tęsis iki gegužės 3-osios.

Kaip ir pernai, šiuo svarbiu reikalu vėl kalbiname Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą ČIBIRIENĘ.

 

- Kiek šiemet skirta pinigų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ Melioracijos grioviams tvarkyti? Daugiau ar mažiau negu pernai?

- Šiems metams skirta truputį daugiau negu pernai – 10,7 mln. Lt.

 

- Gal šios lėšos iš anksto tam tikromis sumomis pasiskirstys savivaldybėms?

- Ne, savivaldybėms iš anksto jos nepasiskirstys. Iš anksto nebuvo skirstytos ir pernai.

 

- Ar pareiškėjas paramai gauti gali pateikti tik vieną paraišką?

- Šiemet buvo kiek pakoreguotos taisyklės paramai gauti.Paraiškų kiekvienas pareiškėjas gali pateikti ir daugiau negu vieną griovių priežiūros darbams atlikti. Bet bendra prašomos paramos suma neturi viršyti 50 tūkst. Lt.

Verta taip pat priminti, kad šiemet bus finansuojami ir melioracijos grioviuose susidariusių augmenijos sąnašų ir pralaidų išvalymo darbai. Šiuos darbus pareiškėjai privalės atlikti iki 2014-ųjų birželio 1 d. ir gauti šimtaprocentinio dydžio paramą.

 

-  Koks turi būti mažiausias tvarkytinas griovių šlaitų plotas paramai gauti?

- Kaip ir pernai, toks plotas neturi būti mažesnis nei 1 ha.

 

- Į pabaigą eina vasaris. Ar per šį laiką – nuo vasario 1-osios – savivaldybė gavo nors vieną paraišką dėl melioracijos griovių tvarkymo?

- Kol kas negavome nė vienos.

 

- Kiek prisimenu, ir pernai nebuvo gauta nė vienos paraiškos, kol laikraštyje „Švenčionių kraštas“ apie tai nebuvo išspausdintas Jūsų pokalbis apie melioracijos griovių tvarkymą. Gal ir šiemet pasikartos pernykštė praktika?

- Tuo labai norėčiau tikėti ir paraginti šio svarbaus reikalo neatidėlioti iki pavasario darbymečio.

Bronius NARKŪNAS