Mes turime 308 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3086
mod_vvisit_counterŠią savaitę:3086
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:19351
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:143249

Oficialus pranešimas

2013 m. kovo 6 d. trečiadienis Nr.17 (1260)

2013 m. vasario 28 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:

1. sprendimas Nr. T-27 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano su programomis patvirtinimo“. Patvirtintas planas su programomis;

2. sprendimas Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“. Patvirtintas biudžetas, nustatyti įpareigojimai asignavimų valdytojams;

3. sprendimas Nr. T-31 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Patvirtintas tvarkos aprašas;

4. sprendimas Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“. Patvirtintas planas;

5. sprendimas Nr. T-35 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013 metų neįgaliųjų socialinės integracijos programos patvirtinimo“. Patvirtinta programa;

6. sprendimas Nr. T-36 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“. Patvirtinta ataskaita ir priemonių sąrašas;

7. sprendimas Nr. T-37 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2013 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“. Patvirtinta programa;

8. sprendimas Nr. T-38 „Dėl viešųjų darbų programos 2013 metams patikslinimo“. Patikslinta programa, leidžiant 2013 m. programoje dalyvauti 48 įmonėms  ir įstaigoms (darbdaviams);

9. sprendimas Nr. T-39 „Dėl transporto paslaugų (viešiesiems poreikiams) kainų nustatymo“. Nustatytos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ir rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų transporto paslaugų (viešiesiems poreikiams) kainos, jų lengvatos;

10. sprendimas Nr. T-40 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano patvirtinimo“. Patvirtintas planas;

11. sprendimas Nr. T-41 „Dėl detaliojo plano Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) žemės sklypų suformavimui patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio nustatymo“. Patvirtintas detalusis planas nustatant žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, pobūdį;

12. sprendimas Nr. T-42 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimo, nustatymo“. Patvirtintas Genės Lapėnienės ir Algimanto Lapėno žemės sklypo Kaltanėnų k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r., detalusis planas bei pakeista minėto žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; patvirtintas Konservacinės paskirties ir kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypų suformavimo prie Žeimenos upės Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. detalusis planas;

13. sprendimas Nr. T-43 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, pratęsimo“. Suteikti gatvių pavadinimai Antanų k., Adutiškio sen., Švenčionių r. – „Miško“, „Upės“; Naujadvario k., Pabradės sen., Švenčionių r. – gatvės pavadinimas „Dvaro“. Pratęsta Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. „Švento“ gatvė;

14. sprendimas Nr. T-44 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-35, papildymo 12.1.5 papunkčiu ir 10.1, 10.5, 11 ir 12.12 punktų pakeitimo“. Pakeistas tvarkos aprašas;

15. sprendimas Nr. T-45 „Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai“. Pritarta ataskaitai;

16. sprendimas Nr. T-46 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento kai kurių nuostatų pakeitimo“. Pakeisti reglamento IV skyriaus du punktai;

17. sprendimas Nr. T-47 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudėties pakeitimo“. Pakeista komisijos sudėtis – vietoje komisijos narės Vandos Stanevičienės, Švenčionių miesto Centro seniūnaitijos seniūnaitės, komisijos nare įrašyta Aldona Čuvalova, Švenčionėlių miesto devintosios seniūnaitijos seniūnaitė;

18. sprendimas Nr. T-50 „Dėl Švenčionių miesto kultūros centro Svirkų filialo likvidavimo“. Filialas likviduojamas nuo 2013 m. kovo 15 d.;

19. sprendimas Nr. T-54 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl asmenų delegavimo į Švenčionių rajono vietos veiklos grupę „Švenčionių partnerystė“ pakeitimo“. Pakeistas sprendimo 1 punktas – vietoje Kęstučio Trapiko, rajono savivaldybės tarybos nario, įrašant Vaidą Babrauskienę, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją;

20. sprendimas Nr. T-55 „Dėl daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programos parengimo“. Patvirtinta programa, patvirtintas atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašas;

21. sprendimas Nr. T-56 „Dėl UAB ,,Vilniaus vandenys“ 2013-2015 m. veiklos ir plėtros programos suderinimo“. Suderinta programa;

22. sprendimas Nr. T-57 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos 2013 metams“. Patvirtinta programa.

Sprendimų, jų priedų tekstai ir detalieji planai paskelbti rajono savivaldybės interneto tinklalapyje: www.svencionys.lt

 
Reklaminis skydelis