Mes turime 162 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3673
mod_vvisit_counterŠią savaitę:9864
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:151857

Apie mokamas ir nemokamas paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose

2013 m. kovo 27 d. trečiadienis Nr.22 (1265)

Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems pacientams sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nemokamai –užjas gydymo įstaigoms sumoka ligoniųkasos. Tačiau kartais užgydytojo specialisto konsultacijąbei atliktus tyrimus pacientams tenka susimokėti.  Apie tai –  pokalbis su Vilniaus teritorinės ligoniųkasos Gyventojųaptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskiene.

 

Kada pacientui teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos PSDF biudžeto  lėšomis?

Išlaidos apmokamos, jei asmuo turi gydytojo siuntimąir jei sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartįsu teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo.

Kaip minėjau, viena esminių sąlygų gauti nemokamą specialisto konsultacijąkreipimasis su gydytojo siuntimu. Siuntimas –tai gydytojo kreipimasis įkitągydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti, nutraukti pradėtągydymą) ar darbingumo. Siunčiant pacientąužpildoma Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma. Siuntimąišduodantis gydytojas nurodo siuntimo galiojimo laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Galiojimo laikas skaičiuojamas, kol pacientas užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas įeilęasmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Apsilankymo pas gydytojąspecialistąmetu atliekami pagal šio gydytojo kompetencijąpacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui. Užgydytojo konsultanto skirtus tyrimus pacientui mokėti nereikia, nes ligoniųkasos gydymo įstaigoms užspecialistųsuteiktas konsultacijas apmoka patvirtintomis bazinėmis kainomis.

 

Ar siuntimąturintis asmuo gali pasirinkti pageidaujamągydymo įstaigą?

Taip, jis gali pats pasirinkti, įkokią gydymo įstaigą kreiptis. Gydymo įstaiga privalo įbendrą eilę registruoti ne tik joje, bet ir kitose gydymo įstaigose prisirašiusius pacientus.

Išduodant siuntimą, pacientui turi būti suteikiama informacija, kuriose bent trijose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirba nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas.

Siuntimąambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisęišduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedūroms (pvz., kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tyrimams), –tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Ar visada pacientui būtina turėti siuntimą?

Kai kuriais atvejais ir neturėdamas gydytojųsiuntimo pacientas gali tiesiogiai kreiptis įspecialistą. Siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios medicininės pagalbos arba kai numatytas ilgalaikis paciento stebėjimas. Siuntimo nereikia ir kreipiantis įgydytojądermatovenerologą.

Kitais atvejais, jei kreipiamasi be siuntimo, užgydytojo specialisto konsultacijąreikės mokėti įstaigai, kurioje dirba pasirinktas gydytojas. Užkonsultacijątaip pat teks mokėti, jei nesate apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu nemokamai teikiama tik būtinoji pagalba.

Svarbu žinoti, kad pacientams ne visada būtina kreiptis įgydytojus specialistus. Pavyzdžiui, laboratorinius tyrimus, numatytus Šeimos gydytojo normoje, esant reikalui, nemokamai turi atlikti šeimos gydytojas.

 

Kokie tai tyrimai?

Šeimos gydytojo kompetencijai priskiriami: bendras kraujo, šlapimo, gliukozės, cholesterolio kiekio kraujyje, c-reaktyviojo baltymo koncentracijos arba eritrocitųnusėdimo greičio tyrimai. Šeimos gydytojai taip pat nustato ir vertina kalio, natrio kiekįkraujo serume, kreatinino ir šlapalo kiekį(urea), atlieka gliukozės toleravimo mėginį.

Nuošių metų balandžio 1 d. šeimos gydytojo kompetencijai priskiriami šie nauji laboratoriniai tyrimai: kepenų fermentų (ALAT, ASAT, GGT, šarminė fosfotazė), bilirubino, skydliaukės hormonų (TTH, FT4), prostatos specifinio antigeno (pacientams po prostatektomijos), mikroalbuminurijos, geležies kraujyje nustatymo. Šeimos gydytojo kompetencijai priskirtas ir specialusis ligonio ištyrimas: neurologinis, oftalmologinis (įskaitant regėjimo aštrumo, spalvųskyrimo nustatymą, vokųakiųgleivinės, ašarųlatakų, vyzdžio ir rainelės apžiūrą, akispūdžio matavimą, akiųdugno apžiūrątiesioginės oftalmoskopijos būdu), nosies, ausųir gerklės, dermatologinis, chirurginis, ortopedinis, akušerinis ir ginekologinis. Todėl šeimos gydytojas privalo išduoti siuntimą konsultuoti ir gydyti tik neaiškiu, jo kompetencijai nepriskirtu atveju.

 

Kokiais atvejais išpaciento vistik gali būti imamas papildomas mokestis?

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įsipareigojusios užpacientams teikiamas išPSDF biudžeto apmokamas paslaugas neimti papildomo mokesčio. Tačiau jei pacientai, turintys teisęįnemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šiųpaslaugų, medžiagų, procedūrųfaktiniųkainųir nemokamųpaslaugų, medžiagų, procedūrųbaziniųkainųskirtumąjie moka patys.

Šiais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas (dokumentuojant, kokios paslaugos, medikamentai ar kt. pasirenkama), patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininėje dokumentacijoje.

Dėl konsultacijųbesikreipiantys pacientai turėtųišanksto pasidomėti, ar gydymo įstaiga yra sudariusi sutartįsu ligoniųkasa ir kokios paslaugos apmokamos išPSDF, kokiąpriemokątektųsumokėti užbrangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ir procedūras. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad pacientai būtųinformuoti apie mokamųpaslaugųteikimo tvarkąir galėtųnaudotis mokamomis paslaugomis, kurios teikiamos toje įstaigoje. Pacientams matomoje vietoje turi būtia skelbiamos mokamųpaslaugųkainos, apmokėjimo užjas tvarka.

 

Pacientai neretai skundžiasi, kad gydantis ligoninėje reikalaujama įsigyti pagalbinių medicinos priemonių, vaistų. Ar tai teisėta?

Dėl priemokų gydantis stacionare ištiesų kyla nemažai klausimų. Visi besigydant ligoninėje skiriami vaistai įskaičiuoti įgydymo kainą, kuriąapmoka ligoniųkasos. Jei pacientui gydantysis gydytojas pasiūlo naudoti naujesnius, geresnius, brangesnius medikamentus arba gydymo technologijas ir pacientas sutinka, jis turi sumokėti ligoniųkasųapmokamos paslaugos sumos ir gydytojo siūlymu paciento pasirinkto varianto skirtumą. Jeigu pacientas sutinka sumokėti skirtumą, privalo patvirtinti tai parašu.

Sumokėti visąkainąreikia tųpaslaugų, kurios, gydytojo manymu, nėra reikalingos ir todėl jis pacientui jųneskiria. Pasitaiko, kai stacionarųgydytojai rekomenduoja įsigyti vaistųpatiems ar atsinešti pagalbiniųmedicinos priemonių(pvz., reikalingųoperacijai). Tačiau pacientams reikėtųįsidėmėti, kad tai nereglamentuojama teisės aktuose ir yra neteisėta.

Jei kyla klausimųdėl mokėjimo užpaslaugas, pacientas gali kreiptis įskyriaus vedėjąarba įstaigos administraciją. Jeigu gauti atsakymai netenkina, galima kreiptis įteritorinęligoniųkasą.

Vilniaus TLK inf.