Mes turime 179 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1154
mod_vvisit_counterŠią savaitę:20276
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:43596

Kaip gyvenome 2012-aisiais?

2013 m. balandžio 17 d. trečiadienis Nr.27 (1270)

(Pradžia Nr.26)

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Švenčionių rajono savivaldybė 2012 metais kontroliavo 3 uždarąsias akcines bendroves, kuriose turėjo l00% akcijų - UAB „Švenčionių švara“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Švenčionių knygynas“ ir buvo akcininke 5-iose kitose uždarosiose akcinėse bendrovėse: UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VAATC“, UAB „Fortum Švenčionių energija“, UAB Sveikatos centras „Energetikas“, UAB „Šilumos ūkio servisas“.

UAB „Švenčionių švara“ aptarnauja Švenčionių, Švenčionėlių miestų, Adutiškio ir kitų kaimiškų seniūnijų komunalinį ūkį. Viena veiklų, iš kurios gaunamos pagrindinės pajamos - atliekų tvarkymas. 2012 m. dėl atliekų išvežimo su rajono gyventojais sudaryta 181 ir su įmonėmis 32 sutartys. Į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną konteineriais išvežta 3425 t. komunalinių atliekų. Įvedus „vartų“ mokestį, padidėjo atliekų tvarkymo sąnaudos, todėl bendrovei ši veikla tapo nuostolinga.

Bendrovė atliko administruojamų namų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, lietaus kanalizacijos priežiūrą, eksploatuojamų gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, aptarnavo šiluminius punktus, buvo valomos teritorijos daugiabučių namų rajonuose, statė ir keitė šalto vandens skaitiklius gyventojams ir organizacijoms, remontavo vandentiekio ir kanalizacijos tinklus kaimiškose vietovėse.

Bendrovė vykdė eismo reguliavimo priežiūros ir remonto darbus, lietaus kanalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus, atstatymo darbus po elektros kabelio tiesimo, gatvių ir šaligatvių priežiūros, gatvių valymo nuo sniego, kelių barstymo darbus. Buvo atliekami kasmetiniai gatvių remonto darbai: taisomos duobės, greideruojami keliai, taisomas žvyruotų dangų profilis.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ analogiškas funkcijas atliko Pabradės mieste ir Pabradės bei Magūnų seniūnijoje.

Dėl finansinių išteklių stokos nebuvo atnaujinta abiejų bendrovių techninė bazė.

UAB „Švenčionių knygynas“ pajamos už parduotas prekes metai iš metų mažėjo. 2012 m. bendrovės veikla tapo nuostolinga. 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovė iš vykdomos veiklos turėjo 28,2 tūkst. Lt nuostolio. Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio mėnesį priėmė sprendimą nuo 2012 m. gruodžio 31 d. likviduoti UAB „Švenčionių knygynas“. Bendrovės veikla nėra savivaldybei priskirta funkcija.

 

Savivaldybės įstaigos

2012 metais savivaldybė buvo 4 viešųjų įstaigų savininkė: VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ „Svylos paslaugos“, VšĮ „Pabradės orkestras“, ir 2 dalininkė: VšĮ „Litenvizas“, VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“.

 

VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Centro vykdoma veikla - I lygio medicinos ambulatorinė veikla (šeimos gydytojas, terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, psichiatro, priklausomybės ligų psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, klinikos laboranto, slaugos praktika, medicinos psichologo, GMP, I lygio slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarinė veikla).

Pirminės sveikatos priežiūros centre metų pabaigoje dirbo 198 darbuotojai, iš jų: 37gydytojai, 104 slaugos specialistai,57 darbininkai ir tarnautojai.

VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras apjungia Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės poliklinikas. Daugiausia prisirašiusių gyventojų ir apsilankymų yra Švenčionių poliklinikoje.

Greitoji medicinos pagalba turėjo 8111 iškvietimų. Lyginant su 2011 metais, beveik dviem tūkstančiais iškvietimų mažiau.

VšĮ Švenčionių rajono PSPC sudėtyje 2 slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės: Švenčionėlių ir Pabradės.

2012 metais profilaktiškai nuo gripo buvo nemokamai paskiepyta 560 rajono gyventojų.

Įstaiga vykdo profilaktines programas - krūtų vėžio, gimdos kaklelio vėžio, prostatos vėžio, storosios žarnos vėžio profilaktikos, kardiologijos, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis.

 

VšĮ Švenčionių rajono ligoninė

Ligoninė teikia antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas: vidaus ligų, bendrosios chirurgijos, akušerijos, nėštumo patologijos, ginekologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, vaikų ligų, neonatologijos, ambulatorines specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos veiklai išduota licencija.

2012 m. įsigyta medicininės įrangos už 102926 litus, kito ilgalaikio turto už - 3771 Lt, greitosios pagalbos automobilis už 66779 Lt. Iš viso IMT įsigyta už 173476 litus.

Dirba 54 gydytojai, iš jų 32 antraeilininkai, 90 slaugytojų, kitas nemedicininis personalas - 58 darbuotojai.

2012 m. apsilankė pas gydytojus specialistus – 47425 asmenys, konsultavosi pas gydytojus – 36846 asmenys, ligoninėje gydėsi - 3403 ligoniai. Ligoninėje - 96 lovos. Gimė 120 naujagimių.

 

VšĮ „Svylos paslaugos“

2010 m. Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą likviduoti VšĮ „Svylos paslaugos“. 2010 m. balandžio 14 d. įregistruotas likviduojamos įmonės statusas. 2011 m. gruodžio 14 d. Vilniaus apygardos teismo priėmė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiuo metu VšĮ „Svylos paslaugos“ teisinis statusas – bankrutuojanti.

 

VšĮ „Pabradės orkestras“

Fanfarinis orkestras reprezentuoja Švenčionių rajoną ir respubliką įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose. Įstaigos veiklos sritys - pučiamųjų instrumentų žanro populiarinimas, vaikų ir jaunimo skatinimas domėtis muzikine kultūra bei jų pritraukimas dalyvauti šioje veikloje, vaikų ir jaunimo prasmingo laisvalaikio organizavimas, rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo, kultūros, meno bei kitas programas, projektus ir priemones, finansinės ir kitos paramos iš Europos sąjungos, tarptautinių ar nacionalinių programų paieška, siekiant įgyvendinti visuomenines programas, projektus ir priemones.

2012 m. įstaigoje dirbo trys darbuotojai, orkestre groja 35 muzikantai.

Fanfarinis orkestras per metus įvairiuose koncertuose, renginiuose, festivaliuose, konkursuose koncertavo, dalyvavo 23 kartų, orkestro kvintetas koncertavo 8 kartus, paruošė 3 skirtingas programas.

Orkestras koncertuoja daugelyje rajono kultūros renginių, šalies ir užsienio koncertų salėse, dalyvauja konkursuose ir laimi aukštus įvertinimus.

Orkestro veiklą vainikavo jubiliejinis 20-mečio koncertas, kur pilnoje žiūrovų Pabradės kultūros centro salėje atliko naują 17-os kūrinių programą.

 

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Svarbiausios Biuro veiklos kryptys yra visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, užkrečiamųjų ligų profilaktika (pagal kompetenciją), neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, visuomenės sveikatos programų rajono savivaldybėje įgyvendinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

Biure vyksta pirmos pagalbos mokymai, privalomuosius higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

 

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius 2012 m. pateikė svarstyti 212 sprendimų ir įsakymų projektų, šiais pagrindiniais klausimais: dėl detaliųjų ir specialiųjų planų patvirtinimo, dėl leidimo rengti detaliuosius ir specialiuosius planus, dėl naudojamų namų valdų bei kitos paskirties žemės sklypų duomenų patvirtinimo, dėl numerių patalpoms, butams suteikimo, adresų objektams suteikimo, pakeitimo, dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, dėl leidimo rengti žemės sklypų planus prilygintus detaliesiems planams.

Vykdant Statybos įstatymą, parengta bei išduota 205 specialieji architektūriniai reikalavimai, 204 statybą leidžiantys dokumentai.

 

Savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“

Įmonė atliko projektavimo, miesto ir kraštovaizdžio planavimo darbus, kūrė reklamą, vykdė veiklą konsultacijų architektūros ir civilinės statybos srityje.

2012 metais įmonės projektuotojai atliko 80 (2011m – 69 užsakymai) užsakymų.

 

Šildymas

Pagrindinis šilumos tiekėjas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje – UAB „Fortum Švenčionių energija“. Ją valdė 2 akcininkai: Švenčionių rajono savivaldybė ir UAB „Fortum Heat Lietuva“, pasidalinę akcijas lygiomis dalimis po 50 %. Pagrindinėveikla -šilumos ir karšto vandens gamyba, ir tiekimas.

2013 m. sausio 1 d. UAB „Fortum Švenčionių energija“ buvo 13–toje vietoje iš 53 bendrovių, centralizuotai tiekiančių šiluminę energiją mažiausiomis kainomis.

 

Transportas

Švenčionių rajono gyventojams viešojo transporto paslaugas teikia šios įmonės: UAB „Svirka“, UAB „Molėtų autobusų parkas“, UAB „Utenos autobusų parkas“, AB Lietuvos geležinkeliai, IĮ „Seknija“, IĮ „Meteorturas“.

Finansinis sunkmetis mažina žmonių judrumą, atitinkamai mažėja autobusais besinaudojančių keleivių skaičius. Keleivių vežimo paslaugos rajone vykdomos pagal Švenčionių rajono savivaldybės patvirtintus vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutus. Didžioji keleivių dalis rajone (virš 70 %) yra mokiniai, išskyrus vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutą Švenčionys – Pabradė – Vilnius – Pabradė – Švenčionys. Dėl šios priežasties mokinių atostogų metu dauguma patvirtintų maršrutų reisų vežėjui tampa nuostolingais. Siekiant bent minimaliai tenkinti rajono gyventojų poreikius bei optimaliai taupyti rajono savivaldybės biudžeto lėšas mokinių atostogų metu, buvo parengti 4 rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl laikino reisų nutraukimo tam tikrais maršrutais, paliekant tiek reisų, kiek galima būtų minimaliai užtikrinti keleivių susisiekimą tarp aplinkinių vietovių ir savivaldybės, pakoreguotas autobusų išvykimo bei atvykimo laikas, autobusų važiavimo nustatytais maršrutais trasos, papildant jas naujomis stotelėmis.

2012 m. Švenčionių rajone veikė 5 individualios įmonės, teikiančios taksi paslaugas.

 

Rajono keliai

Per Švenčionių rajono teritoriją driekiasi 1712 km ilgio keliai, iš jų: 146 km krašto kelių, 258 km rajoninių kelių ir 1308 km vietinės reikšmės kelių. Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti 2012 metams buvo skirta 2484,2 tūkst. Lt. Užbaigti Pabradės miesto Bajorėlių gatvės šaligatvio rekonstravimo darbai. Pradėtas Švenčionėliai-Januliškis-Labanoras kelio kapitalinis remontas, atliktas vietinės reikšmės pasienio kelio Prienai-Bareišiūnai-Moliai paprastasis remontas.

Kaip ir kiekvienais metais vykdyti kelių ir gatvių būtiniausieji priežiūros darbai: greideriavimo, išdaužų užtaisymo asfalto dangoje, įrenginėjami kelio ženklai, Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių miestų gatvėse atliktas pėsčiųjų perėjų žymėjimas, Švenčionėlių mieste Žaliosios gatvės atkarpoje tarp Vilniaus ir Partizanų gatvių paklota ištisinė asfaltbetonio danga. Švenčionių mieste dalinai suremontuotos Saulės, Sparnų gatvės. Sarių sen. kelyje į Petruškų kaimą, Švenčionėlių sen. kelyje į Buivydų kaimą, Murmų kaime pertvarkytos pralaidos. Strūnaičio sen. suremontuotas kelias Ežerinčiškė-Strūnaitis, Svirkų seniūnijoje suremontuotas tiltas per Svylos upę ir kt. Šiems darbams 2012 metais panaudota 653,8 tūkst. Lt.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimui, tiesimui, rekonstravimui, taisymui panaudota 1302 tūkst. Lt. Naudojant naują darbų technologiją (pagrindo sluoksnio iš šaltuoju būdu regeneruotų dangų) atliktas Pabradės miesto 0,65 km Klevų gatvės kapitalinis remontas, užbaigtas šaligatvio Bajorėlių gatvėje Pabradės m. rekonstravimas. 2012 metais pradėtas vietinės reikšmės kelio Švenčionėliai-Januliškis-Labanoras kapitalinis remontas. Parengtas remontuojamojo objekto techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, pradėti remonto darbai. Suremontuota 4,1 km kelio atkarpa Prienai-Bareišiūnai-Moliai, kurioje atskirais ruožais atstatyti kelio grioviai ir žvyro danga, pašalinti krūmai. Pradėtas Švenčionių miesto Gedimino gatvės remontas. Remontuojamajame 0,3 km gatvės ruože paklota ištisinė asfaltbetonio danga ir gatvės bortai.

 

Aplinkos apsauga

Pagal priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamas projektas „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“. 2012 metais buvo vykdomi 4 vidutinių sąvartynų (Pliauškių, Trakų, Dotinėnų Maleikėnų) uždarymo (rekultivavimo) darbai. Dėl UAB „VAATC“ parinkto rangovo UAB „Laugina“ kaltės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės Maleikėnų k., Pabradės seniūnijoje ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pliauškių k., Švenčionėlių seniūnijoje, statybos darbai vėluoja. Šiuo metu yra rengiami minėtų aikštelių techniniai projektai. Rangovo pateiktame Darbų atlikimo grafike nurodoma, kad šių aikštelių statybos darbai bus pabaigti iki 2013 m. spalio 31 d. Bendra šio projekto vertė – 6 502 176 Lt. Projektas finansuojamas ES Sanglaudos fondo, valstybės ir rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Vandentvarka

„Vilniaus Vandenys“ Švenčionių rajono skyrius aptarnauja vandens tiekimo įrenginius Švenčionių bei Švenčionėlių miestuose, o nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius - Švenčionių, Švenčionėlių bei Pabradės miestuose. Per metus patiekiama apie 0,45 mln. m³ vandens, išvaloma apie 1,02 mln. m³ nuotekų. Švenčionių mieste vanduo tiekiamas iš 6 gręžinių. Vandentiekio tinklų ilgis – 7 km, nuotekų tinklų ilgis – 7 km. Švenčionėliuose vanduo tiekiamas iš 8 gręžinių, veikia vandens nugeležinimo įrenginiai, vandentiekio vamzdynų ilgis – apie 14 km. Nuotekos Švenčionėliuose išvalomos naujai įrengtuose Švenčionėlių valymo įrenginiuose, kur visi valymo procesai vyksta uždarose talpose. Nuotekų tinklų ilgis – 14 km. Pabradės nuotekų tinklų ilgis – apie 6 km. Švenčionių rajono skyrius aptarnauja 4040 abonentų.

Kaimiškųjų seniūnijų vandentiekio ir kanalizacijos tinklus prižiūri UAB „Švenčionių švara“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Adutiškio mstl. Partizanų g., Bačkininkų gyvenvietės vandenviečių darbas pervestas į bebokštinę sistemą, kitų gyvenviečių vandentiekio tinkluose buvo keičiami nugeležinimo filtrai, šalinamos avarijos.

Pagal priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės projektų sąrašą, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje Pliauškių k., Švenčionėlių sen., įrengti dumblo apdorojimo įrenginiai.

(Tęsinys kitame numeryje)

Parengė Irena PAULIUKEVIČIENĖ

 
Reklaminis skydelis