Mes turime 214 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3829
mod_vvisit_counterŠią savaitę:38639
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:15709
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:143249

Kaip gyvenome 2012-aisiais?

2013 m. balandžio 20 d. šeštadienis Nr.28 (1271)

Rajono mero Vytauto Vigelio veiklos ataskaitos santrauka

(Pradžia Nr.26)

 

Švietimas ir vaikų ugdymas

Ataskaitiniais metais rajono švietimo įstaigų tinklas neženkliai pakito. 2012 m. rugsėjo 1 d. rajone veikė 20 švietimo įstaigų: 4 lopšeliai-darželiai, pradinė mokykla, 1 progimnazija, 3 vidurinės mokyklos, iš jų: 1 su suaugusiųjų klasėmis, 4 gimnazijos, iš jų: 3 su bendrojo ugdymo klasėmis, 3 meno mokyklos, Papildomo ugdymo centras, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 2 pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos (Pedagogų švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba). Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Magūnų pagrindinė mokykla reorganizuota prijungimo būdu prie Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos, o Svirkų pagrindinė mokykla – prie Adutiškio vidurinės mokyklos.

2012-2013 mokslo metais mokyklose mokose 3316 mokinių. Palyginus su 2011 – 2012 mokslo metais, rajono bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo 245 mokiniais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas buvo vykdomas pagal atnaujintas ir kiekvieno lopšelio-darželio papildytas individualias ikimokyklinio ugdymo programas, priešmokyklinio – pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.

Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į vaiko galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius, konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymąsi.

Vienos ryškiausių neformaliojo ugdymo, vykdomo mokyklose, sričių – meninė ir sporto veikla. Kiekvienoje mokykloje veikė įvairūs neformaliojo ugdymo būreliai. 155 pirmų-ketvirtų klasių mokiniai lankė pailgintos dienos grupes. Veikė 4 pailgintos dienos grupės.

Suaugusiųjų mokymas organizuotas Švenčionėlių antrojoje vidurinėje mokykloje. 2012 m. rugsėjo 1 d. suaugusiųjų klasėse mokėsi 117 mokinių.

Papildomo ugdymo centro (toliau – PUC) Saugaus eismo mokykloje mokėsi 196 mokiniai, PUC Sporto mokyklą lankė 244 mokiniai. Sporto mokykloje mokiniai lankė aerobikos, krepšinio, lengvosios atletikos, pankrationo, tinklinio, bokso, futbolo grupes. Sportininkai dalyvavo treniruočių stovyklose, tarptautinėse, respublikinėse bei kitose varžybose ir pasiekė puikių rezultatų.

Rajone veikia 18 sporto klubų, kuriuose jaunimas ir suaugusieji noriai leidžia savo laisvalaikį. Švenčionyse veikia septyni klubai: „Liūto narvas“ (kultūrizmas, aerobika, Tailando boksas, pankrationas, bušido), „Grifas“ (jėgos trikovė, kultūrizmas), „Cirkliškis“ (jėgos trikovė, kultūrizmas), „Savi“ (krepšinis), „Varimeda plius“ (krepšinis), „Kūna“ (futbolas) ir Auto klubas 4x4 Švenčionys. Švenčionėliuose septyni klubai: „Aitvaras“ (lengvoji atletika, krepšinis, futbolas), „Ąžuolas“ (jėgos trikovė, kultūrizmas) ir „Žeimenis“ (krepšinis, futbolas, tinklinis, stalo tenisas ir kt. sportiniai žaidimai), „Rida“ (krepšinis), Vilniaus „Karate akademija“ filialas (karate), Sveikatingumo ir sporto klubas “Švenčionėliai” (atletinė gimnastika, fitnesas, karate, kovinė gimnastika, VšĮ “Čiančia” (krepšinis). Pabradėje keturi klubai: „Boksininkas“ (boksas), SŽK „Pabradė“ (futbolas, krepšinis), „Žeimena“ (krepšinis) ir Pabradės sportinio ėjimo klubas.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, rajone nesimokė 68 vaikai (2011 metais nesimokė 75 mokiniai), iš jų 15 mokinių, kuriems mokslas jau yra neprivalomas, t.y. jie yra 16 metų amžiaus. Nesimokantys mokiniai, išvykę į užsienį ar kitus Lietuvos miestus, yra įtraukti į Švenčionių rajono savivaldybės Nesimokančiųjų vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą, nes oficialiai nėra deklaravę išvykimo. Mokyklos nelankančių mokinių sąrašai pateikti rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, seniūnijoms, Švenčionių rajono policijai, dar kartą patikslintos nesimokymo priežastys.

Specialusis ugdymas organizuojamas 2 rajono mokyklose. Specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą rajone teikia ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos, rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Sudarytos sąlygos socializacijos programų vykdymui Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre. Vasarą stacionarioje Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio stovykloje poilsiavo 363 mokiniai.

2012 m. rajone mokėsi 350 abiturientų. Brandos egzaminus laikė 346 kandidatai. Pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą mokėsi 4 abiturientai.

Trijose rajono meno mokyklose yra meno kolektyvai: Švenčionėlių meno mokykloje – dainų ir šokių ansamblis „Lugnė“, Švenčionių meno mokykloje – dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitukas“, Pabradės meno mokykloje – pučiamųjų instrumentų orkestras, šiuolaikinių šokių kolektyvas „Gelmė“, beveik visose yra akordeonistų, smuikininkų, kanklių, pučiamųjų instrumentų ansambliai, jaunučių ir jaunių chorai. Mokyklų mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo rajono kultūriniame gyvenime, bendravo ir bendradarbiavo su rajono bendrojo ugdymo mokyklomis bei miestų kultūros centrais.

2012-2013 m. m. pavežama (į mokyklą ir atgal) rajono ugdymo įstaigų 1053 mokiniai, iš jų 23 priešmokyklinio ugdymo vaikai, maršrutiniais UAB „Svirka“, UAB „Molėtų autobusų parkas“ autobusais, Svirkų ir Magūnų seniūnijų transportu, septyniais mokykliniais autobusais, traukiniais „Lietuvos geležinkeliai“, tėvų, Švenčionių Papildomo ugdymo centro transportu.

2012 m. nemokamai buvo maitinami 1427 mokiniai (43,0 % nuo bendro mokinių skaičiaus). 1366 pirmų-dvyliktų klasių mokiniai ir 61 mokinys, besimokantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gavo nemokamus pietus. Rajone yra 5 mokyklų valgyklos, kurias administruoja mokyklos, 7 valgyklos, kuriose maitinimo paslaugų teikėjai yra privačios įmonės.

 

Socialinė parama

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, turinčių teisę į socialinį būstą ir įrašytų į savivaldybių sąrašus skaičius nuolat didėja. 2012 m. gautas 41 gyventojų prašymas. 2013 m. sausio 1 d. į sąrašus savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti buvo įrašyta 336 šeimos ir asmenys. 2012 metais 30 šeimų (asmenų) buvo aprūpinti socialiniu būstu.

2012 m. pabaigoje, Švenčionių rajone gyveno apie 3 664 žmones su negalia, t. y. 13,3 % visų rajono gyventojų, iš jų: apie 3 577 suaugusių asmenų su negalia (13,0 % visų rajono gyventojų) ir 87 neįgalių vaikų (0,3 % visų rajono gyventojų). Iš bendro suaugusių neįgaliųjų skaičiaus – 1 970 darbingo amžiaus neįgalieji (12,1 % nuo bendro darbingo amžiaus gyventojų) ir 1 607 pensinio amžiaus neįgalieji (19,3 % nuo bendro pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus).

VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro dispanserinėje ir konsultacinėje priežiūroje yra 1474 asmenys, iš jų 33 vaikai, 21 paauglys. Socialinės globos įstaigose, skirtose gyventi asmenims su proto negalia, gyvena 387 rajono gyventojai.

Per 2012 metus socialinės paslaugos suteiktos apie 2273 rajono gyventojams, iš jų, 68,3 % paslaugų gavėjų sudaro pensinio amžiaus ir žmonės su negalia.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis (toliau vadinama - Vaiko teisių apsaugos skyrius), 2012 m. pabaigoje savivaldybėje socialinės rizikos šeimų įskaitoje įrašytos 132 šeimos, kuriose auga 280 vaikų.

Globėjų (rūpintojų) šeimose buvo globojami 52 vaikai, likę be tėvų globos, savivaldybės socialinės globos įstaigose gyveno 32 rajono vaikai, valstybės pavaldumo socialinės globos įstaigose - 19 vaikų, nevyriausybiniuose vaikų globos namuose - 2, kūdikių namuose - 3, kitose vaikų globos įstaigose - 3 vaikai, likę be tėvų globos.

2012 m. pabaigoje Švenčionių rajono Probacijos skyriuje užregistruoti 92 asmenys lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų ir nuteisti laisvės atėmimui alternatyviomis bausmėmis. Išaugo asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų teikiamųsocialinių paslaugų poreikis.

Remiantis rajono seniūnijų pateiktais duomenimis, rajone gyvena 6 benamiai asmenys.

 

Viešoji tvarka

2012 metais Švenčionių rajone buvo užregistruotos 445 nusikalstamos veikos, (419 nusikaltimų, 26 baudžiamieji nusižengimai). Jau daugelį metų nusikalstamumas mūsų rajone yra vienas mažiausių respublikoje. Didžiausią dalį visų registruotų nusikalstamų veikų sudaro vagystės.

Pastaruoju metu vis aktualesnis tampa narkotinių medžiagų platinimas, laikymas ir gabenimas, dėl to pradėta 17 ikiteisminių tyrimų. Konfiskuota 133,48 g. kanapių (marihuanos) ir 1 g. amfetamino. Po ilgo ir kruopštaus tyrimo buvo išardytas narkotinių medžiagų platintojų tinklas Pabradėje.

Priešgaisrinė apsauga.2012 metais rajone kilo 96 gaisrai. Neapsieita be labai skaudžių pasekmių: gaisruose žuvo 2 žmonės, 6 buvo traumuoti. Ugnis sunaikino 9 pastatus, 3 transporto priemonės, išdeginta 1158 arai atvirų teritorijų.

 

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

2013 metų sausio 1 d. rajone buvo įregistruota: 4139 žemės ūkio ir kaimo valdos; 965 ūkininko ūkiai; 6 žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės – „Kurpių“, „Varupio“, „Baliulių“ žemės ūkio bendrovės, agroserviso kooperatyvas „Skaistupis“, UAB „Vėjinė“ ir UAB „Blueberryja“. Įregistruoti 88 ekologiniai ūkiai.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktos 2849 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones. Rajono žemdirbiai gavo beveik 20 mln. litų išmokų.

Rajone yra 30,4 tūkst. hektarų nusausintos žemės, 787 km griovių. Melioracijos įrenginių priežiūrai, remontui ir rekonstravimui 2012 metais Švenčionių rajonui iš valstybės biudžeto skirta 231,00 tūkstančių litų.

2012 metų sausio 1 d. rajone buvo įregistruoti 1466 traktoriai ir 698 traktoriaus priekabos. Per praėjusius metus rajone įregistruota 12 naujų traktorių ir 4 nauji javų kombainai. Buvo atlikta traktorių bei jų priekabų techninė apžiūra.

 

Kultūra

Trys miestų kultūros centrai - Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės bei jų filialai rajono kaimuose ir miesteliuose nuolat rūpinasi vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu ir puoselėjimu, profesionalaus meno propagavimu, skatina meno mėgėjų kolektyvų, liaudies meno vystymąsi, sudaro sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei, ieško patrauklių bendravimo formų.

2012 metais miestų kultūros centruose ir jų filialuose vyko 935 renginiai: 318 diskotekų jaunimui ir moksleiviams, 52 valstybinės šventės, 48 kalendorinės šventės, 37 edukaciniai renginiai, 11 profesionalių atlikėjų koncertų, 57 pramoginės muzikos koncertai, 10 rajoninių renginių, 8 respublikiniai renginiai, 4 tarptautiniai renginiai ir 390 kitų renginių.

Miestų kultūros centruose bei jų filialuose yra 57 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose dalyvauja apie 689 dalyvių, iš jų 23 vaikų ir jaunimo kolektyvai. Veikia 23 studijos – būreliai, kuriuos lanko 295 dalyviai. Iš viso 80 kolektyvų, būrelių ir 984 dalyviai. Iš jų 41 vaikų ir jaunimo iki 19 m. amžiaus.

Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle yra 21 biblioteka: Viešoji biblioteka, 2 miestų bibliotekos-filialai (Švenčionėlių ir Pabradės m.), 18 filialų kaimuose.

Bibliotekininkai dirba ne tik bibliotekų patalpose, bet turi galimybę nuvykti pas vyresnio amžiaus ir neįgalius žmones į namus, pristatyti knygų, žurnalų, laikraščių. Namuose per metus aptarnauta 413 senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių.

Bibliotekose vyko 1322 renginiai: spaudinių parodos, garsiniai skaitymai, internetinės transliacijos, popietės, viktorinos, literatūriniai ir teminiai renginiai, knygų aptarimai ir t.t. Renginiuose apsilankė 10658 lankytojai.

2012 metais Nalšios muziejų aplankė 2634 lankytojai, Reškutėnų filialą – 1560 lankytojai, organizuota daug renginių.

Turizmo ir rekreacijos plėtra gali tapti viena iš veiksmingiausių priemonių Švenčionių rajono socialinės ekonominės būklės stabilizavimui ir jos gerinimui. Svarbiausia plėtros prielaida – išvystyta infrastruktūra, kuri, deja, Švenčionių rajone toli gražu nėra pakankamai išplėtota ir pritaikyta turizmo paslaugų rinkai. Didelės turizmo plėtros viltys siejamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Turizmui plėtoti Švenčionių rajone situacija yra palanki. Teritorija pasižymi gana turtingais gamtiniais ištekliais (yra rekreacijai tinkamų vietų, didelis vietovių vaizdingumas), turtingais kultūros paveldo objektais. Didelis rajono turizmo objektų pranašumas – geras pasiekiamumas.

Šiuo metu Švenčionių rajone yra 11 registruotų kaimo turizmo sodybų. Per 2012 metus įregistruota viena nauja kaimo turizmo sodyba Brižių kaime, Pabradės seniūnijoje.

Parengė Irena PAULIUKEVIČIENĖ

 
Reklaminis skydelis