Mes turime 193 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:948
mod_vvisit_counterŠią savaitę:27703
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:8705
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Aptartos miškų sektoriaus paramos galimybės ir ateities perspektyvos

2013 m. birželio 22 d., šeštiadienis Nr.45 (1288)

Per Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo laikotarpį buvo įveista beveik 50 tūkst. hektarų miško. Tikimasi, kad visos miškams skirtos lėšos šiais metais bus sėkmingai įsisavintos.

 

Reikia skubėti – lėšų liko nedaug

Švenčionių rajono savivaldybėje Žemės ūkio ministerija surengė informacinį seminarą, turintiems miško, dirbantiems su juo arba ketinantiems tai daryti. Seminaro tema „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos miškų sektoriaus paramos priemonių aktualijos 2013 metais ir paramos įžvalgos 2014-2020 metų laikotarpiu“ apėmė paskutinių metų dar likusias galimybes pasinaudoti parama ir leido pažvelgti 7 metus į priekį. Seminare dalyvavo žemės ūkio specialistai, miškų savininkai ir ypač aktyvūs seminaro dalyviai buvo Švenčionėlių miškų urėdijos atstovai.

Galimybes ir perspektyvas seminaro dalyviams pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Gediminas Mažeika. Pranešėjas pabrėžė, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos paskutiniųjų metų lėšų likučiai daugeliui priemonių yra likę labai maži, tad norintys gauti paramą ir dar kažką nuveikti miškuose šiemet, turi paskubėti.

 

Paraiškos priimamos, kai kurioms – paskutinės dienos

Nuo gegužės 13 d. renkamos paraiškos pagal keturias priemones – „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“.

Paminėta, kad paramos priemonė „Miškų ekonominės vertės didinimas“ yra labai populiari, nes ji aktuali ir mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Paramos intensyvumas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse yra iki 60 proc. visų tinkamų išlaidų, kitose vietovėse iki 50 proc. Maksimali parama projektui – iki 150 tūkst. Lt. 2013 metams lėšų likę nedaug – 3 mln. Lt. Paraiškos priimamos iki birželio 28 d..

Priemonė „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ yra mažiau populiari, aktualesnė nebent pirmoji jos veiklos sritis – „Žemės ūkio vandentvarka“, todėl prie jos plačiau nebuvo apsistota. Parama pagal priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“ orientuota į ūkinius miškus (IV miškų grupė), prioritetu laikoma, kai pareiškėjas investuoja į didesnius nei 5 ha nuosavybės teise valdomus miškus, ir, tradiciškai – jeigu nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai, išskyrus asbestinių stogų keitimą. Čia parama maksimali gerokai didesnė – iki 200 tūkst. eurų, o lėšų likę nedaug – 2,1 mln. Lt. Paraiškos priimamos iki birželio 28 d.

Pažymėta, kad lėšų visiems norintiems paramos neužteks pagal priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ pirmąją veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės“. Lėšų šiai veiklai, kur ypač pretenduoja urėdijos, likę tik 1,6 mln. litų, bet tikimasi, kad ji sėkmingai bus vykdoma ateinančio 2014-2020 metų laikotarpio programoje. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos iki liepos 12 d., maksimali paramos suma iki 100 tūkst. eurų, paramos intensyvumas iki 80 proc.

 

Suoš jauni miškai

Sparčiai populiarėja priemonės „Pirmasis žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, taip pat ne žemės ūkio paskirties ir apleistų žemių apželdinimas mišku. Nepalankiose ūkininkauti vietovėse, kurioms priklauso ir mūsų rajonas, paramos intensyvumas siekia iki 80 proc., kitose – iki 70 proc.

Kompensuojant išlaidas išmokos iki nurodyto dydžio padengia miško želdinimo projekto rengimo, dirvos paruošimo, įveisimo, sodinukų įsigijimo, įveisto miško priežiūros ir apsaugos išlaidas. Po įveisimo 5 metus mokamos miško priežiūros ir apsaugos išmokos ir 15 metų – prarastų pajamų kompensavimo išmokos (tik pagal priemonę „Pirmasis žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“).

Papildomos įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastų kompensacijų išmokoms gauti – iki birželio 15 d. pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki liepos 10 d. Lėšos 2013 metų paramai čia bene didžiausios – pirmajam žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku – 45 mln. Lt, o ne žemės ūkio paskirties – 12,9 mln. Lt.

Pasinaudojus priemone „Miškų aplinkosaugos priemonės“ arba „NATŪRA 2000“, galima paramą gauti ir nekertant miško arba kertant ne plynai. Siekiant išsaugoti kertines miško buveines, 7 metus mokama 936,33 Lt už 1 ha parama. Miškų apsaugos priemonėms šiais metais likę 4 mln. Lt, NATŪRA 2000 – 1,9 mln. Lt

 

Kas laukia 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu

Miškai užima 33 proc. Lietuvos teritorijos. Jų savininkams ir valdytojams skiriama Lietuvos kaimo plėtros programos 2007–2013 m. parama sudaro apie 10 proc. lėšų. Naujuoju finansiniu laikotarpiu numatyta, kad ES paramos miškų ūkiui dalis išliks tokia pat.

Ši ES parama labai svarbi privačių miškų savininkams, norintiems gerinti savo miškus ir plėtoti miškų ūkius, taip pat žemės savininkams, kurie ketina įveisti naujus miškus po 2013 metų, todėl gera žinia, kad lėšų nemažės.

Kitąmet prasidėsiančio naujo Kaimo plėtros programos etapo priemonės bus orientuotos į inovacijas, prisitaikymą prie klimato kaitos, konkurencingumo didinimą.  Bus skatinama kooperuotis. Privačių miškų savininkai bus skatinami didinti savo miško vertę į jį investuojant ir atliekant ne visuomet pelningus, tačiau miškui naudingus darbus, o efektyvesniam miškų valdymui bus skatinama kooperuotis.

Naujuoju finansiniu laikotarpiu numatoma parama miško įveisimui ir miškingų plotų kūrimui; agrarinės miškininkystės sistemų sukūrimui; miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencijai ir atlyginimui; investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė; investicijoms į naujas miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir rinkodarą; miškų aplinkosaugai ir klimato paslaugoms bei miškų išsaugojimui.

 

Naujovė!

Pagrindinė šių metų naujovė – paraiškas pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ galima teikti ne tik tradiciniu, bet ir elektroniniu būdu.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ