Mes turime 200 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:992
mod_vvisit_counterŠią savaitę:27747
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:8749
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Dviguba šventė Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje

2013 m. liepos 13 d., šeštadienis Nr.49 (1292)

Sekmadienį, liepos 7 d., Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo dviguba šventė. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teikė Sutvirtinimo sakramentą ir aukojo Šv. Mišias, o po to buvo paminėtos kunigo Broniaus Laurinavičiaus 100 gimimo metinės.

Atvykusį Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą pasitiko Švenčionėlių klebonas Edmundas Paulionis, Švenčionių dekanas Vidas Smagurauskas, kunigai Jeronimas Petrikas, Aldas Čeponis, Dovydas Grigaliūnas, Mykolas Petravičius. Pasveikinti arkivyskupo atvyko Švenčionių rajono meras Vytautas Vigelis.

Prieš prasidedant Šv. Mišioms parapijos klebonas Edmundas Paulionis padėkojo arkivyskupui už atvykimą ir supažindino jį su Švenčionėlių parapijos ir bažnyčios istorija. Nors Švenčionėlių parapijos istorija nėra tokia jau ilga, išbandymų patirta nemažai. Jau vien antrosios bažnyčios, kuri konsekruota Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios vardu, istorija pilna dramatizmo, nes visi bažnyčią statę klebonai buvo nužudyti. 1929 m. bažnyčią statyti pradėjusį kunigą Ambrozijų Jakavonį nužudė Armijos Krajovos smogikai, jo darbą pratęsusį kunigą Boleslovą Badzevičių sušaudė vokiečiai, o statybą užbaigęs kunigas Bronius Laurinavičius žuvo ne be KGB įsikišimo. 30 metų statytą Švenčionėlių bažnyčią 1959 metais konsekravo vyskupas tremtinys Julijonas Steponavičius. Tokia trumpa istorinė tiesa, už kurios slypi ištisų kartų likimai.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo apie Sutvirtinimo sakramento svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, meilę Dievui ir žmogui, apie šeimos svarbą žmogaus gyvenime.

„Evangelijoje girdėjome kaip Viešpats, išsiųsdamas savo mokinius, mokė, kad užėjus į namus pirmiausia reikia pasakyti: „Ramybė šiems namams“. Ramybė nėra tik problemų nebuvimas, nors visi norėtume gyvenimo be problemų. Tie žodžiai, kuriuos Jėzus tarė po prisikėlimo – ramybės jums – yra ir saugumas, ir klestėjimas, ir palaimos įgyvendinimas. Viešpats linki mums, kad mes turėtume jo malonę“, - kreipdamasis į susirinkusius tikinčiuosius kalbėjo pamokslo metu arkivyskupas Gintaras Grušas. Toliau kalbėdamas jis Dievo meilę palygino su tėvų meile – ji yra besąlyginė. „Dievas mums suteikia malonę patirti gyvenimo džiaugsmą, tokia galimybė suteikiama šiandieną tiems, kurie priims Sutvirtinimo sakramentą“, - sakė arkivyskupas. Šv. Mišių metu jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą daugiau kaip šimtui tikinčiųjų. Po Šv. Mišių, atsidėkodami arkivyskupui už atvykimą į Švenčionėlių parapiją ir už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą, parapijiečiai, įvairių bendruomenės grupių atstovai, išsakė daug gražių padėkos žodžių.

Po to prasidėjo antroji iškilminga dalis – kunigo Broniaus Laurinavičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Kunigo B.Laurinavičiaus gyvenimą apžvelgė istorikė Nijolė Kapačinskienė, o po to visi patraukė prie šventoriuje esančio kunigo kapo ir paminklo. Į iškilmes atvyko trys kunigo B.Laurinavičiaus dukterėčios Jadvyga, Regina ir Birutė, artimi, gerai kunigą pažinoję žmonės, jo bendražygiai monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir kunigas vienuolis salezietis Mykolas Petravičius.

Kunigo B.Laurinavičiaus atminimas įamžintas ne tik bažnyčioje. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kunigo B.Laurinavičiaus vardu pavadinta buvusi Mėžionėlių gatvė.

Prie paminklo buvo pasakyta daug gražių žodžių, skirtų šviesaus atminimo kunigui Broniui Laurinavičiui, kuriam 2013 m. liepos 17 d. būtų sukakę 100 metų. Nors nuo jo mirties 1981 m. praėjo nemažai metų, žmonių atmintyje jis gyvas iki šiol. Apie jo tarnystę Dievui ir žmonėms primena ir primins Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia, kurios statybos užbaigimą kunigas Bronius Laurinavičius vykdė nebodamas visų gresiančių pavojų, o jų tais tolimais 1956-1989 metais buvo daug.

Algis JAKŠTAS