Mes turime 331 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3698
mod_vvisit_counterŠią savaitę:3698
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:170856

Kraštiečių sueiga Dvilonyse

2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis Nr.69 (1312)

Prieš kurį laiką į Dvilonių kaimo bendruomenės „Dvilonys“ rengiamą šventę gausiai rinkosi kraštiečiai. Ši šventė buvo baigiamoji bendruomenės rengto projekto „Kartų ryšys. Kraštiečių sueiga“ Nr. LEADER-12-02-028 dalis.

Šventė prasidėjo mišiomis Strūnaičio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Parapijos klebonas šią dieną šv. Mišias aukojo už visus gyvus ir mirusius dviloniškius. Po mišių šventės dalyviai galėjo gėrėtis senųjų amatų ir jaunimo darbų parodomis: „Iš močiučių kraičių skrynios“, „Jaunųjų darbai“. Daugiausiai eksponatų parodai pristatė Honorata Šekštelienė, Eleonora Maslianikienė, Jadvyga Skarynkevičienė, Inga Vickaitė, Jurgita Maslenikaitė. Aikštė, kurioje vyko šventė, margavo nuo jų lovatiesių, staltiesių, staltiesėlių, servetėlių ir rankšluosčių spalvų ir raštų.

Svečiai ir patys dviloniškiai būriavosi prie fotografijų ekspozicijų: „Raukšlėmis byloja išmintis“, „Brandos amžius“, „Jaunimo šiokiadieniai ir šventės“. Svečiai nuotraukoje atpažino pažįstamus kaimo žmones, o dviloniškiai stebėjosi nuotraukoje pamatę savo atvaizdus. Domino žmones ir šventei parengtas aplankas „Dvilonių kaimo etniniai valgiai“. Jame apie valgymo papročius, valgių gaminimą pasakojo bendruomenės narės, augusios ir gyvenančios Dvilonyse – Eleonora Maslianikienė ir Jadvyga Skarynkevičienė.

Apžiūrėjus parodas, prasidėjo šventinis koncertas. Susirinkusius į šventę pasveikino rajono tarybos narė Jolanta Olechnovič, gražiausius savo atliekamus kūrinius dovanojo Strūnaičio filialo kapela „Merkūna (filialo vedėja Vilhelmina Apanskienė), estradines dainas atliko Tomas Jurkuvėnas. Šventę ypač šiltai vedė Ramunė Jakubėnienė.

Rengiant projektą „Kartų ryšys. Kraštiečių sueiga“ buvo konstatuota, kad lyg ir pastebimas didesnis atitrūkimas tarp senosios kartos ir jaunesnių bendruomenės narių, kad kaimo senoliams trūksta dėmesio, kad jie jaučiasi esą niekam nereikalingi. Todėl šios šventės metu daugiausia dėmesio skyrėme jiems: sveikinome su jubiliejais, dėkojome už dalyvavimą šventėje, parodose, skyrėme jiems gražiausius žodžius ir muzikos kūrinius.

Po koncerto susėdome prie vaišėmis nukrautų stalų. Buvo smagu pasikalbėti su seniai matytais draugais, pažįstamais ir giminėmis, pasidžiaugti jų sėkme, pasidalinti savo pasiekimais. O pasidžiaugti tikrai turėjome kuo. Neseniai bendruomenė baigė vykdyti projektą „Prieigos prie ežero sutvarkymas, paplūdimio ir liepto įrengimas“. Nors rengiant projektą teko susidurti su įvairiomis kliūtimis, bet visos bendruomenės narių pastangomis pavyko jas nugalėti. Ypač norėčiau padėkoti bendruomenės valdybos nariams, padėjusiems rengti ir įgyvendinti projektus – Auksei ir Jonui Valantinams, Ritai ir Viktorui Vickoms, Linai ir Martynui Švedams, Jūratei ir Romualdui Pauliukevičiams, Česlovui ir Nijolei Grigoniams. Geru žodžiu paminėti noriu ir bendruomenės narius, kurie aktyviai dalyvavo bendruomenės organizuotose talkose – Ingą Vickaitę, Leoną Vicką, Rimutę Skarankevič, Laurą ir Agnę Grigonytes, Zenoną Maslianiką, Vilhelmą Jurkuvėną, Raimondą ir Mindaugą Pauliukevičius, Violetą ir Gintautą Šuminus. Už pagalbą vykdant projektus visos bendruomenės vardu norėčiau ypač padėkoti Švenčionių rajono savivaldybės merui Vytautui Vigeliui ir savivaldybės administracijai, kurie buvo ir partneriai, ir patarėjai.

Projekto rangos darbus vykdė Eduardo Grigonio individuali įmonė. Dėkingi jam už gražiai įrengtą paplūdimį ir už paramą rengiant kraštiečių šventę. Jo dėka šventės dalyviai galėjo saugiau važiuoti kaimo grindiniu, nes savo lėšomis Eduardas įrengė pralaidas vandeniui nutekėti, smėliu užpylė duobes, parėmė finansiškai.

Švente džiaugėsi visi ir pageidavo dažnesnių susitikimų.

Aldona BUILIENĖ