Mes turime 165 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2003
mod_vvisit_counterŠią savaitę:18273
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:149554
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:159579

Apleisti pastatai kelia grėsmę žmonių gyvybei

2013 m. spalio 5 d., šeštadienis Nr.73 (1316)

Ilgą laiką rajono gyventojams kelia pavojų pastatai-vaiduokliai, kurie gadina kraštovaizdį, kelia grėsmę žmonių gyvybei. Šiems objektams priskirtini seni sandėliai, gyvulių fermos, dirbtuvės, seni gamybiniai pastatai. Tai dažniausiai sovietmečio palikimas.

Daugelis šių pastatų neturi savininkų arba savininkai neturi lėšų pasirūpinti nenaudojamų objektų remontu ar utilizacija, tačiau stebina atvejai, kuomet pavojingos žmonių gyvybei griuvenos priklauso rajone žinomiems, pasiturintiems asmenims. Vienas pavyzdžių – Švenčionių miesto pakraštyje esančios pradėtos, bet nebaigtos statyti, ir šiuo metu avarinės būklės sviesto gamyklos patalpos. Jų gelžbetoninės konstrukcijos juda, sienos ir pertvaros yra avarinės būklės, jos bet kurią minutę gali lūžti. Baisiausia yra tai, kad pastato viduje vaikai žaidžia slėpynių, renkasi asocialūs asmenys, t.y. patekti į pastatą galima laisvai – nėra apribota galimybė į jį patekti.

Tokios pat avarinės būklės pastatai yra ir Švenčionėliuose, pvz. buvusios Agrochemijos sandėliai. Nemažai apleistų ir avarinės būklės pastatų turi savininkus, kurie sąmoningai neįformina žemės nuomos dokumentų, kad išvengtų mokesčių. Dėl to rajono biudžetas negauna taip rajonui reikalingų pinigų.

Pastato savininkai turi įsipareigojimų, kurie nustatyti Statybos įstatyme. Visų pirma avariniu atveju būtina pasirūpinti, kad būtų apribota galimybė patekti šalia ar į patį pastatą, įspėti apie pavojų. Apleistų pastatų laukia dvi galimybės – jie turi būti griaunami arba remontuojami.

Lietuvos Respublikos teisės aktai statinio savininką įpareigoja naudoti statinį ir jo patalpas pagal paskirtį; laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus; įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti statinio techninę priežiūrą, suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (LR Statybos įstatymo 40 str., Statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 30 p.).

LR Statybos įstatymo 35 str. įpareigoja statinio savininką nugriauti statinį tais atvejais, kai statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimų priežiūrą, nustatytą laiką.

Ne paslaptis, kad kai kurių apleistų pastatų savininkai savo pareigų vengia, o raginimus susitvarkyti ignoruoja. Nuosavybės teisę įgyvendinančio asmens pareiga – nepažeisti įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, todėl statinių savininkai turi pareigą rūpintis, kad statinyje nebūtų trūkumų, o jeigu jų yra – juos pašalinti.

Manau, kad rajono savivaldybės administracija, Statybos inspekcija, Aplinkos apsaugos inspekcija turi prisidėti, sprendžiant šią opią problemą. Nes, jei įvyktų nelaimė dėl apleistų statinių būklės, imtis prevencinių priemonių jau bus per vėlu.

Vaclav VILKOIT

Rajono tarybos narys