Mes turime 855 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1648
mod_vvisit_counterŠią savaitę:15386
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:135705
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:114011

Advokato pagalba socialiai rentiniems ir gaunantiems mažas pajamas asmenims

2013 m. spalio 26 d., šeštadienis Nr.79 (1322)

Lietuvoje sukurta nemokamos ir iš dalies mokamos antrinės teisinės pagalbos sistema gyventojams, gaunantiems mažas pajamas.

Kiekvienas iš mūsų galime susidurti su įvairiomis teisinėmis problemomis. Jus neteisėtai atleido iš darbo ar laiku nesumokėjo darbo užmokesčio? Pavėlavote kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo? Norite išspręsti klausimą dėl vaikų išlaikymo? ir t.t. Tačiau ką daryti, jei neturite teisinių žinių, nežinote kaip išspręsti kilusias teisines problemas, o kreiptis į privatų advokatą nėra jokios finansinės galimybės. Tokiu atveju, rekomenduojama pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos tikslas – užtikrinti valstybės paramos įgyvendinimą žmonėms, negalintiems realizuoti savo teisių į teisminę gynybą dėl socialinės padėties. Kiekvienam asmeniui siekiama sudaryti galimybę lygiai ir vienodai siekti teisingumo baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose. Būtent valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba suteikia galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms siekti teisingumo ir lygiateisiškumo procese.

Štai pateikiamas teisinės situacijos pavyzdys. Dovanojimo sutarties pagrindu motina, negalėdama išsimokėti už komunalines paslaugas, buto dalį padovanojo savo sūnui. Sūnus ir jo šeima pradėjo konfliktuoti su motina, mušė, naudojo jos atžvilgiu psichologinį smurtą, neleido naudotis bute esančiomis bendro naudojimo patalpomis, neprižiūrėjo buto ir komunalinių mokesčių už buto dalį nemokėjo. Be to, sūnus buto dalį perleido savo nepilnamečiam sūnui. Motina matydama, kad situacija tik blogėja ir jos atžvilgiu neteisėtai elgiamasi, nusprendė kreiptis į teismą dėl dovanojimo sutarčių panaikinimo ir sūnaus su šeima iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Pirmosios instancijos teismas motinos ieškinį patenkino, panaikindamas dovanojimo sutartis ir grąžindamas jai natūra buto dalį. Taip pat nusprendė iškeldinti sūnų su šeima iš buto dalies. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko galioti.  Tai tik vienas iš sėkmingų pavyzdžių. Šios aprašytos istorijos veikėja (motina), neturėdama lėšų ir teisinių žinių, pasinaudojo antrine teisine pagalba. Pagal savo gyvenamąją vietą kreipėsi į Vilniaus tarnybą, prašydama teisinės pagalbos. Pareiškėjos prašymas buvo tenkintas ir paskirtas advokatas, kurio pagalba buvo sėkmingai apgintos pareiškėjos teisės.

Kas gi yra antrinė teisinė pagalba? Antrinė teisinė pagalba – procesinių dokumentų parengimas ir atstovavimas kliento interesams teisme. Antrinė teisinė pagalba apima ir atleidimą nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima ir vykdymo proceso išlaidų apmokėjimą.

Vilniaus apygardos teismo teritorijoje gyvenantys asmenys, kuriems reikalinga advokato pagalba rengiant procesinius dokumentus teismui arba atstovaujant bylose, gali kreiptis į Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (Vilniaus tarnyba). Prieš kreipiantis į Vilniaus tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos, asmenims rekomenduojama pasinaudoti teise į pirminę teisinę pagalbą, kuri apima teisinės informacijos teikimą, teisines konsultacijas, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, parengimą, bei pagalbą užpildant prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba yra teikiama asmenims savivaldybėse pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

Antrinės teisės pagalbos teikimo sąlygos

Antrinės teisinės pagalbos suteikimo tvarka nėra sudėtinga. Asmenys, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą, Vilniaus tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius pareiškėjo reikalavimą ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Dokumentai, įrodantys asmens teisę į antrinę teisinę pagalbą, gali būti: metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija, pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą ir pan.

Vilniaus tarnyba, gavusi asmens, pageidaujančio gauti antrinę teisinę pagalbą,  dokumentus, atlieka procedūrą, t.y. pirmiausia įvertina asmens teisę į antrinę teisinę pagalbą. Pavyzdžiui, asmuo Tarnybai pateikia gyventojo (šeimos) turto deklaraciją. Tokiu atveju, Tarnyba turi įvertinti, ar asmens turtas ir metinės  pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti.

Šiuo metu visiškai nemokamą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių metinės pajamos sudaro iki 8 000 Lt per metus, o gaunantys nuo 8 001 Lt iki 12 000 Lt per metus turi patys apmokėti pusę teisinės pagalbos išlaidų. Jei pareiškėjas turi išlaikytinių, šie pajamų lygiai yra didesni: pavyzdžiui, turintiems vieną išlaikytinį 100 proc. teisinės pagalbos išlaidų apmokama, jei jų metinės pajamos neviršija 11 000 Lt, o 50 proc. išlaidų apmokama, jei pajamos neviršija 16 500 Lt. Jei asmuo turi du išlaikytinius, pajamų lygiai yra atitinkamai 14 000 Lt ir 21 000 Lt.

Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikros grupės asmenų turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas. Tai asmenys, kuriems įstatymo numatytais atvejais baudžiamojoje byloje yra privalomas gynėjo dalyvavimas; nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose; asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialių poreikių lygis bei šių asmenų globėjai (rūpintojai) ir kitais įstatyme numatytais atvejais.

 

Pagalba tik esant asmens teisių pažeidimui

Ne visais atvejais Vilniaus tarnyba suteikia asmenims antrinę teisinę pagalbą. Vilniaus tarnyba turi teisę ir pareigą patikrinti ar pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas, ar atstovavimas byloje yra perspektyvus, ar nėra kitų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų. Tokia Vilniaus tarnybos pareiga numatyta tam, kad būtų išvengiama piktnaudžiavimo valstybės garantuojama teisine pagalba bei užtikrinamas teisinės pagalbos teikimas tik asmenims, kurių teisės yra pažeistos ir kuriems teisinė pagalba iš tikrųjų būtina.

 

Prašymų suteikti antrinę teisinę pagalba skaičiaus kaita

Džiugina tai, kad kasmet daugėja asmenų, norinčių pasinaudoti valstybės garantuojama antrine teisine pagalba. Pavyzdžiui, 2008 m. buvo gauti 2486 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą, 2009 m. - 3262, 2010 m. – 3572, 2011 m. - 4072, 2012 – 4205. Per nurodytus metus priimta vidutiniškai 90 procentų teigiamų sprendimų suteikti antrinę teisinę pagalbą.

 

Antrinę teisinę pagalbą teikiantys subjektai

Vilniaus tarnyba įvertinusi, jog asmuo turi teisę į antrinę teisinę pagalbą, priima teigiamą sprendimą ir paskiria konkretų advokatą teikti tam asmeniui antrinę teisinę pagalbą. Advokatas atlieka įvairius veiksmus. Pavyzdžiui, konsultuoja klientą, rengia procesinius dokumentus teismui, atstovauja jo interesams teisme ir išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju. Iš esmės, advokatas, teikiantis antrinę teisinę pagalbą, gali suteikti tokias teisines paslaugas, kokias teikia privatūs advokatai. Be to, ši teisinė pagalba apima  bylinėjimosi išlaidų atlyginimą civilinėse, administracinėse bylose bei su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu  susijusių išlaidų atlyginimą, todėl besikreipiantis į teismą žmogus atleidžiamas nuo žyminio mokesčio, ekspertizės, atsakovo paieškos ir kitų išlaidų mokėjimo.

Nepaisant to, kad valstybė apmoka daugelį proceso išlaidų, reikia žinoti, jog asmuo, nusprendęs pradėti teisminį procesą, bylos pralaimėjimo atveju turės atlyginti laimėjusios šalies patirtas išlaidas, kadangi šios išlaidos neįeina į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas.

 

Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Odminių g. 3, Vilnius. Tel. (8 5) 2647480.

Darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8-17 val., trečiadienį 8-19 val., penktadienį 8-15.45 val. Pietų pertrauka – 12-12.45 val.


 

 
Reklaminis skydelis