Mes turime 211 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1941
mod_vvisit_counterŠią savaitę:28696
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:9698
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Metodinė konferencija 5 klasių mokinių tėvams „Penktokų adaptacija“ Švenčionių vidurinėje mokykloje

2013 m. spalio 26 d., šeštadienis Nr.79 (1322)

Kiekvieni nauji mokslo metai daugumai atneša nerimo, įtampos ir jaudulio, tačiau bene ypatingiausias šis laikas – penktų klasių mokiniams ir, be abejo, jų tėveliams. Mokinio perėjimas iš pradinės mokyklos į pagrindinę sutampa su vaikystės pabaiga. Penktoje klasėje jo laukia nauja sistema: klasės auklėtojas, mokytojai-dalykininkai, dėstantys naujas disciplinas skirtinguose kabinetuose, nauji klasės draugai. Vieni penktokai didžiuojasi, jog paaugo ir lengvai įsitraukia į mokymosi procesą, kiti gi sunkiai išgyvena permainas ir adaptacija užsitęsia. Šiuo periodu vaikai dažnai pasikeičia: nerimauja be jokių priežasčių, pasidaro uždari arba atvirkščiai tampa be galo judrūs. Mums yra svarbu kiekvieno vaiko saugumas ir gera savijauta mokykloje, todėl suvokdami, jog gera ir kokybiška adaptacija mokykloje – tai sėkmės raktas į pilnavertį asmenybės gyvenimą, spalio 11 d. organizavome 5 klasių mokinių tėvų metodinę konferenciją „Penktokų adaptacija“.

Mokyklos direktorius Jurij Semaško pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė akivaizdžiu susidomėjimu išties aktualia konferencijos tema. Konferencija buvo orientuota į įvairių dalykų mokytojus, klasių auklėtojus ir mokinių tėvus, kurie suvokia, jog vaikų vystymasis priklauso nuo to, kokie yra jų santykiai su mokykla ir tėvais. Tie ryšiai suformuoja vaiko mąstyme suvokimą, koks yra jis pats ir pasaulis aplink jį, kokie jo santykiai su aplinkiniu pasauliu. Būtent šie ryšiai formuoja vaikų santykius su kitais žmonėmis, draugais ir visu išoriniu gyvenimu. Konferencijos metu kalbant apie mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, penktokų adaptacijos psichologinius aspektus, kompetencijų ugdymą lietuvių kalbos pamokose, neformaliojo švietimo organizavimą ir apie ugdymą karjerai mokykloje buvo aiškinamasi, ko reikia pilnaverčiam vaiko brendimui, kodėl yra svarbu glaudžiai bendradarbiauti šeimai ir mokyklai, kaip vieningai rūpintis vaiko gerove, kokia turi būti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūra, kokias opias problemas galima išspręsti veikiant išvien. Buvo dalinamasi idėjomis, kuriomis grindžiama šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo samprata, tariamasi, kaip tobulinti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūrą, ieškoma kelių ir būdų vaikų auklėjimo klausimams spręsti. Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė I.Stuglienė kalbėdama tema „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas“ citavo Just. Marcinkevičiaus žodžius, jog mokykla – tarsi duonos kepykla, kurioje tešlą užminko tėvai, o mokyklos misija – gerai tą tešlą iškepti, neprideginti. Jiteigė, kad didelis visų mūsų menas iškepti skanią ir skalsią duoną. Mokytoja kalbėjo ir apie mokykloje sudaromas bendradarbiavimo galimybes bei formas, akcentavo, kad mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas teikia naudos ne tik vaikui, bet ir mokytojams, kurie turėdami galimybę pažvelgti į šeimos kontekstą, gali aiškiau suvokti mokinio poreikius, lanksčiau pritaikyti mokymo technikas, svarbus jis ir tėvams, nes jie gali daugiau sužinoti apie vaiko pasiekimus, elgesį, veiklą ir, atsižvelgdami į silpnąsias vietas, namuose jam padėti. Mokyklos psichologė S.Kostina daug dėmesio skyrė penktokų adaptacijai, nes akivaizdu, jog prisitaikymas prie naujos aplinkos, susipažinimas su žmonėmis, kitokiomis taisyklėmis ir kitokiu gyvenimo ritmu bei dienos režimu vaikus veikia nevienodai. Psichologė pristatydama tyrimo „Penktokų adaptacija“ rezultatus sakė, jog daugumos penktokų  adaptacija sėkminga, jie greitai priprato prie naujos aplinkos, mokytojų, sutaria su klasės draugais, be abejo, pateikė ir rekomendacijas tėvams, kurių vaikams adaptacinis periodas ilgesnis. Šios rekomendacijos remiasi ne tik tyrimo rezultatais, bet ir psichologės darbo patirtimi. Lietuvių kalbos mokytoja A. Kurpienė tėveliams pateikė daug įdomios medžiagos apie pamokų organizavimą, informavo, kokie taikomi mokymo metodai dirbant su penktų klasių mokiniais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Montrimienė konferencijoje džiaugėsi galimybe mokiniams pasiūlyti įvairios popamokinės veiklos, mokinių aktyvumu dalyvaujant neformaliojo švietimo renginiuose. Pranešime V.Montrimienė minėjo, jog net 83 % visų mokyklos mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus, o tarp penktų klasių mokinių pats populiariausias yra krepšinis (lanko 21 % mokinių), mėgstamas „Fotografavimo menas“ (18 %), „Matematikos kaleidoskopas (13 %) ir, žinoma, kita įvairi veikla. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui intrigavo tėvelius pristatydama įdomią veiklą ir netgi sukurtą vaizdo medžiagą apie bendrą mokinių, jų tėvelių ir mokytojų veiklą T – klasės projekte. Visi konferencijos dalyviai ypač susidomėję klausėsi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro karjeros ugdymo konsultantės R.Kliaugienės. Tądien į svečius (beje, jau ne pirmą kartą) atvykusi karjeros konsultantė teigė, jog mokiniams labai trūksta tiek savęs, tiek darbo pasaulio pažinimo. „Jie nežino ne tik, ko nori, bet net ir ko nenori“, – sakė ji ir pridūrė, kad mokiniams būtinas praktinės veiklos stebėjimas. Pranešėja ne tik aiškino tėveliams apie vaikų karjeros ugdymo sampratą, bet ir ragino tėvelius būti aktyvius ir prisidėti prie vaikams įdomios ir labai naudingos bei reikalingos veiklos. Savo asmenine patirtimi turint namuose penktoką ir apie tai, kaip smagiai jaučiasi mokinys parėjęs iš mokyklos dalijosi penktoko mama E.Paškevičienė. Ji labai atvirai ir nuoširdžiai pasakojo apie sūnaus ir savo įspūdžius iš Atvirų durų dienos, kai dar Švenčionių pradinės mokyklos ketvirtokai ir jų tėveliai buvo pakviesti susipažinti su būsima mokykla – Švenčionių vidurine, apie tai, kaip vėliau berniukas nekantravo kuo greičiau eiti į naująją mokyklą ir apie tai, kiek daug teigiamų emocijų jis kasdien parsineša dabar jau iš savo mokyklos. Išklausę visų pranešimų, penktų klasių mokinių tėvai bendravo su klasių auklėtojomis.

5 klasių mokinių tėvų metodinėje konferencijoje „Penktokų adaptacija“ buvo aptarta daug klausimų, iškeltos mokinių-tėvų-mokytojų bendradarbiavimo problemos ir aptartos jų sprendimo galimybės, pasidalinta gerąja kūrybiško požiūrio į šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą patirtimi. Nuoširdžiai tikimės, kad pasitelkus novatoriškas iniciatyvas, dar labiau sustiprės šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, teigiamai įtakojantis vaiko vystymąsi.

Irena STUGLIENĖ

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė