Mes turime 226 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2107
mod_vvisit_counterŠią savaitę:28862
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:9864
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Informacija gyventojams, laikantiems kiaules buferinėje zonoje

2013 m. lapkričio 27 d. trečiadienis Nr.87 (1330)

Pratęstas terminas pateikti paraiškas dėl nuostolių kompensavimo iki š. m. gruodžio 2 d.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, atsižvelgdamas į kiaulių laikytojų prašymus ir siekdamas, kad gyventojams pagal galimybes būtų kompensuoti patirti nuostoliai dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo buferinėje zonoje, pasirašė įsakymą, kuriame numatyta pratęsti terminą pateikti paraiškas dėl nuostolių kompensavimo. Atsižvelgiant į tai, afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje kiaules laikantys ūkininkai gali teikti paraiškas dėl patirtų nuostolių atlyginimo Savivaldybių komisijoms iki šių metų gruodžio 2 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena kiaulių laikymo vieta ir banda turi būti registruota Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Į duomenų bazę informacija apie kiaulių laikytoją, laikymo vietą, kiaulių skaičių turi būti suvesta kiekvienų metų sausio ir liepos mėn., jei kiaulių laikytojai siekia valstybės paramos – kiekvieną metų ketvirtį.

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), kiaulių savininkai gali gauti kompensaciją už ankstyvuoju laikotarpiu paskerstas kiaules buferinėje zonoje.

Kompensavimo tvarka (išmokos kodas – 20314):

Savivaldybėse yra sudaryta nuolatinė Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisija (toliau – Komisija).

Kiaulių savininkai dėl patirtų nuostolių, paskerdus kiaules buferinėje zonoje, atlyginimo, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus: prašymą nuostoliams atlyginti (Tvarkos aprašo 1 priedas); dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą; jeigu draustas, draudimo įmonės pažymą, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma; įsipareigojimą Valstybinei maisto veterinarijos tarnybai (VMVT) vienerius metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje (Tvarkos aprašo 3 priedas); gautų pajamų, paskerdus kiaules skerdykloje, ir patirtų transporto išlaidų iki skerdyklos patvirtinimo dokumentus (apmokėjimo kvitus, sąskaitas-faktūras ar kt.); VMVT ar teritorinės VMVT patvirtinimą, kad iš paskerstų kiaulių paimti mėginiai užkrečiamosios ligos stebėsenai; skerdyklosišduotąskerdimo faktą patvirtinantį dokumentą,jeigu skerdykloje kiaulės buvo paskerstos savininko reikmėms; VMVT išduotą patvirtinimo apie mėginių paėmimą afrikinio kiaulių maro ligos stebėsenai dokumentą ir patvirtintą VMVT atstovo savininko įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių, jei kiaulės savo reikmėms buvo skerstos savininko ūkyje.

Jeigu kiaulės skerdžiamos savo reikmėms savininko ūkyje, savininkas iš anksto apie skerdimą informuoja komisiją ir suderina su VMVT. Nuostoliai gali būti kompensuojami, jeigu skerdimo metu dalyvauja VMVT atstovas arba VMVT įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas, kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą, o savininkas parašo įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių.

Kiauliųsavininkas, pildydamas prašymą ir kitus dokumentus, vadovaujasi Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-750. 

Žemės ūkio ministerijos informacija