Mes turime 356 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1427
mod_vvisit_counterŠią savaitę:1427
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:68150

„Atvirų durų“ savaitės Švenčionių vidurinėje mokykloje

2014 m. balandžio 9 d. trečiadienis Nr. 27 (1365)

Mokykla, kurioje ugdomas ateities visuomenės žmogus, ilgą laiką vyravusią nuostatą ,,gyventi čia ir dabar“ keičia nuostata „ugdyti gebančią laisvai ir prasmingai veikti kintančioje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje asmenybę“. Būtent šia nuostata vadovaujamės savo mokykloje, nes esame įsitikinę, kad kokia bus mokyklos kultūra, tokį ateities žmogų išugdysime. Tad visos mokyklos bendruomenės veikla orientuota į nuolatinį mokyklos kultūros kūrimą ir plėtojimą.

Mokykla, siekdama ugdyti ateities visuomenės žmogų, t.y. kūrybingą, aukšto intelekto ir tvirtų aiškių valstybinių nuostatų asmenybę, ugdymo prioritetu laiko pamoką, nes ji yra visokeriopo mokinių tobulėjimo galimybė: ir dvasinio, ir socialinio, ir kultūrinio, ir edukacinio.

Kasdieninis darbas klasėje, vienijančioje skirtingų galimybių, polinkių, poreikių mokinius, reikalauja iš mokytojų daug pastangų bei kūrybiškumo.

Visi žinome, kad pamoka – tai gerai apgalvotas veiksmų planas, kuris atspindi, kaip perprantama mokymosi programa, mokinio gebėjimai, tai, ką mokiniui reikia dar sužinoti ir būdai, kaip mokinys ir mokytojas vertina sėkmę.

Apie pamoką kalbama labai daug ir įvairiai, tačiau aišku viena – pavykusi, kokybiška pamoka teikia džiaugsmo ne tik mokiniams, bet ir mokytojams .

Mūsų mokykloje jau tapo tradicija organizuoti ,,Atvirų durų“ savaites mokytojams ir mokinių tėvams, kurių metu mokytojai dalijasi gerąja darbo patirtimi, o tėvai gali stebėti savo vaikų veiklą pamokoje.

Mokyklos Mokytojų metodinės tarybos siūlymu ,,Atvirų durų“ savaitė mokytojams ir tėvams šiais metais mokykloje buvo organizuota 3 etapais:

2014-02-03 – 2014-02-07 (2-4 klasėse );

2014-02-24 – 2014-02-28 (6-11 klasėse);

2014-03-17 – 2014-03-20 (5 klasėse ).

Mokytojai ir tėvai antrame ir trečiame etapuose stebėjo: 4 lietuvių kalbos pamokas (mokytojai: A.Kurpienė, M.Krasovskaja, A.Slabodaitė-Stefanskaja, I.Stuglienė), 4 matematikos pamokas (mokytojai: J.Bunevič, R.Tomaševič, M.Gailiušienė, I.Čebruk), 1 istorijos pamoką (mokytoja R.Skripskaitė Li), 1 informacinių technologijų pamoką (mokytoja Alina Bura), 1 gamta ir žmogus pamoką (L.Rutkovskaja), 2 anglų kalbos dalyko pamokas (mokytojai: S.Pavlovič, R.Bernatavičienė).

Kiekvienais metais ugdymo proceso organizavimas mokykloje yra vis įvairesnis, reikalaujantis vis didesnio lankstumo, kūrybiškumo. Į mokyklą mokiniai ateina su skirtinga gyvenimo patirtimi., nevienodu vaikų išprusimu, kultūros lygiu . Todėl labai svarbu per pamoką parinkti tinkamus metodus, kad jie galėtų tikti įvairaus pasiruošimo mokiniams ir garantuotų galutinį rezultatą.

Mokytojo darbas – tai ne tik išdėstyti medžiagą, skirti namų darbus ir patikrinti kontrolines užduotis. Mokymas reiškia daugiau. Tai – atradimas, tai – dalijimasis, tai – tobulėjimas. Beveik pusė savo aktyvaus laiko mokytojai ir mokiniai praleidžia klasėje. Čia jie bendrauja. Mokytojai daro įtaką mokiniams, o mokiniai – mokytojams. Kiekviena klasė savita. Mokytojai sukuria pamokoje pozityvią aplinką, didinančią mokymosi motyvaciją. Tokioje aplinkoje mokiniai teigiamai vertina save ir savo klasės draugus.

Stebėtų pamokų metu mokytojai taikė įvairius mokymo metodus, mokė mokinius naudotis mokymosi strategijomis, skatino mokinių aktyvų įsitraukimą į veiklas, norą mokytis ir ugdė jų savarankiškumą, kritinį mąstymą. Mokytojai parinkdavo metodus, kurie padeda palaikyti mokinių susidomėjimą, smalsumą, įkvepia juos ieškoti kitų galimų sprendimų bei savarankiškai siekti mokymosi tikslų.

,,Atvirų durų“ savaičių pamokas mokytojai aptarė Mokytojų tarybos posėdyje ir teigė, kad ,,Atvirų durų“ savaičių mokyklos bendruomenės veikla pasiteisino: mokytojai susipažino su naujais kolegų taikomais metodais, skatinančiais mokinių motyvaciją, o tėvai gavo visokeriopą informaciją apie darbo organizavimą pamokoje, uždavinius, mokymo metodus ir būdus.

Kūrybos kelias nėra paprastas ir lengvas, todėl mokytojai ir toliau nuolat ieškos būdų ir formų paįvairinti ugdomąją veiklą bei sudominti mokinius. Stengsis, kad kiekvienos pamokos veikla būtų įvairi ir turininga, padėtų atsiskleisti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, nes geros šiuolaikinės mokyklos sukūrimo sąlyga – jos gebėjimas tobulėti ir keistis.

Liudmila ARCHIPOVA

Ona JAKUBIANEC

 
Reklaminis skydelis