Mes turime 340 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:7107
mod_vvisit_counterŠią savaitę:30465
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:97188

Rugsėjo 10 d. pašventinta trečioji Labanoro bažnyčia

2011 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis Nr.67 (1114)

Ko gero, dauguma žmonių žino mitą apie iš pelenų atgimstantį paukštį Feniksą. Lyg tas mitinis paukštis iš pelenų pakilo ir naujam gyvenimui atgimė Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčia. Nepraėjo nė dveji metai, kai šaltą speiguotą 2009-ųjų metų gruodžio 20-osios naktį ugnis pasiglemžė du šimtmečius išstovėjusią, ką tik atrestauruotą antrąją Labanoro bažnyčią. Praradimas buvo skaudus, matyt, tą naktį, žiūrėdami į degančią šventovę, žmonės nesitikėjo, kad per nepilnus dvejus metus bus pastatyta nauja – trečioji – Labanoro bažnyčia, o per didžiuosius Labanoro parapijos atlaidus, skirtus Švč. Mergelės Marijos gimimui, liaudyje vadinamus Labanorine, naujoji bažnyčia bus pašventinta, bus konsekruotas altorius.

Stebuklas, kurį sukūrė ne tik Dievas, bet ir žmonės, įvyko, ir gražią saulėtą rugsėjo 10-osios dieną Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis pašventino bažnyčią, konsekravo altorių. Labanoro bažnyčios atstatymas – akivaizdus pavyzdys to, kad Lietuva dar turi stiprybės, kad ištikus nelaimei mes dar sugebame susivienyti ir siekti užsibrėžto tikslo. Tada ir gimsta tikrieji stebuklai.

Dar gerokai prieš 12 valandą, kai turėjo prasidėti Šv. Mišios ir visa su bažnyčios pašventinimu susijusi ceremonija, bažnyčios šventorių ir aikštę prieš bažnyčią užtvindė minia žmonių. Jų tikrai buvo ne vienas tūkstantis. Visi su jauduliu laukė tos akimirkos, kai atėjęs Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis visus pakvies į naują šventovę. Gali būti giliai tikintis ar net netikintis, bet tokiomis akimirkomis pajunti tą aplinkui sklandančią šventumo aurą. Su jauduliu šios akimirkos laukė ir bažnyčią statančios bendrovės UAB „Vidista“ vadovė Vida Maišėnienė:

- Momentas iš tiesų atsakingas, bet aš visiškai rami, kaip ir per tą trumpą bažnyčios statybos laiką, nes tikėjau, kad viską padarysime laiku. Taip, statant bažnyčią jauti ne tik didžiulį vidinį pakylėjimą, bet ir nerimą. Atsakomybė buvo didžiulė, todėl šiandien, kai tai, ką turėjome padaryti, padarėme laiku, man ir visam mūsų kolektyvui didžiulė šventė. Juk ne taip dažnai statybininkams tenka statyti bažnyčias, o ypač tokias, kurios yra paveldo objektas, kaip Labanoro bažnyčia.

Jaudinosi laukdamas vyskupo ir Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas.

- Šiandien jaučiu stiprų dvasinį pakylėjimą. Pasirinkdamas tarnystės Dievui kelią nesitikėjau, kad Dievas duos man tokį išbandymą – pamatyti savo akimis degančią bažnyčią, o po to statyti naują. Ir kai matai atvertas tikintiesiems naujos bažnyčios duris, apima žodžiais nenusakomas jausmas. Tą jausmą, ko gero, šiandien patiria visi parapijos tikintieji, kurie, kaip ir aš, matė degančią bažnyčią, ir tikėjo, kad bendromis jėgomis mes atstatysime naują bažnyčią, - sakė Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas. Apie pakylėtą nuotaiką kiek vėliau sakė ir Labanoro seniūnas Vincas Jusys, kuris kartu su klebonu po gaisro pirmieji ir prabilo apie bažnyčios atstatymą.

Skambant šventoms giesmėms per tikinčiųjų minią lydimas kunigų atėjo vyskupas Juozas Matulaitis, kuris, sustojęs prie šventoriaus vartų, kreipėsi į tikinčiuosius:

- Broliai ir seserys Kristuje, ši diena – tai džiaugsmo diena. Mes susirinkome pašventinti atstatytos Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčios, kurioje nuo šiol bus aukojama Kristaus auka. Atverkime savo širdis ir protus, kad su tikėjimu priimtume Dievo žodį, kad tikinčiųjų bendruomenė, gimusi viename Kristaus šaltinyje ir maitinama prie vieno Viešpaties stalo, būtų ta dvasine šventove, kai su meile susirinksime prie Viešpaties altoriaus.

Po kelių minučių vyskupas, lydimas kunigų, o paskui juos ir minia tikinčiųjų įėjo į šventorių. Prie bažnyčios durų vyskupą pasitiko Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, kuris įteikė vyskupui bažnyčios statybos metriką, o bažnyčią statančios bendrovės UAB „Vidista“ vadovė Vida Maišėnienė įteikė vyskupui naujos bažnyčios raktą, kuriuo bažnyčios duris atrakino parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas. Tai iš tiesų jaudinanti, žodžiais nenusakoma akimirka, nes supranti, kad per trumpą laiką padarytas titaniškas darbas. Nors man pačiam tekdavo dažnai lankytis statomoje bažnyčioje ir matyti tą procesą, bet tai, kas buvo padaryta per paskutinius porą mėnesių, - fantastiška. Statoma bažnyčia tapo šventove, nes savo garbingą vietą užėmė pagrindinis bažnyčios simbolis – altorius. Prasidėjo Šv. Mišių auka, bet prieš tai vyskupas Juozas Matulaitis pašventino 3-iąją Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčią, konsekravo – šventu aliejumi patepė – altorių, uždegė žvakes, ir šią akimirką naujoji bažnyčia tapo tikrais Dievo namais, kuriuose bus saugomi Dievo karalystės raktai.
Po bažnyčios gaisro buvo daug kalbama apie galimai užkastus lobius, bet tų lobių, vertų dėmesio, nerasta. Ir visgi pats didžiausias lobis buvo rastas – tai tikinčiųjų susitelkimas ir pastatyta nauja bažnyčia, kurios, žinoma, nebūtų buvę be aukotojų, be tų pinigų, kuriuos skyrė Andriaus Kubiliaus Vyriausybė ir Švenčionių rajono savivaldybės taryba, vadovaujama mero Vytauto Vigelio. Be tikinčiųjų aukų, o tų aukų buvo iš tiesų daug, ir apie tuos žmones verta bus pakalbėti atskirai, nes jie to verti.

- Stebuklas įvyko jūsų ir mūsų vienybės dėka, - perduodamas ministro pirmininko sveikinimus sakė Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis. Šiuose žodžiuose yra daug tiesos.

Su ašaromis akyse padėkos žodį tarė Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, kaip padėkos ženklą įteikęs 6 angelus labiausiai prie bažnyčios statybos prisidėjusiems žmonėms, dar 6 angelai, skirti rėmėjams, buvo įteikti kitą dieną Šv. Mišių metu.

Pirmas ir pats svarbiausias trečiosios Labanoro bažnyčios statybos etapas baigtas. Taip, liko dar daug darbų, bet juos bus galima atlikti jau neskubant, nes bažnyčia jau pastatyta, o aplinka susitvarkys. Pasibaigus Šv. Mišių aukai ir bažnyčios pašventinimo apeigoms žmonės neskubėjo skirstytis, apžiūrinėjo bažnyčią, bendravo, o po keleto valandų prasidėjo linksmoji Labanorinės šventės dalis.

Kvepėjo verdama žuvienė, kareiviška košė, Labanoro bulviniai blynai ir kiti skanėstai, o prieš koncertą susirinkusius žiūrovus, jų šį kartą buvo iš tiesų daug, pasveikino Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, Švenčionių r. meras Vytautas Vigelis, profesorė Kazimiera Prunskienė, Aplinkos apsaugos ministerijos viceministras Stanislovas Šriūbėnas, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius Eminuelis Leškevičius, o koncertinę programą pradėjo dainininkai Birutė Petrikytė ir Gytis Paškevičius. Šventinės nuotaikos nesugadino ir rudenėlis, padovanojęs gražų vakarą, o 2011-ųjų rugsėjo 10-oji į Labanoro garbingą istoriją bus įrašyta kaip viena svarbiausių datų, nes šią dieną buvo pašventinta 3-ioji Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčia.

Algis JAKŠTAS
 

 
Reklaminis skydelis