Mes turime 302 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3161
mod_vvisit_counterŠią savaitę:3161
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:19426
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:143249

Senus sąvartynus keičia žaliųjų ir didelių atliekų surinkimo aikštelės

2014 m. lapkričio 19 d. trečiadienis Nr. 87 (1425)

Švenčionių rajone uždarius Pliauškių, Dotenėnų, Trakų ir Maleikėnų kaimuose veikusius sąvartynus, kuriuose daugelį metų buvo šalinamos įvairios Švenčionių rajono šiukšlės, gyventojai atliekas turi rūšiuoti ir pristatyti į naujai įrengtas žaliųjų atliekų kompostavimo arba didelių gabaritų surinkimo aikšteles.

 

Uždaryti aplinkosaugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai

Pliauškių, Dotenėnų, Trakų ir Maleikėnų sąvartynų uždarymo priežastis – neatitikimas aplinkosauginiams reikalavimams. Tokių sąvartynų Vilniaus regione buvo 125. Pliauškių, Dotenėnų ir Trakų sąvartynai, kaip ir visi kiti uždaryti ar uždaromi sąvartynai, neturėjo tinkamai įrengto dugno (nebuvo efektyvaus izoliacinio sluoksnio), todėl krituliai susigerdavo į atliekas, prasisunkdavo pro šiukšles ir susidaręs filtratas ištekėdavo po sąvartyno dugnu tokiu būdu teršdamas gruntinius ir paviršinius vandenis.

„Sąvartynų apsaugoti nuo kritulių neįmanoma. O filtrato (prasisunkusio per atliekas vandens) sudėtyje yra daug įvairių teršiančių medžiagų: sunkiųjų metalų, neorganinių junginių, biologinio skilimo produktų, rūgščių ir kitokių aplinkai pavojingų darinių, todėl būtina sustabdyti filtrato patekimą į gruntą. Vienintelis efektyvus būdas – tinkamas sąvartynų uždengimas”, – sako Bronius Pavilanskas, UAB ,,VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) direktorius.

Pasak B. Pavilansko, aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančių sąvartynų uždarymas – vienas iš Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai, kurį būtina įgyvendinti. Be to, buvo numatyta, kad įrengus regioninį sąvartyną, rajoniniai sąvartynai turės būti uždaryti. Uždarius sąvartynus, gyventojai atliekas turėtų pristatyti atitinkamai pagal jų pobūdį į žaliųjų ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

 

Rūšiavimas vis svarbesnis

Augant gamybos mastams ir vartojimui, atliekų kiekis vis didėja, o atliekų tvarkymas tampa vis opesne problema. Vienas jos sprendimo būdų – atliekų rūšiavimas. Rūšiuodami atliekas mes išsaugosime sveiką aplinką, sukaupsime antrinių žaliavų, sutaupysime gamtos išteklių ir energijos. Pavyzdžiui, perdirbus 1 toną popieriaus, išsaugoma 17 medžių, perdirbus 1 plastiko butelį sutaupoma tiek energijos, kiek reikia 60 W elektros lemputei šviesti 6 valandas. Be to, kuo daugiau atliekų bus išrūšiuota, tuo mažiau jų pateks į sąvartyną ir taip sumažinsime atliekų tvarkymo išlaidas.

Geriausia atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietose – namuose. Paskui į atskirus konteinerius sudėti perdirbti tinkamas antrines žaliavas: popierių, stiklą, plastiką. Rūšiuojant atliekas, labai svarbu iš bendro jų srauto atskirti ne tik antrines žaliavas, bet ir pavojingas, didelių gabaritų (baldai, buitinė technika, padangos ir pan.), elektros ir elektroninės įrangos, žaliąsias (sodo ir daržo), virtuvės atliekas, kurios gali būti naudojamos energijai išgauti, komposto ar kuro gamybai.

Siekiant mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, Švenčionių rajone Maleikėnų kaime, buvusio Pabradės miesto sąvartyno teritorijoje, įrengtos didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Dar viena aikštelė stambioms atliekoms priduoti pastatyta Pliauškių kaime. Į šias aikšteles gyventojai gali priduoti stambias ir bioskaidžias atliekas nemokamai. Taigi gyventojai raginami rūšiuoti atliekas ir naudotis tam sukurta infrastruktūra.

 

Atliekų tvarkymo sistemai modernizuoti – ES parama

Švenčionių rajone Pliauškių, Dotenėnų, Trakų ir Maleikėnų sąvartynai uždaryti bei kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengtos įgyvendinant projekte ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ numatytas veiklas. Projektą įgyvendina UAB ,,VAATC". Projekto metu iš viso Vilniaus regione uždaryta 13 senų sąvartynų, įrengtos 6 kompostavimo aikštelės ir 16didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių.

Šio projekto tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus regione.

„Atliekų sistemos modernizavimas –daug laiko ir lėšų reikalaujantis procesas. Vien Švenčionių rajono atliekų tvarkymo sistemos projektams įgyvendinti prireikė 6,14 mln. Lt. O viso projekto vertė siekia 37,96 mln. Lt“, – sako Rasa Pajarskienė, UAB ,,VAATC“ plėtros tarnybos plėtros skyriaus vadovė.

Projektas ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, kita dalis – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių ir UAB ,,VAATC“ lėšos.

UAB „VAATC“ informacija

 
Reklaminis skydelis