Mes turime 71 svečius online

Apsilankymų šiandien:412
Apsilankymų vakar:905
Apsilankymų šį mėn.:10193
Apsilankymų iš viso:1567849

Rajono savivaldybės tarybos sprendimai, priimti 2014 m. gruodžio 30 d. posėdyje

2015 m. sausio 14 d., tečiadienis Nr.3 (1439)

Visuomenės sveikata

Pritarta Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2013-2015 m. ataskaitai už 2013 m. Ataskaitoje konstatuota, kad gyventojų skaičius mažėjo, sergamumas didėjo. 2013 m. Švenčionių rajone, kaip ir šalyje, pagrindinės gyventojų mirties priežastys buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys, dažniau nei kas antra mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos, daugėjo jaunų (18-44 m.) gyventojų, mirusių nuo kraujotakos sistemos ligų. Rajone kas 5-as mirusysis mirė nuo vėžio, daugiausia mirusiųjų buvo nuo trachėjos-plaučių piktybinių navikų. Nuo 2011 m. bendras sergamumas tuberkulioze Švenčionių rajone yra mažesnis nei šalies.

 

Suteikti gatvių pavadinimai

Pušalotos k., Pabradės sen.: Pamiškės, Beržų, Gerovės, Pušalotos.

Keičiant gatvės geografines charakteristikas,pratęsta Vidutinės k., Strūnaičio sen. – Strūnaičio gatvė.

 

Sudaryta komisija

Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija, į kurią įeina savivaldos ir atitinkamų organizacijų atstovai, ir patvirtinti komisijos nuostatai.

 

Tarifai

Patvirtinti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir UAB „Švenčionių švara“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifai (konvertuoti į eurus).

 

Atliekų tvarkymas

Patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės ir Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo planenustatyta atliekų tvarkymo užduotis – užtikrinti visuotinumo principą, teikiant viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, – Švenčionių rajono savivaldybėje

Didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje, t. y. pas gyventojus, namų ūkiuose. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. sausio 1 d. Švenčionių rajone gyveno 26.259 gyventojai. Gyventojų ir būstų 2011 m. visuotinio surašymo metu Švenčionių rajone gyvenamąjį fondą sudarė 8735 individualūs (vieno buto) namai, 1158 butai dviejų butų name ir 4609 butai daugiabučiuose namuose. Rajono miestuose yra apie 34,5 proc. individualių namų ir 77,9 proc. visų rajono daugiabučių namų.

2014 m. sausio 1 d. Švenčionių rajone veikė 345 ūkio subjektai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos duomenimis, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 2013 m. buvo atskirai surinkta apie 1,2 tūkst. tonų atliekų ir 4,9 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų, iš viso susidarė apie 6,1 tūkst. tonų komunalinių atliekų.

 

Gyvūnų registracija

Pakeisti Vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą savivaldybės teritorijoje nuostatų 4 ir 5 punktai:

„4. Visiems, laikantiems šunis ir kates Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, taikoma vietinė rinkliava:

4.1. už šuns įregistravimą – 1,4 EUR;

4.2. už katės įregistravimą – 1,4 EUR.

5. Daugiabučių namų gyventojams už gyvūnų laikymą taikoma rinkliava;

5.1. už šunį – 5,8 EUR. per metus;

5.2. už katę – 2,9 EUR. per metus.

 

Mokestis už darželį

Pakeistas Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo 8 punktas:

8. Atlyginimas už vaikų maitinimą neskaičiuojamas ir nemokamas, kai vaikas (vaikai) nelanko įstaigos šiais atvejais:

8.1. vaiko ligos metu (pateikus gydytojo pažymą);

8.2. kai vienas iš tėvų (globėjas, rūpintojas) dirba pagal kintamą darbo grafiką (pateikus prašymą bei darbovietės patvirtintus darbo grafikus ir pažymas);

8.3. vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) atostogų metu (pateikus prašymą ir darbovietės pažymą);

8.4. kai lauko temperatūra žemesnė kaip minus 20°C, epidemijų ir stichinių nelaimių metu;

8.5. kai vaikas nelanko įstaigos iš viso ne daugiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį nelaimės atveju šeimoje (pateikus prašymą nurodant nelankymo priežastis).

 

Patvirtinta taryba

Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, sudaryta iš savivaldos ir visuomeninių organizacijų atstovų.

 

Pritarė sutarties pasirašymui

Pritarta Švenčionių rajono savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės bendradarbiavimo sutarties sudarymui (pasirašymui) ir jos projektui.

 

Mokinio krepšelis

Pakeistas švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas.

 

Patikslintas biudžetas

Taryba patvirtino patikslintą rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą.

 

Pratęstas terminas

Pratęstas paskolos grąžinimo terminas iki 2015 m. gruodžio 31 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Švenčionių rajono savivaldybės 2011 m. gruodžio 16 d. sudarytoje paskolos sutartyje (dėl „Snoro“ banko griūties).

 

Strateginis planas

Atlikti Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano su programomis patvirtinimo“ priedo „Veiklos plano priemonių detalizavimas“ pakeitimai.

 

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje Teisės aktų registre.