Mes turime 131 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1873
mod_vvisit_counterŠią savaitę:12286
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:154279

Susitarė: čia niekada nebus žodžio „senatvė“

2015 m. spalio 10 d. šeštadienis, Nr.75 (1511)

Rajone startavo realybe virtusi idėja – mokytis visą gyvenimą. Šią savaitę Švenčionyse įvyko Trečiojo amžiaus universiteto atidarymas.

 

Trečiadienį Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos salėje vos tilpo žinių ir bendravimo ištroškę senjorai. Su svečiais susirinko vos ne šimtas žmonių. Trečiojo amžiaus universitetas arba sutrumpintai labai gražiai skambantis TAU, susikūrė po Švenčionių rajono švietimo tarnybos sparnu. Tarnybos direktorė Elena Kadzevičienė prisipažino, kad ši idėja mintyse sklandė jau apie trejus metus. Matyt, viskam savas laikas. Susibūrė iniciatyvinė grupė ir įgyvendino idėją.

Pastaruoju laiku TAU sparčiai steigiasi visoje šalyje, jų yra apie 50. Pirmasis Trečiojo amžiaus universitetas buvo įkurtas 1973 m. Prancūzijoje Tulūzos socialinių mokslų universitete. Profesorius Pierre Vellas laikomas šių universitetų pradininku. Idėja tęsti vyresnių žmonių mokymąsi, saviugdą, nesiekiant mokslo pripažinimo ar egzaminų sistemos, sparčiai plinta Vakarų ir Rytų Europoje, įgauna naujas formas ir turinį visame pasaulyje. 1995 m. Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro, dr. Medardo Čoboto iniciatyva Trečiojo amžiaus universitetas įsteigiamas Vilniuje. Dr. Medardas Čobotas išrinktas pirmuoju rektoriumi, o 2009 m. jo atminimui pagerbti, universitetas pavadintas įkūrėjo vardu. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas jau atšventė veiklos dvidešimtmetį. TAU tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms išlikti aktyviems, gauti žinių, džiaugtis bendravimu. Iniciatyvinės grupės pirmininkas Petras Telyčėnas pasižadėjo, kad senjorai ne tik įgys žinių besimokydami, bet ir skleis jas, garsins Švenčionių rajoną.

Apie šį mūsų krašte dar mažai žinomą procesą – vyresnio amžiaus žmonių švietimą - kalbamės su Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktore Elena KADZEVIČIENE.

 

Kiek yra užsiregistravusių TAU klausytojų? Ar dar gali registruotis?

Registracija buvo paskelbta iki spalio 5 d. Užsiregistravo 76 asmenys, grupės sukomplektuotos, bet per spalio mėn. dar galėtume grupes papildyti. TAU užsiėmimai vyks Švenčionyse ir Švenčionėliuose.

 

Kaip pasiskirsto klausytojai pagal miestus?

Švenčionyse užsiregistravo 42 žmonės, Švenčionėliuose - 34.

 

Kokie yra fakultetai ir kas juos kuruoja?

Yra 4 fakultetai. Fakultetų koordinatoriai: Informacinių technologijų – Edita Daškevičienė, Švenčionių r. ŠPT direktoriaus pavaduotoja; Sveikos gyvensenos – Neringa Kirilovė, andragogė, Švenčionių r. ŠPT metodininkė; Politologijos ir krašto istorijos – Elena Kadzevičienė, Švenčionių r. ŠPT direktorė; Psichologijos – Virginija Guogienė, Švenčionių r. ŠPT psichologė.

Koordinatoriai labai reikšmingi veiklos pradžiai, kol bus išrinkti fakultetų dekanai ir senatas. TAU veikloje labai svarbi savivalda, jei pavyks išsirinkti veiklius žmones, koordinatorių vaidmuo mažės.

 

Kuris fakultetas turi daugiausiai klausytojų?

Sveikos gyvensenos. Politologijos ir krašto istorijos fakultetą pasirinko mažiausiai asmenų, todėl užsiėmimai vyks tik Švenčionyse. Užsiėmimai vyks du kartus per mėnesį po dvi akademines valandas.

 

Kokia mokslo trukmė?

Mokslo metai – spalio1 d.-balandžio 30 d., klausytojai gaus diplomus.

 

Kokia klausytojo atsakomybė?

Ji bus išgryninta per įvadinius užsiėmimus. Tikėtina, kad klausytojai patys suformuluos taisykles. Mes sieksime atsakingo užsiėmimų lankomumo. Klausytojų pirmiausia prašome lankyti pasirinkto fakulteto  paskaitas, bet, esant galimybei, galima lankytis ir kitų fakultetų užsiėmimuose.

 

Kokie lektoriai ves užsiėmimus?

Švietimo pagalbos tarnybos specialistai ves dalį užsiėmimų pagal savo išsilavinimą ir kompetenciją. Kitą dalį ves pakviestieji lektoriai, daugiausia tie, kurie anksčiau jau yra skaitę paskaitas kitoms tikslinėms grupėms.

 

Kas finansuoja TAU veiklą?

ŠPT nuostatuose yra įrašytas vienas iš uždavinių – tenkinti Švenčionių r. savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškus ir edukacinius poreikius bei numatytos su tuo susijusios funkcijos. Taigi, pagal veiklos pobūdį, ŠPT turi vykdyti įvairias mokymosi visą gyvenimą veiklas. Tai reiškia, kad minėtai veiklai vykdyti gali būti pasitelkiami esami etatiniai darbuotojai ir mokymams pritaikytos patalpos bei turima techninė įranga. ŠPT darbuotojų darbas TAU papildomai neapmokamas, kadangi 2015 m. biudžete tam nenumatytos lėšos. Kviestiniai lektoriai 2015 m. dirbs savanorystės pagrindais.

2016 m. savivaldybės biudžeto projektui paskaičiavome ir paprašėme skirti reikiamas lėšas, kadangi pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą, neformalus suaugusiųjų švietimas yra savarankiška savivaldybės funkcija.

Visuose Lietuvos TAU didžioji veiklos dalis vykdoma savanorystės pagrindais, finansavimas išlieka pagrindinė problema.

Neformaliam suaugusiųjų švietimui bus skelbimas nacionalinis projektų konkursas, kuriame būtinai dalyvausime.

 

Kas vadovaus universitetui?

Universiteto vadovas bus rektorius, kurį rinks per įvadinius užsiėmimus išrinkto senato nariai.

 

Koks Trečiojo amžiaus universiteto juridinis statusas?

Mūsų įsteigtas TAU nėra atskiras juridinis vienetas, veiks kaip Švenčionių r. ŠPT programa.

 

Kokios partnerio – Švenčionėlių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos – funkcijos?

Turime bendradarbiavimo sutartį, naudosime patalpas, pasitelksime mokytojus-savanorius, vertiname jų įdirbį formaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. Tai labai svarbu, kadangi daug dalyvių iš Švenčionėlių.

 

Kur vyks užsiėmimai?

Švenčionių švietimo pagalbos tarnyboje, Sodų g. 30, Švenčionys, l/d „Gandriukas“ patalpose.

Švenčionėlių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, 2 a., skaitykloje, Stoties g. 4/2, Švenčionėliai.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ