Mes turime 232 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3550
mod_vvisit_counterŠią savaitę:18944
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:136874

2016-aisiais rajono laukia dar nematytas biudžetas, suvaržytų tarybos narių paslaptys ir nemokamos Kęstučio Savicko konsultacijos verslininkams

2016 m. vasario 20 d., šeštadienis, Nr.13 (1546)

Du trečdaliai - supančioti privačių interesų

Šių metų biudžetas ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje priimtas be diskusijų ir be išankstinių pateikimų visuomenei. Tai – kažkas naujo. Pagal principą: mažiau žinai – ramiau miegi?

Įdomiausia tai, kas vyko iki priėmimo. Vienas paskui kitą tarybos nariai pranešinėjo, kad dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto jie negali dalyvauti svarstant rajono biudžetą ir balsuoti. Jūs nustebsite pamatę, kiek taryboje „suinteresuotų“: Romualdas Pauliukevičius, Irena Beinar, Vaclav Vilkoit, Tatjana Višnevskaja, Raja Krupenina, Kęstutis Savickas, Zenonas Zenkevičius, Janina Deveikienė, Kęstutis Trapikas, Darius Velička, Valdemaras Kasperovičius, Rimas Klipčius, Rimantas Klipčius, Bronislovas Vilimas, Jolanta Olechnovič, Violeta Čepukova, Vytautas Bulka. Posėdyje nedalyvavęs Antonij Jundo taip pat būtų prie tų, kur interesų supančioti. Visiškai nusišalino tik Vytautas Bulka – išėjo iš salės. Koks gi lankstus įstatymas. Kaip ir praėjusiame posėdyje, visi pasisakė, kad negali dalyvauti, o paskui... balsavo už tai, kad galėtų. Įstatymas tai leidžia. Kaip sakė mūsų skaitytojas Jonas Černiauskas, normalaus proto žmonėms tai būtų nesuvokiama, bet viskas teisėta... O gal reikėtų atidžiau žiūrėti balsuojant per rinkimus?

 

Biudžetas – migloje

Ankstesniais metais biudžeto projektas būdavo paskelbiamas iki tvirtinimo likus kelioms savaitėms. Visuomenė svarstė, teikė pasiūlymus, matė, kokioms sritims koks skirtas finansavimas, kam skirta daugiau, kam – mažiau. Žodžiu, žmonės galėjo viską žinoti, pareikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, kontroliuoti valdžią. Keista, kad liberalai pasirodė ne tokie jau ir liberalūs. Užsitikrinę garantuotą daugumą, labai nesivargino opozicijoje esantiems tarybos nariams net per daug aiškinti. Dalis tarybos narių priekaištavo, kad ruošiantis posėdžiui trūko informacijos, ne visą posėdžio medžiagą buvo gavę. Raja Krupenina primygtinai prašė, kad tarybos nariams būtų pateikiama ir kitų komitetų svartyti klausimai, tuo tarpu meras Rimantas Klipčius pareiškė, kad tarybos nariai gali lankyti ne tik savo komitete, bet ir kituose. Tai tolygu pasišaipymui – tarybos nariai fiziškai negali spėti į visus komitetus, todėl ir prašo išsamios informacijos visais klausimais, bet iš mero reakcijos panašu, kad jos ir toliau negaus.

Gal dėl informacijos stokos pirmą kartą rajono biudžetas svarstytas taip vangiai ir blausiai. Daug metų buvę valdžioje, beje, įvairių partijų tarybos nariai pasigedo konkretaus lėšų paskirstymo eilutėmis – viskas krūvoje, užslėpta už programų. Imkime kad ir tą patį keleivių vežimą, kurį būdami opozicijoje dabartiniai valdantieji 20 metų eskalavo, rėkavo, kad milijonai kažkur nusėda. Vytautas Vigelis taikliai pastebėjo, kad šioje srityje, didelei nuostabai, viskas liko kaip buvę, skirta tiek pat, kaip ir pernai, 306 tūkst. eur, t. y., litais – gražiai skambantis milijonas. „Vis eskalavote keleivių vežimo finansavimą, o dabar patys matote, kad skirtos tos pačios sumos, kad viskas buvo teisingai, darbą dirbti reikia, lėšų poreikis realus, teisingai buvo apskaičiuotas“, - sakė V.Vigelis. Valdantieji tai nuleido negirdomis. Tiesa, yra vienas skirtumas – anksčiau visos išlaidos buvo aiškiai nurodytos, o dabar visiškai neaišku, kiek iš tos sumos skirta moksleivių vežimui, kiek lengvatinio keleivių vežimo kompensavimui. Finansų skyrius nuo rudens be vedėjos. Klausimą pristačiusi vyr. specialistė Liudmila Lazareva labai jaudinosi, sunkiai rinko žodžius, teisinosi tiksliau neprisimenanti, negalinti pasakyti, o galimai – neturinti to daryti...

 

Esant pertekliui – bado dieta

Visiems asignavimų valdytojams šių metų biudžete lėšos sumažintos. Tuo tarpu Vytautas Vigelis pastebėjo keistą neatitikimą – ir vėl gi pirmą kartą – suplanuotos pajamos viršija išlaidas. „Kodėl taip suplanavote, kam numatote tą perteklių? Kodėl nuėmėte priedus, apkarpėte išlaidas veiklai, jeigu pinigų yra pakankamai? Man tai nesuprantama,“ - stebėjosi V.Vigelis ir prašė paaiškinti, kodėl taip daroma. Manote, jis sulaukė atsakymo?

 

Verslininkų dėmesiui! Kreipkitės, Kęstutis Savickas konsultuoja nemokamai

Tarybos narius nustebino ir dvi išskirtinės įstaigos, kurioms, priešingai, negu visoms kitoms, lėšų skirta dosniai. Verslo ir turizmo informacijos centrui, kuriame antrą dieną „paėmus valdžią“ nusėdo liberalas Kęstutis Savickas, skirta beveik dvigubai daugiau, negu praėjusiais metais. Bandančiai bent ką sužinoti ir daug klausinėjančiai opozicijai, o Rajai Krupeninai dar ir pastebėjus, kad ši įstaiga visada uždirbdavo lėšų iš savo veiklos, meras Rimantas Klipčius paaiškino, kad „ši įstaiga pinigų negeneruoja, o Kęstutis Savickas teikia konsultacijas verslininkams nemokamai“... Žodžiu, toliau – trūksta žodžių, bet pinigų reikia dvigubai daugiau.

Antra įstaiga – Papildomo ugdymo centras. Įstaiga likviduojama, o finansavimas didinamas. Į opozicijos nuostabą meras numykė: „Taip reikia. Įstaiga yra ir privalome skirti“. Ir kaip jums toks atsakymas? Iš anksto žino, kad nereikės, bet skiria.

 

Kontrolės komiteto transformacija: jokios kontrolės!

Kad valdžia nevogtų, o demokratija neprarastų savo pavidalo, įstatymas numato, jog ne tik aukščiausios, bet ir vietinės valdžios lygmenyje labai svarbiu laikomas Kontrolės komitetas priklausytų opozicijai arba ji bent jau turėtų svarų balsą jame. Nuo šio ketvirtadienio Švenčionyse viskas kitaip – pirmais – antrais išsiskaičiavę, liberalai šią tvarką aukštyn kojom pastatė. Pirmais – antrais reiškia, kad visi išsidalino po tris ir kaip gremlinai nuo lašo vandens pasidaugino – prikūrė daug frakcijų su minimaliu narių skaičiumi – po 3. Į Kontrolės komitetą kiekviena frakcija deleguoja po vieną atstovą. Šiuo atveju tai reiškia, kad Kontrolės komitete daugumą sudaro valdantieji, kuriuos komitetas turėtų kontroliuoti. Ir kaip gi jis tą darys, teturėdamas tris narius? Net komiteto pirmininko (Konstantas Ramelis, - red.) vaidmuo tampa nereikšmingas.

Turbūt nenustebsite, jeigu parašysiu, kad ir vėl – viskas teisėta. Atrodo, įstatymai taip ir sukurti, kad valdžiai nereikėtų jų laikytis. Vytautas Vigelis su ironija paklausė: „Ir kodėl taip padarėte? Tai yra, aš suprantu, kodėl taip padarėte – kad būtų neįmanoma kontroliuoti. Teisiškai viskas tvarkoje, bet morališkai – juk negražu“. O merui – gražu, jis net nebandė kultūringai išsisukti ir pripažino, kad pristeigė frakcijų ne dėl pažiūrų ar požiūrių, o kad užvaldytų Kontrolės komitetą.

 

Pagaliau atgaivino projektą

Po ilgų Vytauto Vigelio raginimų rūpintis bent jau ankstesnės kadencijos parengtais investiciniais projektais taryboje patvirtina – Švenčionių Taikos kvartalo daugiabučių kiemų tvarkymo projektas bus įgyvendinamas. Tiesa, dėl naujų vykdytojų nerangumo terminai kosmiškai nutolo – pradėti planuoja tik po metų, 2017 m. pavasarį. Pabaiga – jau artėjant naujiems rinkimams – 2018 m. Kiek reikės laukti savo eilės Švenčionėlių ir Pabradės daugiabučių kiemams, rizikinga prognozuoti, apie tai posėdyje net nebuvo kalbama. Tik Vytautas Vigelis priminė, kad ir šie buvo numatyti.

 

Nusprendė: savo paslapčių neišduos

Taryba niekaip neišsipainioja iš savo galimų interesų konfliktų ir juos galinčių sukelti priežasčių – paslapčių. Gerokai įnirtingiau, o gal ir ilgiau vyko diskusija paskutiniu klausimu. Reikėjo apsispręsti, ar tarybos narys, privalantis nusišalinti nuo klausimo svarstymo, turi garsiai pasakyti priežastį – kokių turi interesų. Opozicija buvo už tai, kad pasakytų. Valdantieji – linkę slėpti. Meras gynė saviškius, neva įstatyme nėra reikalavimo nurodyti priežastį, užtenka pasisakyti, kad interesų konfliktas galimas. Diskusijai netylant, Vytauto Rastenio kantrybė baigėsi: „Na ką jūs čia lygioje vietoje... Ar sunku pasakyti, kad, pavyzdžiui, žmona kažkur dirba ar pan.? Juk vieši asmenys esame, kokios čia paslaptys“. Manote, išgirdo protingus žodžius? Liberalai balsavo, kad jokių priežasčių nereikėtų įvardinti. Dėl viso pikto meras sakė, kad reikės atsiklausti VTEK.

Beje, vieną VTEK pavedimą meras jau gavo posėdžio dieną. Teks ištirti, ar nieko nepažeidė Janina Deveikienė ir Kęstutis Savickas, pasinaudoję Verslo plėtros fondu ir pasirėmę savo įmones nemenka sumele – atitinkamai 911 Eur ir 1000 Eur. Mero galvos skausmui, taryboje yra principingų žmonių.

 

Ko nesvarstė taryba

Iš posėdžio dingo anksčiau planuotas klausimas – dėl naujų keleivių vežimo tarifų įsigaliojimo nukėlimo. Kaip jau rašėme, Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino negaliojančia savivaldybės skubotai, jau vykstant teismo procesui, pasirašytą sutartį su trokštamu vežėju UAB „Meteorit turu“. Jo galimai neteisėtu prašymu skubotai buvo patvirtinti ir nauji įkainiai, turintys įsigalioti nuo kovo 1 d. Šiame posėdyje planuota nukelti įkainių įsigaliojimo terminą, bet paskui klausimas išimtas iš darbotvarkės. Priežastis? Kaip sako meras: „Nes darbotvarkę sudaro meras“... Supraskit, jis taip nori. Ką gi, kaip sakė Konstantas Ramelis: „Mėgaujatės valdžia? Mėgaukitės mėgaukitės“...

Tuo tarpu laikas nelaukia. Kovo 1-oji jau čia pat. kas veš keleivius ir kokiu pagrindu?  Vytautas Bulka jokioms provokacijoms nepasiduoda: „Aš griežtai laikausi įstatymų ir sutarčių“. Nuo kovo 1 d. UAB „Svirka“, užtikrintai laimėjusi autobusų stoties konkursą, jau turėtų imtis ir šios veiklos, bet sutarties savivaldybė neskuba pateikti.

Dirba kažkaip be ugnelės, kaip mėgdavo sakyti žinomas liberalas Gintautas Babravičius...

Irena PAULIUKEVIČIENĖ

 
Reklaminis skydelis