Mes turime 281 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1809
mod_vvisit_counterŠią savaitę:18939
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:84554

Išsiplėtusi koalicija priima tvirtus sprendimus

2011 m. lapkričio 30 d., trečiadienis Nr.88 (1135)

Ketvirtadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta per 30 klausimų, priimti sprendimai. Tarybos posėdžio išvakarėse Verslo plėtros ir kaimo reikalų komitetas perrinko pirmininką. Pareigų neteko Kęstutis Trapikas, komiteto pirmininku išrinktas Vytautas Rastenis.

 

Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoju tapo teisininkas

Lenkų rinkimų akcijai atstovaujantys keturi tarybos nariai prisijungė prie valdančiosios koalicijos ir pasiūlė savo kandidatą į buvusią dar neužimtą politinio pasitikėjimo pareigybę – administracijos direktorės pavaduotojo. Slaptu balsavimu rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoju išrinktas Andrius Šarėjus iš Pabradės, teisės magistro išsilavinimą įgijęs Vilniaus universitete. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad 7 tarybos nariai sugadino balsavimo biuletenius. Nors balsavimas slaptas, nesunku numanyti kas tie 7, vaikiškai besielgiantys (jie ar ne jie, bet tiek yra opozicijos narių...).

 

Taryba dar kartą tikslino šių metų biudžetą

Tikslintos mokinio krepšelio lėšos dėl moksleivių migracijos tarp savivaldybių ir papildomų lėšų skyrimo socialinei paramai.

 

Atleista globos namų direktorė

Vadovaudamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos audito tarnybos išvadomis apie daugybę trūkumų ir pažeidimų, ankstesnėmis nuobaudomis, rajono savivaldybės taryba nusprendė atleisti iš pareigų Švenčionėlių vaikų globos namų direktorę Nijolę Stuglienę. Sprendimas buvo neatidėliotinas, nes beveik pusantrų metų Švenčionėlių vaikų globos namų steigėjas – rajono savivaldybė – negalėjo surasti bendros kalbos su prieš pat įstaigos perdavimą rajonui direktore tapusia N.Stugliene, kuri tiesiog nėjo į dialogą su steigėju. Meras tarybos posėdyje sakė, kad susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru visai kitais – investicijų – klausimais viceministras taip ir pasakė: „Kada jūs susitvarkysite su Švenčionėlių vaikų globos namais?“ Pasirodo, dėl pažeidimų, kuriuos atskleidė ministerijos auditas, buvo svarstoma vaikus iš Švenčionėlių perkelti į kitas šalies globos įstaigas, o namai tokiu atveju būtų uždaryti. Nepaisant to, opozicija piestu stojo prieš N.Stuglienės atleidimą. N.Stuglienė šias pareigas užėmė neturėdama panašaus darbo patirties (buvo dirbusi Stanislavavo kaimo klube), neigiamai padėtį veikė ir R.Klipčiaus „globa“.

Tarybai pateikta medžiaga rodo, kad vaikai direktore nepasitiki ir jaučiasi nesaugūs. Posėdžio dieną N.Stuglienė turėjo nedarbingumo lapelį, tad tarybos sprendimu ji atliesta iš pareigų nuo tos dienos, kai sugrįš į darbą.

 

Struktūros pokyčiai

Nuspręsta nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsteigti rajono savivaldybės administracijoje Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrių ir nustatyti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje – 272 (dabar yra 304). Patvirtintas rajono savivaldybės veiklos sričių optimizavimo veiksmų planas.

 

Atliekų tvarkymas

Daugeliu atvejų patogi padėtis esant prie stipraus centro - Vilniaus miesto - atliekų tvarkymo srityje – atvirkščiai, tapo nelaime. Kiti, mažesni, regioniniai atliekų tvarkymo centrai sėkmingai susitvarkė daugelį problemų – perkrovimo, stambiagabaričių atliekų, kompostavimo aikšteles, tuo tarpu VATC visą dėmesį sutelkė Vilniaus miestui, kuriame susikaupia didžiulis kiekis atliekų, todėl rajone iki šiol nėra atliekų rūšiavimo aikštelių, nors VATC turėjo jas pastatyti. Sprendžiant dėl to kylančias problemas tvarkant atliekas, nuspręsta rengti dviejų atliekų perkrovimo aikštelių (Švenčionių – Švenčionėlių ir Pabradės) techninį projektą bei numatyti jam finansavimą.

Vilniaus atliekų tvarkymo centras, kurio šiek tiek daugiau kaip 3 proc. akcijų turi Švenčionių savivaldybė, rengiasi prie Vilniaus statyti atliekų rūšiavimo gamyklą ir kviečia proporcingai turimoms akcijoms prisidėti 832 tūkst. Lt koofinasavimu.

Likus kelioms dienoms iki tarybos posėdžio atliekų tvarkymo klausimą svarstė savivaldybės administracijos specialistai, dalyvavo atliekų tvarkymo įmonių vadovai. Visi pripažino, kad ši didelė problema gerokai užsitęsė. Rajone praktiškai nėra kur rūšiuoti atliekas, o gyventojai taip pat nenori daryti gerų darbų Žemei – verčia visas atliekas kartu, dar blogiau – kur pakliuvo, o už atliekų šalinimą vengia mokėti, todėl vis labiau linkstama prie rinkliavos įvedimo. Surinkti mokesčius rinkliava patogiausia, bet socialiai nėra teisingiausia – ir daugiau, ir mažiau atliekų turintys gyventojai mokėtų pagal apskaičiuotą vidutinę atliekų susikaupimo normą. Nepatenkintas padėtimi, kaip tvarkomos atliekos, meras Vytautas Vigelis specialistų pasitarime ragino komunalininkus aktyviau sudarinėti sutartis su gyventojais, skatinti rūšiuoti atliekas. Jeigu prie daugiabučių rūšiavimo konteineriai yra, tai su nuosavų namų gyventojais darbas išvis nedirbamas – jiems atliekų rūšiavimui turi būti išduodami specialūs maišai ir nustatytu laiku surenkami. Nors prie Vilniaus bus statoma atliekų rūšiavimo gamykla, pasak specialistų, be perkrovimo aikštelių rajone neišsiversime. Žemės ūkio skyriaus vedėjas Albertas Marma pasitarime pabrėžė, kad su geru tvirtu pagrindu aikšteles reikia statyti kuo skubiau, bet perspektyvoje planuoti jas po stogu, kad atliekos neįmirktų – taip galima pasiekti žymiai mažesnio atliekų svorio. A.Marma taip pat pažymėjo kaip vieną didžiausių problemų – silpnus atliekų vežėjus. Tai jis pastebėjo analizuodamas kitų savivaldybių patirtį – atliekos tvarkomos geriau, kur konkursus laimi stiprios firmos. Apskritai, savivaldybės geriausių sprendimų ieško įvairiai. Pavyzdžiui, kai daugelis bando pripratinti gyventojus prie konteinerinės sistemos, Visaginas atsisakė konteinerių ir grįžo prie betario surinkimo (kai surenka pagal grafiką važiuojanti šiukšliavežė).

 

Kiti sprendimai

* Deleguoti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narę Rają Krupeniną į Vilniaus teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisiją.

* Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.

* Sudaryti Švenčionių rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisiją. Atsistatydinus iš komisijos pirmininkės pareigų administracijos direktorei Vidai Rastenienei, komisijos pirmininku paskirtas direktorės pavaduotojas Andrius Šarėjus. Vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, du trečdaliai komisijos narių – nauji.

* Pirkti skelbiamų derybų būdu savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti vieno, dviejų, trijų, keturių kambarių (ne didesnį kaip 65,00 kv. m) būstą (gyvenamąsias patalpas) su visais, daliniais patogumais ar be patogumų Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės miestuose ir kitose Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse.

* Parinkti audito įmonę rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų 2011 - 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.

* Nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai. Verslo liudijimams taryba nustatė mažiausius galimus mokesčius.

* Nustatytas vandens taršos mokestis pramoniniams vartotojams. Gyventojų mokesčio už vandenį kainos tai neliečia.

* Nustatytos uždarajai akcinei bendrovei „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos dedamąsias (be PVM) iki 2012 m. spalio 31 d. ir suderintas investicijų planas 2012 metams - 408 tūkst. Lt.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ