Mes turime 179 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2016
mod_vvisit_counterŠią savaitę:2016
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:124830

Atlygis budintiems globotojams pakilo

2018 m. kovo 17 d., šeštadienis Nr.20 (1744)

Vietoj globos namų – į šeimą

Siekiant išvengti vaikų globos namų, šalyje kuriama likusių be tėvų globos vaikų, nesusietų giminystės ryšiais, socialinės priežiūros budinčių globotojų šeimose sistema.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba vasario 14 d. posėdyje patvirtino Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašą ir nustatė žymiai didesnį atlygį globotojams.

Tvarkos apraše įvardinta, kad budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus.

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje.

 

Prižiūrimų vaikų skaičius šeimoje ribojamas

Budinčio globotojo šeimoje vienu metu gali būti apgyvendinami ne daugiau kaip trys vaikai. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais - ne daugiau kaip penki vaikai. Vaikų skaičius neribojamas, kai paimami vaikai iš vienos šeimos.

 

Mažas užmokestis nemotyvavo

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. buvo patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo tvarkos aprašas. Juo buvo nustatytas užmokestis socialiniams globotojams. Buvo numatyta kas mėnesį mokėti 0,75 tuometinės MMA dydžio (285 Eur) išmoką už vaiko priežiūrą, už vaiko su negalia, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, priežiūrą buvo numatytas 1,25 MMA dydžio (475 Eur) mėnesinis atlygis. Taip pat išmokėti 4 BSI dydžio (152 Eur) vienkartinę išmoką vaiko vietai įkurti. Ši išmoka - už kiekvieną kuriamą vaiko priežiūros vietą.

Vaiko laukimo laikotarpiu socialiniam globėjui buvo nustatytas 0,5 MMA dydžio (190 Eur) mėnesinis atlygis. Be minėtų išmokų, vaikui išlaikyti, socialiniam globėjui buvo skiriama vaiko globos (rūpybos) 4 BSI dydžio (152 Eur) išmoka. Ši išmoka skiriama tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena socialinio globėjo šeimoje.

Tokios atlygis nepritraukė galinčių tapti budinčiais globėjais asmenų. Teko kelti kainą.

 

Dabar budinčiam globotojui mokama:

• atlygis už likusio be tėvų globos vaiko (-ų) priežiūrą šeimoje (iš kurio mokamos mokestinės prievolės):

- už vieno vaiko priežiūrą - 1,5 minimalios mėnesinės algos ( toliau - MMA) (600 Eur) dydžio per mėnesį;

- už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą - 1,75 MMA (700 Eur) dydžio per mėnesį;

- už kiekvieno kito vaiko priežiūrą - 0,25 MMA (100 Eur) dydžio per mėnesį;

- už kiekvieno kito kūdikio ar vaiko su negalia priežiūrą - 0,5 MMA (200 Eur) dydžio per mėnesį;

- tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendintas nei vienas vaikas - 1 MMA (400 Eur) dydžio per mėnesį;

 

• pagalbos pinigai:

- už vieną vaiką - 3 bazinių socialinių išmokų (toliau - BSI) (114 Eur) dydžio per mėnesį;

- už du vaikus - 5 BSI (190 Eur) dydžio per mėnesį;

- už tris vaikus - 8 BSI (304 Eur) dydžio per mėnesį;

- už kiekvieną vaiką iki 3 metų - papildomai 1 BSI (38 Eur) dydžio per mėnesį;

 

• išmokos vaiko poreikiams tenkinti:

- globos (rūpybos) išmoka, vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmokos vaikui, mokamos Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

- kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas numatyta įstatymuose;

- vienkartinė 4 BSI (152 Eur) dydžio išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti. Mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą vietą pas budintį globotoją ir pervedama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo jos įrengimo.

 

Asmuo (šeima), pageidaujantis tapti budinčiu globotoju, turi kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Mūsų inf.