Mes turime 269 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:4148
mod_vvisit_counterŠią savaitę:4148
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:171306

Valdantieji antrąkart blokavo Kontrolės komiteto posėdį. Bandymas pajudinti viešųjų pirkimų „brūzgynus“ rajono valdžiai sėja baimę

2018 m. gegužės 19 d., šeštadienis Nr.36 (1760)

Praėjusį šeštadienį tarybos narys Kęstutis Trapikas straipsnyje stebėjosi, kad dar tokio atvejo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikloje nebuvo, jog rajono valdančiajai koalicijai priklausantys tarybos nariai visi neatvyktų į komiteto posėdį. Praėjusią savaitę į turėjusį vykti Kontrolės komiteto posėdį neatvyko visi valdantieji: Jolanta Jurkuvėnienė, Zenonas Zenkevičius, Kęstutis Savickas ir Irena Beinar. Beje, pirmieji trys dirba savivaldybės įstaigose, o ponia I. Beinar yra pensininkė.

Ir antrąkart, gegužės 16 d., kontrolės komiteto posėdis neįvyko, nes nebuvo kvorumo – visi minėti valdantieji ir vėl neatvyko.

Po tokio beprecedentinio atvejo kalbamės su Kontrolės komiteto pirmininku Konstantu RAMELIU.

 

Kaip vertinate tokį valdančiųjų akibrokštą?

Vertinu labai neigiamai. Blokuoja komiteto posėdį, vadinasi, kažko bijo.

 

Ką komitetas numato svarstyti, kas rajono valdžiai kelia paniką?

Komitete numatyta svarstyti 2017 metų savivaldybės vykdytus mažos vertės pirkimus, kurių vertė toli gražu ne maža - 2 mln. eurų. Yra pagrindo manyti, kad dalis pirkimų vykdyti pažeidžiant įstatymus. Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino teisinių paslaugų pirkimą (vertė 66 tūkst. Eur) ir nustatė pažeidimus. Matyt, yra ko bijoti.

 

Bent jau pats meras pasirodė?

Meras buvo atėjęs.

 

Kaip meras paaiškino tokį kuriozą, kad jo valdantieji į komiteto posėdį neatvyksta visi ir po du kartus iš eilės?

Meras pasakė, kad dėl pateisinamų priežasčių. Anot jo, K.Savickas – komandiruotėje, J.Jurkuvėnienė ir I.Beinar serga. Z.Zenkevičius pats buvo mane informavęs, kad atostogauja ir išvykęs į JAV, su juo viskas tvarkoj.

Dar įdomesnis dalykas, kad šįkart į komiteto posėdį neatvyko ir posėdžio sekretorė.

Tarsi iš anksto žinota, kad posėdis neįvyks.

 

Kaip manote – ar meras galėjo apsimeluoti?

Pastarasis ir dar keletas faktų jau leidžia būtent taip manyti. Prieš pat komiteto posėdį savivaldybėje buvau susitikęs su tarybos nare Irena Beinar, bet posėdyje ji nepasirodė. Jeigu serga, ką jį galėjo daryti savivaldybėje? Manau, ji tikrai buvo atvažiavusi į posėdį, bet jai buvo liepta ar paprašyta nedalyvauti. Kvorumui būtų užtekę narių ir posėdis būtų įvykęs, jeigu I.Beinar būtų dalyvavusi.

Dėl Kęstučio Savicko komandiruotės taip pat labai keistos aplinkybės. Prieš pat posėdį jam telefonu paskambino tarybos narys V.Bulka ir paklausė, kur jis. K.Savickas atsakė: „Darbe“, bet taip ir neatėjo į komiteto posėdį, kažką numykė, kad labai užsiėmęs.

Žodžiu, žiūrėsim – tikrinsim, paprašysim pateikti pažymas. Jeigu tarybos nariai piktybiškai boikotavo komiteto posėdį, reiškia, jie sąžiningai nevykdė tarybos nario pareigų, pažeidė rajono tarybos veiklos Reglamentą ir galimai sulaužė tarybos nario priesaiką, o už tai yra numatyta atsakomybė.

 

Ar yra pagrindo manyti, kad minėti tarybos nariai vykdė kažkieno nurodymus?

Pagrindo taip manyti yra. Vienas komiteto narys paaiškino, kad prieš dvejus metus, kai Kontrolės komiteto posėdis dėl valdančių atstovų nedalyvavimo neįvyko net tris kartus, meras ir administracijos direktorius liepė valdantiesiems neiti į posėdį.

 

Kaip galėjo nutikti, kad nebuvo posėdžio sekretorės? O jeigu susirinkęs reikiamas narių skaičius?

Todėl ir galvoju, kad valdantieji posėdžio boikotą daro sąmoningai.

Komiteto posėdžio sekretorės funkcijas paprastai atlieka tarybos sekretorė, o jeigu ji atostogauja, sega ar pan., tą daro kitas administracijos vadovo paskirtas asmuo. Taip išeina, kad savivaldybės vadovai neskyrė kito asmens žinodami, kad posėdis neįvyks.

 

Kodėl kito asmens nepaskyrė sekretoriauti?

Administracijos vadovas teisinosi absurdiškai – neva, todėl, kad aš nepasirinkau, ką skirti. Absoliuti nesąmonė. Tereikia atsiversti Reglamentą. Jame numatyta tvarka, kas pavaduoja tarybos sekretorę jai nesant. Reglamente nei žodžio apie tai, kad komiteto pirmininkas kažką turi rinktis. Beje, taip jau yra buvę, kai tarybos sekretorė atostogavo, administracijos direktorius buvo paskyręs E.Bainauskaitę – nieko rinktis nereikėjo.

Negana to, meras man ėmė aiškinti, kad aš netinkamai organizuoju posėdį! Pasak jo, reikia derinti posėdžio laiką su kiekvienu nariu. Gyrėsi, kad kai jis buvo Kontrolės komiteto pirmininku praėjusią kadenciją, derino laiką su kiekvienu. Giriasi, kaip gerai dirbo, o nepravedė nė vieno posėdžio – nėra nė vieno protokolo.

Teko merui priminti, kad reikia skaityti Reglamentą, o jame aprašyta visa posėdžio organizavo tvarka: komiteto narius apie posėdį informuoja tarybos sekretorius internetu, kas ir buvo padaryta.

 

Kokios posėdžio boikoto pasekmės?

Labai liūdnos. Be Kontrolės komiteto posėdžio Audito tarnyba negali teikti savo veiklos ataskaitos rajono tarybai. Taigi komiteto posėdis turės įvykti neišvengiamai, nepaisant visų trukdymų ir boikotų.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ