Mes turime 241 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:3330
mod_vvisit_counterŠią savaitę:3330
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:19595
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:143249

Šiandien pasodintas miškas džiugins kelias šeimos kartas

2018 m. rugpjūčio 18 d., šeštadienis Nr.60 (1784)

Siekiant skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose, asmenys kviečiami teikti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Miško veisimas“. Gavę paramą pagal minėtą priemonę, asmenys galėtų prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios miškų ūkio plėtros, klimato kaitos švelninimo. Kita vertus, šiandien pasodintas miškas džiugins pačius sodintojus ir ateinančias jų šeimos kartas.

Laiko apsispręsti teikti paraišką paramai dar yra – jų priėmimas prasidės 2018 m. rugsėjo 3 d., o baigsis 2018 m. spalio 31 d. Paraiškas teikti galima per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS).

 

Galimi pretendentai

Pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ yra remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas. Išmokos dalis gali būti teikiama ir įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių arba žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti, tačiau ji bus proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai arba žėliniai yra žuvę.

Pretenduoti į paramą gali visi juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise. Tinkamos pretendentės gali būti ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Svarbu, kad pareiškėjas užtikrintų, jog išlaidos, kurioms kompensuoti bus prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuotos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų. Paramos taisyklėse pareiškėjams taip pat keliama sąlyga neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui. Pastebima, kad jei pareiškėjas nori veisti mišką ne miško žemėje, jis turi būti gavęs leidimą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus įveisti mišką ne miško žemėje.

 

Išmokų dydžiai

Kiekvieno pareiškėjo atveju išmokos dydis bus skirtingas, nes vienkartinės miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Pavyzdžiui, miško įveisimo (Eur už 1 ha) ir miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinės išmokos (mokamos 12 metų, Eur už 1 ha) skirstomos taip: kai sodinamos paprastosios pušys – 1097 Eur (įveisimo išmoka) ir 363 Eur (priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka), kai sodinamos paprastosios eglės – atitinkamai 988 Eur ir 284 Eur. Išmoka už karpotuosius ir plaukuotuosius beržus, paprastuosius skroblus siekia 1002 Eur ir 123 Eur, už juodalksnius – 1023 Eur ir 123 Eur, paprastuosius klevą, uosį, skirpstą, vinkšną, kalninę guobą – 2491 Eur ir 224 Eur. Išmokos dydžiai, kai sodinamos mažalapės liepos, siekia 2578 Eur ir 178 Eur, už bekotį ir paprastąjį ąžuolus, paprastąjį buką mokama 3140 Eur ir 246 Eur, už drebulę – 1546 Eur ir 136 Eur, už hibridinę drebulę – 2123 Eur ir 150 Eur.

Svarbu paminėti, kad miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

 

Atrankos kriterijai

Pareiškėjai, norėdami žinoti savo galimybes paramos paraiškų atrankoje, gali apsiskaičiuoti tikimybę gauti paramą. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, ji atmetama. Reikiamus balus surinkti galima šiais atvejais:

• visiems su paramos paraiška pateiktiems projektams, kurie skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas – skiriama 20 balų;
• daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – skiriama 15 balų;
• jei miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai – skiriama 15 balų;
• jei visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – skiriama 15 balų;
• jei miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc. – skiriama 10 balų;
• kai pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra fizinis asmuo – skiriama 15 balų, kai juridinis – skiriama 10 balų;
• jei veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta ankstesnių KPP laikotarpių parama ir laikomasi joms numatytų įsipareigojimų – skiriami 5 balai;
• kai pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 

 
Reklaminis skydelis