Mes turime 254 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2488
mod_vvisit_counterŠią savaitę:2488
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:105139

Gamintojų grupių ir organizacijų steigimuisi – 788 tūkst. Eur

2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis Nr.84 (1808)

Veikti kartu visada apsimoka labiau, nei atskirai. Siekiantys bendradarbiauti ir taip didinti savo konkurencingumą bei produkcijos pridėtinę vertę, nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“.

Pagal šiąveiklos sritįbus remiama juridiniųasmenų(įskaitant kooperatines bendroves ir kooperatyvus), kuriuos įsteigėžemės ūkio veiklos subjektai (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kt.), veiklos pradžia.

Šia parama siekiama, kad ūkininkai aktyviau dalyvautųrinkųprocesuose, taip pat didintųsavo ūkiųefektyvumą, palankesnėmis sąlygomis parduotųsavo produkcijąir gautųdaugiau pajamų. Smulkiesiems, kurie dirba pavieniui, tai gana sudėtingas iššūkis, tačiau kartu bendradarbiaujant mažėja gamybos sąnaudos ir gerėja produktųkokybė.

Didžiausia galima viešosios paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentųmetinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima viešosios paramos suma užvienerius veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metus visais atvejais negali viršyti 100 tūkst. eurų.

Parama yra proporcingai mažėjanti: viešoji parama užpirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metus neturi viršyti atitinkamai 10, 9, 8, 7 ir 6 procentųmetinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

Investicijųgalės sulaukti išne mažiau kaip 10 fiziniųir (ar) juridiniųasmenųsudaryta gamintojųgrupė, vykdanti žemės ūkio veiklą, atitinkanti tinkamumo reikalavimus ir verslo plano pagrindu oficialiai pripažinta gamintojųgrupe (organizacija) bei įregistruota Juridiniųasmenųregistre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Juridinis asmuo pripažįstamas gamintojųgrupe (organizacija) verslo plano pagrindu tik tuo atveju, jei vykdoma veikla yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytųproduktų(išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) prekyba ir (ar) rinkodara. Šįreikalavimątenkinančio pareiškėjo veikla remiama tik penkerius metus, skatinant šios veiklos plėtrą.

Žemdirbių kooperavimasis Lietuvoje vis dar yra itin jauna sritis. Mūsų šalyje veiklą vykdančios kooperatinės bendrovės gali pasigirti tik 10–15 m. patirtimi, o Vakarų Europoje tokio pobūdžio susivienijimų istorija dažnai skaičiuoja ir 100 metų.

Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo per 200 žemės ūkio kooperatinių bendrovių, o iš viso užregistruotų tokių bendrovių yra per 500. Vidutiniškai lietuvišką žemės ūkio kooperatyvą sudaro nuo 5 iki 10 narių, Vakarų Europoje narių skaičius yra apie 100.

ŽŪM inf.