Mes turime 230 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2089
mod_vvisit_counterŠią savaitę:28844
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:9846
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Nuspręsta Švenčionyse įkurti Socialinius namus

2019 m. vasario 2 d., šeštadienis Nr.9 (1829)

Trečiadienį rašėme, kad kadenciją baigianti rajono valdžia dar iki rinkimų spės paruošti Švenčionims „dovanėlę“ - priimti sprendimą įkurti Socialinius namus. Tai bendras savivaldybės projektas su partneriais iš Baltarusijos, Postavų r.

Ketvirtadienį rajono tarybos posėdyje jau pritarta Socialinių namų kūrimui, nes esą turintiems priklausomybių asmenims tokių paslaugų labai reikia. Miesto gyventojų nuomonės nebuvo atsiklausta, nors paprastai įvairūs projektai pristatomi visuomenei, vyksta vieši svarstymai, diskusijos, atsižvelgiama į gyventojų pasiūlymus.

Socialiniai namai bus skirti socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims. Paprastai sakant, Socialinių namų paslaugomis naudosis priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų bei jų šeimos. Projekto įgyvendinimo metu paslaugas Švenčionių rajone iš viso gaus 90 asmenų ir jų šeimos narių.

Nerimą kelia tai, kad projektas iš karto prasideda nuo melo. Tarybos nariams pateiktame sprendimo projekto aiškinamajame rašte aiškiai rašoma, kad čia, be kitų paslaugų, bus ir LAIKINAS APGYVENDINIMAS, tuo tarpu į rajono tarybos narių paklausimus Švenčionių socialinių paslaugų centro direktorė Joana Jurkevičienė atsakė, kad čia vyks tik seminarai ir mokymai, niekas negyvens. Gal ir vyks seminarai, bet bent jau benamiams labiau aktualu stogas virš galvos ir lova, o paskui galima ir į seminarą... Kad šios gyventojams itin svarbios informacijos valdžios „advokatai“ nepavadintų netikromis naujienomis ar prasimanymu, kaip jau yra buvę, kaip įrodymą spausdiname savivaldybės parengtą aiškinamąjį raštą. Jeigu viskas būtų taip gražu, kaip sakoma, kam tada reikėtų griebtis melo?

Socialiniai namai bus įkurti Švenčionių socialinių paslaugų centrui priklausančiose patalpose adresu Stoties g. 16, Švenčionių m. (buvę Senelių namai, dar anksčiau – ligoninė ir greitoji pagalba).

Mūsų inf.

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

 ,,DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SOCIALINIŲ NAMŲ ĮKŪRIMAS, SIEKIANT TEIKTI GERESNES SOCIALINES PASLAUGAS IR GERINTI APGYVENDINIMO KOKYBĘ PASIENIO REGIONE“ ĮGYVENDINIMUI“ PROJEKTO

 

2019 m.             d.

 

1.SPRENDIMO PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

         Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai – pritarti Švenčionių socialinių paslaugų centro kartu su partneriais iš Baltarusijos, Vitebsko srities, Postavų socialinio gyventojų aptarnavimo teritoriniu centru (toliau – projekto partneriai) bendro projekto ,,Socialinių namų įkūrimas, siekiant teikti geresnes socialines paslaugas ir gerinti apgyvendinimo kokybę pasienio regione“, teikiamo Europos Sąjungos finansavimui gauti, pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa), įgyvendinimui.

         Šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Švenčionių socialinių paslaugų centro 2019 m. sausio 14 d. raštą Nr. S-21, kuriuo savivaldybės administracija informuojama, kad viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas patvirtino Švenčionių socialinių paslaugų centro kartu su partneriu - Postavų socialinio gyventojų aptarnavimo teritoriniu centru iš Baltarusijos, Vitebsko srities, teikiamą projektą ,, Socialinių namų įkūrimas, siekiant teikti geresnes socialines paslaugas ir gerinti apgyvendinimo kokybę pasienio regione“ (toliau – projektas).    

         Projektas atitinka Programos 2.1.1 teminį tikslą „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“.

         Projekto tikslas - naujos socialinės paslaugos sukūrimas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, suteikiant jiems socializacijos įgūdžių ir padedant integruotis į bendruomenę bei į darbo rinką.

         Projekto tikslinė grupė - socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys: priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų bei jų šeimos.

         Projekto įgyvendinimo metu paslaugas Švenčionių rajone iš viso gautų 90 asmenų ir jų šeimos narių.

         Projektą numatoma įgyvendinti Švenčionių socialinių paslaugų centrui priklausančiose patalpose adresu Stoties g. 16, Švenčionių m., kuriose, projekto įgyvendinimo metu, bus įkurti socialinės pagalbos namai ir teikiamos tikslinei asmenų grupei šios paslaugos: laikino apgyvendinimo, maitinimo, darbo, sporto terapijos, individualios  ir grupinės psichosocialinės konsultacijos, atvejo vadybos paslaugos ir kitos. Bus sukurta bendra darbo su priklausomais asmenimis metodika, organizuojami bendri, abiejų šalių, projekte dalyvaujančių darbuotojų mokymai, dalijimasis praktine patirtimi.

        Projektu siekiama apjungti dviejų Lietuvos ir Baltarusijos socialinių paslaugų centrų patirtį, suinteresuotų dalintis patirtimi, susijusia su apgyvendinimo įstaigų darbo principais, naujų metodų ir socialinių paslaugų teikimu pažeidžiamiausiai asmenų grupei abiejose sienos pusėse. Šis bendras projekto tikslas sustiprins tarpvalstybinę įvairių socialinių paslaugų srityje veikiančių suinteresuotųjų šalių partnerystę ir prisidės prie pažeidžiamų pasienio regionų grupių gyvenimo kokybės gerinimo.

        Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėn.

        Iš viso lėšų poreikis projektui įgyvendinti - 164 178,14 Eur, iš jų, ES skiriamos lėšos – 147 760,32 Eur (90 proc. nuo bendros sumos). Švenčionių rajono savivaldybei iš ES biudžeto projekto įgyvendinimui skiriama 100 020,27 Eur.

    

2. GALIMOS NEIGIAMOS PRIIMTO SPRENDIMO PASEKMĖS

Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.