Mes turime 146 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:88
mod_vvisit_counterŠią savaitę:21037
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:2039
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Išeitinė išmoka pensininkui – realu ar ne?

2012 m. kovo 28 d., trečiadienis Nr.25 (1168)

Išeitinė išmoka – tai viena iš garantinių išmokų rūšių, kurios tikslas yra užtikrinti tam tikrą laiką minimalias gyvenimo lėšas darbuotojams, netekusiems darbo ne dėl nuo jų priklausančių priežasčių.

Tačiau išeitinę išmoką galima gauti ir tuomet, kai darbuotojas atitinka Darbo kodekso (toliau – DK) numatytas sąlygas, o konkrečiai reikėtų paminėti DK 127 str. 2 dalį, kuriame teigiama, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį yra pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Taip pat reikia paminėti, kad tas pats DK straipsnis reglamentuoja ir darbuotojo išėjimą iš darbo savo noru, kuris yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Tokiais atvejais darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybių socialinių draudimo pensijų įstatymą (Žin., 1994, Nr. 59-1153) asmuo, turintis teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją turi atitikti minėto įstatymo sąlygas, o tai reiškia, kad jam turi būti suėjęs amžius, nuo kurio yra mokama senatvės pensija (moterims – 60 metų, o vyrams – 62 metai ir 6 mėnesiai). Be įstatyme nustatyto pensinio amžiaus asmuo turi turėti minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai yra 15 metų. Būtinasis valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai nuo 1999 m. sausio 1 d. vyrams ir nuo 2004 m. sausio 1 d. moterims yra 30 metų.

Nutraukus darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės (darbuotojo pareiškimu dėl svarbių priežasčių (DK 127str. 2 dalis), dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 str.), taip pat nutraukiant darbo sutartį be įspėjimo (DK 136 str. 1 dalis, 4, 5 punktai), darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Tai reiškia, kad asmuo sulaukęs pensinio amžiaus ir turintis teisę gauti pensiją ar ją gaunantis, turi teisę savo noru išeiti iš darbo, o taip pat gauti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Tačiau, jeigu kolektyvinė sutartis nenumato išeitinių išmokų pensinio amžiaus darbuotojams, tuomet darbuotojas jos negaus. Pažymėtina tai, kad kolektyvinė sutartis negali numatyti mažesnės nei 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinės išmokos.

Darbo sutarties nutraukimas dėl pensinio amžiaus – specialus atvejis, todėl reikia specialių dokumentų patvirtinančių, jog asmuo turi teisę gauti arba gauna valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Teisę į visą senatvės pensiją gali patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinis skyrius, o pensijos gavimą – pensininko pažymėjimas.

Būtina pažymėti ir tai, kad pensinio amžiaus darbuotojui dviejų vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka mokama tik vieną kartą, ir tik toje darbovietėje, kurioje sulaukė pensinio amžiaus. Tai reiškia, kad darbuotojas savo noru išėjęs iš darbo ir gavęs išeitinę išmoką dėl pensinio amžiaus, o vėliau įsidarbinęs kitoje darbovietėje dviejų mėnesių išeitinės išmokos nebegaus. Tai yra grindžiama visuotinai pripažintais sąžiningumo, teisingumo, lygiateisiškumo principais, kadangi iš to pelnytis negalima.

Taigi apibendrinus viską galima pasakyti, kad darbo sutarties nutraukimas pagal DK 127 str. 2 dalį (dėl svarbių priežasčių, kurios yra liga, invalidumas ar pensinis amžius) skiriasi nuo atleidimo iš darbo pagal to paties straipsnio 1 dalį. Ne tik trumpesniais įspėjimo terminais, bet ir padariniais. Nutraukus darbo sutartį pagal DK 127 str. 2 dalį, darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 2 dalis.), tuo tarpu atleidus pagal to paties straipsnio 1 dalį išeitinė išmoka nemokama. Todėl, jeigu darbo sutartis nutraukiama pagal 127 str. 2 dalį, darbo sutartyje ir kituose atleidimo iš darbo dokumentuose būtina nurodyti darbo sutarties nutraukimo priežastį.

Dėl svarbių priežasčių (DK 127 str. 2 dalis) darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos, kuri turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos.

Šią publikaciją parengė Visuomeninio judėjimo TAIP narė, Teisininkė-savanorė Sandra Kličiūtė. Šioje publikacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija, kuri neturi būti vertinama kaip išsami ir galutinė.