Mes turime 116 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1152
mod_vvisit_counterŠią savaitę:4477
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:124796
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:114011

Kaip anksčiau atsiimti teises?

2012 m. balandžio 4 d., trečiadienis Nr.27 (1170)

Klausimas: Dėl vairavimo esant neblaiviam vairuotojo pažymėjimo netekau aštuoniolikai mėnesių. Policijoje man paaiškino, kad jį atsiimdamas VĮ REGITRA įmonėje turėsiu išlaikyti teorinį ir praktinį vairavimo egzaminą.

Norėjau sužinoti ar yra galimybė vairuotojo pažymėjimą atgauti anksčiau bei kokia atgavimo tvarka?

Rimantas C.

Atsakymas

LR Administracinių pažeidimų kodekso 329 straipsnyje (specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka) nurodyta: Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

Atsižvelgiant į LR ATPK 329 straipsnio turinį, praėjus pusei laiko, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, Jūs galite kreiptis į nuobaudą paskyrusį pareigūną (organą) su prašymu sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą. Tai nereiškia, jog terminas bus sutrumpintas per pusę. Termino sutrumpinimo klausimas kiekvienu atveju sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes.

LR Administracinių pažeidimų kodekso 330 straipsnyje (nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo terminų skaičiavimas) nurodyta, jog pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui, taip pat jį sutrumpinus vadovaujantis LR ATPK 329 straipsniu, asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta trumpesniam negu vienerių metų terminui, nustatyta tvarka grąžinami iš jo paimti dokumentai. Jei specialioji teisė atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui, iš asmens paimti dokumentai grąžinami tada, kai jis Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka užbaigia papildomus vairuotojų mokymus ir išlaiko kvalifikacinius egzaminus. Jeigu specialioji teisė buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.

Atsižvelgiant į tai, jog vairuotojo pažymėjimas iš Jūsų atimtas ilgesniam nei 1 metų terminui (18 mėnesių), pasibaigus terminui, Jūs privalėsite užbaigti papildomus vairuotojų mokymus ir išlaikyti kvalifikacinius egzaminus. Iš šio straipsnio dispozicijos negalima daryti vienareikšmiškos išvados ar reikia laikyti egzaminą, jei specialios teisės atėmimo terminas, atsižvelgiant į asmens prašymą, yra sumažinamas iki 1 metų. Nėra aišku ar priimant sprendimą už pagrindą turėtų būti imamas iš karto po pažeidimo padarymo nustatytas specialios teisės atėmimo terminas, ar sutrumpintas terminas.

Tuo atveju, jeigu Jums nustatytas specialios teisės atėmimo terminas bus sutrumpintas iki 1 metų, siūlytume Jums, vadovaujantis LR ATPK 330 straipsniu, kreiptis į policijos įstaigą, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo nelaikant egzamino.

Vadovaujantis Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašu (LR vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418), asmenys, iš kurių vairuotojo pažymėjimai buvo atimti, siekdami susigrąžinti atimtus ir policijos įstaigoje saugomus vairuotojo pažymėjimus, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, jį sutrumpinus vadovaujantis LR ATPK 329 straipsniu, asmeniškai pateikia policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą ir šiuos dokumentus:

1.galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą, išduotą pagal Motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, papildomo mokymo laikinąjį tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3-287;

3. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (toliau – medicininė pažyma), kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo priimtas nutarimas (sprendimas) atimti teisę vairuoti (kai vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių);

4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (kai vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).

5. Pareiškėjai, iš kurių vairuotojo pažymėjimai buvo atimti atėmus teisę vairuoti dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui, turi būti išlaikę teorinių žinių ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą (egzaminas).

Publikaciją parengė teisininkas-savanoris Gintaras Matkevičius.

Šioje publikacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija, kuri neturi būti vertinama kaip išsami ir galutinė.
 

 
Reklaminis skydelis