Mes turime 639 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2988
mod_vvisit_counterŠią savaitę:13851
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:77272

Papildoma parama melioracijos reikalams gerinti

2012 m. balandžio 28 d.,šeštadienis Nr.33 (1176)

Kas skaitė Jono Avyžiaus romaną „Sodybų tuštėjimo metas“, galbūt prisimena Lauksodžio kaimo valstietį Feliksą Keršį, pasiryžusį kastuvu iškasti griovį ir juo nuleisti vandenį, kad permirkusios žemės sklypas geresnį grūdą subrandintų.

Dabar Švenčionių rajone driekiasi ne rankiniais kastuvais, o galinga technika iškasti magistraliniai grioviai. Jų ilgis – 738 km. Nusausintų žemių plotas – 30397 ha. Tačiau melioracijos statinius reikia nuolat prižiūrėti, remontuoti. Šiems darbams atlikti kasmet jaučiamas pinigų stygius. Šiemet remonto darbams valstybė rajonui skyrė tik 231 tūkst. Lt. Tai 10 proc. mažiau negu pernai.

Tačiau šiemet melioracijos reikmėms Lietuvos kaimo plėtrai 2007-2013 m. numatyta nauja papildoma programa „Pelno nesiekiančios investicijos“.

Apie šią programą ir jos priemones kalbamės su Švenčionių rajono žemės ūkio skyriaus vyr. specialiste Rasa ČIBIRIENE.

 

- Ar į šią papildomą programą galbūt įskaičiuoti ir melioracijos statinių remontui šiemet skirti 231 tūkst. Lt?

- O ne. Šiai papildomai programai įgyvendinti skirtos ne Lietuvos valstybės, o tik europinės lėšos.

 

- Ar tokia programa buvo numatyta pernai?

- Nei pernai, nei užpernai, nei dar ankstesniais metais tokios programos nebuvo. Šiemet pirmąkart.

 

- Kokių tikslų siekiama šia programa?

- Tikslai aiškūs – padėti išspręsti melioracijos griovių priežiūros reikalus, užtikrinant kaimo vandentvarkos infrastruktūrą, sausinimo sistemų funkcionavimą, išsaugant kraštovaizdį.

Pareiškėjas įsipareigoja sutvarkyti ne mažesnį kaip 1 ha melioracijos griovių plotą. Jo vientisa dalis negali būti mažesnė 0,5 ha.

Melioracijos griovys arba jo dalis turi būti valdomi pareiškėjo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais. Būtina tvarkyti abu lygiagrečiai esančius griovio šlaitus.

 

- Ar tvarkymo darbai finansuojami tik programoje numatytais europiniais pinigais?

- Europinėmis lėšomis finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. O tinkamoms finansuoti išlaidoms priskirtina krūmų, medžių, kitų augalų, augančių ant melioracijos griovio šlaitų, pašalinimas ir sutvarkymas, taip pat augalijos iš melioracijos griovio dugno drenažo žiočių ir latakų išvalymas, sutvarkymas.

 

- Galbūt numatyta ir konkreti paramos suma?

- Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 50 tūkst. Lt (be PVM).

 

- Į ką pirmiausia turi kreiptis pareiškėjas, ketindamas atlikti numatytus darbus? Kokius duomenis ar dokumentus jis turi pateikti?

- Paraiškas priiminės Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. NMA pareiškėjas turės pateikti savivaldybės administracijos išduotą melioracijos griovio žemėlapį (griovio planą masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis, drenažo žiotimis), kuriame vykdys darbus, taip pat sąmatą, t.y. lėšų poreikio (sąnaudų), susijusių su darbų įgyvendinimu, vertinimą. Šis vertinimas patikėtas savivaldybės administracijos specialistui, atsakingam už valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kuriuos patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybė.

 

- Ar pareiškėjas numatytiems darbams atlikti gali tikėtis kompensacijos avansu?

- Avansu paramos negaus. Savo suplanuotus darbus, pasirinkdamas tinkamą laiką, turės atlikti savais pinigais, savu arba samdomu darbu.

Mokėjimo prašymai neteikiami. NMA reikės tik pranešti, kad darbai atlikti.

 

- Darbams atlikti tikriausiai numatyti ir konkretūs terminai?

- Be abejo. Atlikęs darbus, paramos gavėjas iki 2013-ųjų birželio 1 d. apie tai praneša NMA.

Verta taip pat įsiminti: pareiškėjas, teikiantis paraišką paramai gauti, privalo įsipareigoti dar 5 metus toliau tvarkyti melioracijos griovius. Už tai bus mokama 150 Eurų už hektarą.

 

- Nuo kada bus priimamos ir kada baigiamos priiminėti paraiškos „Pelno nesiekiančios investicijos“ priemonei įgyvendinti?

- Kaip jau anksčiau minėjau, paraiškos bus priimamos NMA prie ŽŪM teritoriniame Vilniaus paramos administravimo skyriuje (S.Dariaus ir S.Girėno g. 40, Vilnius) nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2012 m. birželio 29 d.
Kviečiu žemdirbius šioje programos priemonėje aktyviai dalyvauti ir pasinaudoti teikiama parama. Juk sutvarkytas melioracijos griovys – tai jau ir gero ūkininkavimo rodiklis.

Bronius NARKŪNAS
 

 
Reklaminis skydelis