Mes turime 124 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:87
mod_vvisit_counterŠią savaitę:87
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:10887
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Socialinio būsto poreikis auga

2012 m. gegužės 5 d.,šeštadienis Nr.34 (1177)

Apie tai kalbamės su rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Rasa BLIŪDŽIUVIENE.

 

Kokie asmenys ir kaip gali išsinuomoti socialinį būstą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Švenčionių rajono savivaldybėje sudaromi šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai:
I – Jaunų šeimų sąrašas;
II – Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas;
III – Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas;
IV – Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, sąrašas;
V – Bendrasis sąrašas;
VI – Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas.

Šiuose sąrašuose 2012 metų sausio 1 d. buvo įrašyta 345 asmenys (šeimos):

I – 130;
II – 32;
III – 19;
IV – 20;
V – 132;
VI – 12.

Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas apklausus į sąrašus įrašytus asmenis (šeimas), laikantis eiliškumo, išskyrus atvejus, kai šeimos arba asmenys netenka būsto dėl gaisro, potvynio, stipraus vėjo ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kai šie asmenys (šeimos) nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims.

 

Kam teikiama pirmenybė?

Pagal Švenčionių rajono savivaldybės taryboje patvirtintą Asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo ir būsto suteikimo tvarkos aprašą, išnuomojant socialinį būstą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į III (Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų) sąrašą. Kitų sąrašų prioritetai yra tokie: I (Jaunų šeimų sąrašas), II (Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas), IV (Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys sąrašas), V (Bendrasis sąrašas), VI (Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas).

 

Kaip savivaldybė papildo socialinio būsto fondą?

Rajono savivaldybė, gavusi valstybės biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti, perka būstus skelbiamų derybų būdu. Socialinio būsto pirkimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

Į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti kasmet įrašoma vis daugiau socialiai remtinų asmenų (šeimų). Kadangi lėšų butų pirkimui skiriama per mažai, sąrašai ilgėja (2009 m. sausio 1 d. sąrašuose buvo 245 asmenys (šeimos), 2010 m. sausio 1 d. – 307 asmenys (šeimos), 2011 m. sausio 1 d. – 325 asmenys (šeimos), 2012 m. sausio 1 d. – 345 asmenys (šeimos)). Sąrašuose ženkliai daugėja šeimų, įrašytų į Jaunų šeimų ir Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašus.

2008 m., vykdant Socialinio būsto fondo plėtros 2008-2010 metų programą, savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti buvo nupirkta ir išnuomota 5 butai su patogumais, 1 butas su daliniais patogumais ir 1 gyvenamasis namas Švenčionėliuose, 1 butas su patogumais ir 1 gyvenamasis namas Švenčionyse, 1 butas su patogumais Pabradėje.

2009 – 2010 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai visai neskirta.

2011 m. lapkričio mėn. buvo skirta 480,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti.

 

Ar skaidriai vyko pirkimas?

Savivaldybės taryba nusprendė asmenims (šeimoms), turintiems teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, pirkti vieno, dviejų, trijų, keturių kambarių (ne didesnį kaip 65,00 kv. m) būstą (gyvenamąsias patalpas) su visais, daliniais ar be patogumų Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės miestuose ir kitose rajono vietovėse.

2011 m. lapkričio 16 d. Švenčionių rajono savivaldybė paskelbė apie būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimą. Skelbimas apie būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimą buvo išspausdintas "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 90 ir vietos laikraštyje “Švenčionių kraštas” 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 84 (1131). Informacija buvo skelbiama ir savivaldybės interneto tinklalapyje www.svencionys.lt.

2011 m. lapkričio 29 d. savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijos posėdyje buvo atplėšti 28 kandidatų vokai su paraiškomis dalyvauti butų pirkimo derybose.

Savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijos posėdyje nuspręsta atmesti kandidato pasiūlymą pirkti keturių kambarių, 78,83 kv. m butą, kadangi siūlomas butas neatitiko nuostatos pirkti ne didesnį kaip 65 kv. m ploto.

Visi kiti kandidatai buvo pakviesti į Savivaldybės socialinio būsto pirkimo derybas, kurios įvyko 2011 m. gruodžio 1 d.

Kandidatų paraiškos buvo vertinamos pagal mažiausią parduodamo būsto kainą ir ekonominį naudingumą. Perkant būstą, buvo atsižvelgta į mažiausią siūlomą pardavimo kainą ir į skirtingą socialinio būsto poreikį pagal prioritetą – Pabradės mieste, Švenčionių mieste, Švenčionėlių mieste – bei į siūlomo būsto kokybę.

2011 m. gruodžio 16 d. išsiųsti pranešimai apie galutinį komisijos sprendimą pirkti butus už suderėtą kainą. Kandidatai informuoti apie tolesnę butų pirkimo-pardavimo procedūrą.

Perkant butus buvo laikomasi visų šiame nutarime numatytų terminų. Savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisija pretenzijų ir skundų iš kandidatų negavo.

2011 m. nupirkta 11 butų: 1 butas su patogumais Pabradėje, 3 butai su patogumais Švenčionyse, 5 butai su patogumais ir 2 butai su daliniais patogumais Švenčionėliuose.

Butų Švenčionyse ir Pabradėje nuolat trūksta, jų nepavyksta nupirkti daugiau, kadangi arba nėra pirkimo sąlygas atitinkančių pasiūlymų, arba kandidatų netenkina savivaldybės siūloma per maža buto pardavimo kaina.

 

Kas apsigyveno naujai pirktuose butuose?

Naujai pirkti butai išnuomoti:

1. 2 kamb. butas su patogumais Pabradėje – šeimai iš V sąrašo;
2. 1 kamb. butas su patogumais Švenčionyse – šeimai iš I sąrašo;
3. 2 kamb. butas su patogumais Švenčionyse – asmeniui iš IV sąrašo;
4. 3 kamb. butas su patogumais Švenčionyse – šeimai II sąrašo;
5. 1 kamb. butas su patogumais Švenčionėliuose – asmeniui iš III sąrašo;
6. 2 kamb. butas su patogumais Švenčionėliuose – asmeniui iš I sąrašo;
7. 3 kamb. butas su patogumais Švenčionėliuose – šeimai iš II sąrašo;
8. 3 kamb. butas su patogumais Švenčionėliuose – šeimai iš II sąrašo;
9. 3 kamb. butas su patogumais Švenčionėliuose – šeimai iš II sąrašo.

Šie butai išnuomoti, apklausus į sąrašus socialiniam būstui gauti įrašytus asmenis (šeimas). Nemažai pirmumo teisę turinčių asmenų (šeimų) atsisakė siūlomų butų, kadangi jie yra su patogumais. Sąrašuose įrašyti mažas pajamas turintys asmenys dažniausiai bijo, kad neišlaikys buto su patogumais, pageidauja, kad jiems būtų pasiūlytas būstas be patogumų. Taigi būstas siūlomas atsižvelgiant į asmenų (šeimų) pageidavimą.

 

Kaip paaiškintumėt viešai paskleistus kaltinimus, kad socialiniuose būstuose apsigyveno politikų vaikai?

3 kamb. butas su patogumais, esantis Žemutinė g., Švenčionėliuose, išnuomotas sąraše įrašytai daugiavaikei šeimai. G.Romanova paskleidė visišką melą rašydama, kad šis butas išnuomotas Mariaus Šapovalo šeimai. Ši šeima į sąrašą socialiniam būstui gauti net neįrašyta.

2 kamb. butas su patogumais Švenčionyse, Taikos g., išnuomotas Larisai Krupeninai, kuri tikrai turi teisę ir į sąrašą įrašyta 2008 m. sausio 24 d. Tuo metu jai buvo 19 metų, mergina dirbo ir jau neįėjo į tėvų šeimos sudėtį, atitiko visus galinčio pretenduoti į socialinį būstą asmens kriterijus.

Pagal iki 2008 m. rugsėjo 29 d. galiojusią Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 8 dalį „8. Šeima – sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų (toliau – vaikai (įvaikiai), taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, ir gali būti laikomi sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).“

Nuo 2008 m. rugsėjo 29 d., pakeitus Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, „8. Šeima – sutuoktiniai, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), taip pat asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).“ Ši nuostata galioja ir dabar. Larisa Krupenina, skiriant jai savivaldybės socialinį butą, pateikė jos teisę į savivaldybės socialinį butą patvirtinančius dokumentus.

Du 2 kamb. butai su daliniais patogumais Švenčionėliuose kol kas neišnuomoti. Jie kol kas palikti rezerve, jeigu kartais reikėtų būsto, vykdant prevenciją prieš smurtą šeimoje, dėl įvykusio gaisro ar kitų išimtinių atvejų.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir šiemet kreipėsi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją esant galimybei, skirti 2012 m. lėšų Švenčionių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Atsakymas kol kas negautas.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ