Mes turime 88 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1800
mod_vvisit_counterŠią savaitę:26845
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:1800
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:150279

Bankrutuojančios įmonės darbuotojų teisės

2012 m. gegužės 16 d.,trečiadienis Nr.37 (1180)

Sveiki, esu bankrutuojančios įmonės buvęs darbuotojas. Dirbau įmonėje metus laiko, šiuo metu įmonė bankrutuoja ir vis dar yra skolinga man dalį atlyginimo. Kokias teises aš turiu?

Pirmiausia paminėtina, jog Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3 str. nurodo, kas yra įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys, vieni iš jų yra įmonės darbuotojai – darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju.

Svarbu žinoti, jog vadovaujantis ĮBĮ, darbuotojas, kaip vienas iš kreditorių, turi teisę ir pagrindą pareikšti teismui pareiškimą dėl bylos iškėlimo įmonei (darbdaviui), jei įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, jei bankroto byla įmonei dar nėra iškelta. Teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditoriai taip pat turi teisę siūlyti bankroto administratorių, kuris jų nuomone galės administruoti bankrutuojančia įmonę šiai iškėlus bankroto bylą ir nutarčiai įsiteisėjus. Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, atsisako iškelti bankroto bylą arba priima nutartį iškelti bankroto bylą. Priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Bankroto administratoriaus svarbiausia pareiga kreditorių atžvilgiu – užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą ir taip užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį atsiskaitymą su kreditoriais iš bankrutuojančios įmonės turto ar pajamų, gaunamų už vis dar vykdomą veiklą.

Pažymėtina suformuota teismų praktika, jog kreditoriams skiriamas ypatingas dėmesys atkreipiant dėmesį į tai, jog kreditorių interesai yra pirmaeiliai palyginus su įpėdinių ( kurie gali paveldėti pvz. Individualios įmonės turtą) interesais.

Darbuotojui darbo santykius su įmone nutraukus dar prieš bankroto bylos iškėlimą, jis tampa kreditoriumi. Darbuotojui nereikia rūpintis, kad jis būtų įtrauktas į kreditorių sąrašą – bankroto administratorius tai padaro automatiškai, nes darbuotojo interesai ginami pirmiausiai. ĮBĮ 19 str. numato situaciją, kuomet darbuotojas vis dar dirba įmonėje, kuriai iškelta bankroto byla: administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams. Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Tolimesne tvarka bankrutuojanti įmonė gali būti pripažinta bankrutavusia ir priimama nutartis ją likviduoti dėl bankroto. Darbuotojui esant kreditoriumi, jis dalyvauja bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus šaukiamuose susirinkimuose, turi teisę balsuoti dėl parduodamų skolų ar kitų siūlomų nutarimų projektų ir pan.

Svarbu paminėti, jog darbuotojo, kaip silpnesnės šalies interesai užtikrinami juos įtraukiant į kreditorių sąrašą su pirmos eilės reikalavimais, t.y darbuotojai turi pirmenybės teisę atgauti neišmokėtą darbo užmokesti ar su juo susijusias išmokas.

Taip pat verta žinoti, jog egzistuoja Garantinis fondas, įsteigtas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos. Garantinis fondas yra pinigų fondas, iš kurio skiriamos lėšos Garantinio fondo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. Garantinio fondo išmokos prašoma tuomet, kai bankroto administratorius numano, jog įmonės turto neužteks atsiskaityti su visais kreditoriais. Garantiniui fondui pasirašius su įmone lėšų iš Garantinio fondo perdavimo sutartį, įmonė paskirsto gautas lėšas proporcingai visiems darbuotojams, esantiems pirmos eilės kreditorių sąraše, tuomet automatiškai pirmos eilės kreditorių (įmonės darbuotojų) reikalavimo suma įmonei sumažėja, tačiau į kreditorių sąrašą įtraukiamas Garantinis fondas su suma, kuriai buvo pasirašyta sutartis su bankrutuojančia ar bankrutavusia įmone.

Taigi kaip matome, darbuotojų interesai įmonei esant bankrutuojančia ar bankrutavus yra nuosekliai ginami. Šioje situacijoje Jūs privalote būti įtraukti į pirmos eilės kreditorių sąrašą, turite teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose (dažniausiai, jei įmonėje buvo daug darbuotojų, skiriamas vienas darbuotojų atstovas, kuris yra kreditorių susirinkimo komiteto narys) bei atgauti Jums priklausančią darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalį ar visą sumą.


Šią publikaciją parengė teisininkė-savanorė Indrė Kaušylaitė.
Šioje publikacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija, kuri neturi būti vertinama kaip išsami ir galutinė.