Mes turime 230 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1846
mod_vvisit_counterŠią savaitę:32813
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:150743

Atostogų metas – ar išleis darbdavys pailsėti?

2012 m. gegužės 30 d.,trečiadienis Nr.41 (1184)

1. Kokiu atveju darbdavys gali atsisakyti skirti kasmetines atostogas?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 166 straipsnis numato kasmetinių minimalių atostogų trukmę:

1. Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė - dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos.

2. Kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos:

1) darbuotojams iki aštuoniolikos metų;

2) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

3) neįgaliesiems;

4) kitiems įstatymų nustatytiems asmenims.

3. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos.

Minimalios kasmetinės atostgos yra suteikiamos visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ar kitomis sąlygomis nustatytomis vadovaujantis LR DK.

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 169 str.:

1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais.

2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

3. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais.

4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:

1) asmenys iki aštuoniolikos metų;

2) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

5. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu.

6. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje.

7. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko.

8. Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku.

Darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, o darbdavys turi pareigą jas suteikti tais pačiais darbo metais (skaičiuojami nuo įsidarbinimo dienos) už kuriuos atostogos suteikiamos. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienoje situacijoje darbuotojas turi teisė į kasmetines atostogos, o darbdavio pareiga jas suteikti turi būti įgyvendinamos šalių susitarimu. Teismų praktikoje yra iškelta darbdaviui sąlyga, kad darbdavys turi tinkamai organizuoti darbą, nepažeidžiant darbuotojų teisių į kasmetinį poilsį, t. y. darbas turi būti organizuojamas taip, kad kiekvienas darbuotojas turėtų realią galimybę pasinaudoti jam įstatymo suteikiamomis garantijomis, taip pat ir teisė į kasmetines atostogas per tuos metus, už kuriuos atostogos suteikaimos, bet ne vėliau.

Dažniausiai įmonėse būna sudaromi kasmetinių atostogų grafikai vadovaujantis kolektyvinės sutarties nuostatomis arba pagal darbdavio tam tikrą įgaliojimą (pvz. įsakymą), tokiu atveju, darbdavys patvirtinęs grafiką, gali keisti darbuotojo kasmetines atostogas tik darbuotojo sutikimu, taip pat yra ir dėl atšaukimo iš kasmetinių atostogų.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, darbdavys negali atsisakyti suteikti kasmetinių atostogų, tai galima padaryti tik darbuotojo ir darbdavio šalių susitarimu.

Patarimas: inicijuoti atostogų grafikų sudarymą arba kasmetinių atostogų suteikimo politiką.

Publikaciją parengė Lietuvos teisininkų draugijos narė, teisininkė savanorė
Gintarė Leščinskienė

Šioje publikacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija, kuri neturi būti vertinama kaip išsami ir galutinė.

 

 
Reklaminis skydelis