Mes turime 256 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:5206
mod_vvisit_counterŠią savaitę:31187
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:130440
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:159579

Nuteistas asmuo yra visuomenės dalelė

2012 m. birželio 27 d.,trečiadienis Nr.49 (1192)

Padėti keisti šių žmonių gyvenimą ir likimą - patys tapsime saugesni

Asmuo už padarytą nusikalstamą veiką (nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą) yra teismo pripažįstamas kaltu ir priklausomai nuo padarytos veikos pavojingumo visuomenei sunkumo nuteisiamas pritaikant atitinkamą bausmę. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 42 straipsnyje „Bausmių rūšys“ yra numatytos bausmės, tiek susijusios su laisvės atėmimu, tiek ir alternatyvios laivės atėmimui. Būtent Švenčionių rajono pataisos inspekcija (toliau – pataisos inspekcija), kuri yra Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus regiono pataisos inspekcijos teritorinis padalinys, prižiūri asmenis, gyvenančius Švenčionių rajone, kuriems paskirtos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes), o taip pat vykdo baudžiamojo poveikio priemones (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) bei auklėjamojo poveikio priemones nepilnamečiams (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą). Priežiūros metu pataisos inspekcija kontroliuoja, kaip nuteistieji vykdo teismo skirtus įpareigojimus ar draudimus ir padeda jiems reintegruotis į bendruomenę, t. y. pataisos inspekcijos pareigūnai įvertina nuteistųjų socialines problemas, susijusias su jų nusikalstamu elgesiu, ir padeda (motyvuoja) jas spęsti – įsidarbinti, mokytis, įsitraukti į socialinius ryšius bendruomenėje. Bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, naudingumas pasireiškia tuo, kad taikant šias bausmes nuteistiesiems paliekama galimybė likti savo gyvenamojoje vietoje, dirbti, gyventi šeimoje, be to, jie gali pradėti ar baigti mokslus, įgyti specialybę, neprarasti, bet ugdyti socialinius įgūdžius, palaikyti socialinius ryšius bei užsidirbti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimui. Taip pat dėl nurodytų priežasčių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas kainuoja pigiau nei laisvės atėmimo vietų išlaikymas, o visuomenė turi teisę dalyvauti nuteistųjų pataisos procese.

Kalbant apie visuomenės dalyvavimą nuteistų asmenų bausmių vykdymo procese pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 8 straipsnio „Bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese principas“ 2 dalyje numatyta, jog „nuteistųjų pataisos procese gali dalyvauti visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys“. Visuomenės dalyvavimas šiame procese grindžiamas tuo, kad nuteistas asmuo yra visuomenės dalelė, t. y. jis gyvena ir egzistuoja joje. Šiuo metu Lietuvoje nuteistųjų integracijos į visuomenę procese aktyviai dalyvauja įvairios visuomeninės organizacijos, socialinės institucijos (svarbi ir reali pagalba pataisos inspekcijų veikloje), bet akivaizdžiai trūksta savanoriškos pagalbos. Reikšmingą įtaką nuteistųjų integracijos procese galėtų turėti bendruomenės, jų narių savanoriška veikla, kurią numato ir nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliosiantis Probacijos įstatymas. Probacija – sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo (nuteistojo) priežiūra. Probacijos tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą, mažinant asmenų, kuriems paskirta probacija, nusikalstamų veikų recidyvą. Probacijos sistema grindžiama bendradarbiavimo, subsidiarumo ir savanorystės skatinimu, į veiklą įtraukiant valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, patikimus savanorius, o Probacijos įstatymo 7 straipsnyje būtent ir yra įtvirtintas pataisos inspekcijų, kurios nuo š. m. liepos 1 d. taps probacijos tarnybomis, bendradarbiavimas su asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis bei savanoriais. Savanoriai – tai geranoriškai nusiteikę žmonės, kurie yra pasiruošę atiduoti savo įgytą gyvenimišką patirtį, laisvalaikį, žinias siekiant bendros harmonijos visuomenėje ir tokiu būdu prisidedant prie visuomenės ir savo saugumo. Minėto įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje yra numatyta, kad nuteistasis turi teisę pasirinkti savanorį, atsakingą už jo resocializaciją. Nuteistasis, priimtas į bendruomenę, savanoriams padedant gebėtų lengviau ir greičiau integruotis, susirasti darbą, įsigyti profesiją, specialybę, padėti savo šeimai. Savanorio pagalba, parama remiasi ne tik materialiniais dalykais, tai tiesiog nuoširdus bendravimas, geras žodis, pagalba sprendžiant kasdienius gyvenimo klausimus, tikslu – padėti keisti šių žmonių gyvenimą ir likimą bei patiems tapti saugesniems.

Taigi, jeigu esate draugiški, komunikabilūs, ryžtingi, patikimi, bendruomeniški, neabejingi kitų problemoms, nebijantys prisiimti atsakomybės, norite prasmingai praleisti laiką, išmokti dirbti komandoje, įgyti naujos patirties, padėti kitiems spręsti asmenines problemas, prisidėti prie probacijos įgyvendinimo, padėti nuteistiesiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką bei galite dalintis savo patirtimi ir idėjomis, skirti laiką kitiems, inicijuoti įvairius socialinius projektus, bendrauti su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ir jų šeimos nariais, tapti tarpininku tarp nuteistojo ir pareigūno/nuteistojo ir nukentėjusio, kviečiame atvykti pas mus ir dalyvauti savanoriškoje veikloje, o gerų darbų atpildas kompensuos sugaištą laiką bei išeikvotą energiją.

Švenčionių rajono pataisos inspekcija įsikūrusi Švenčionių rajono apylinkės teismo patalpose adresu: Švenčionys, Vilniaus g. 26, 3 kabinetas, tel./faks. (8 387) 66 070, mob. 8 685 17 057, elektroninis paštas svencioniupi@vrpi.lt

Egidijus RIMAŠIUS
Švenčionių rajono pataisos inspekcijos vyresnysis inspektorius