Mes turime 174 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:14
mod_vvisit_counterŠią savaitę:10950
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:77673

Stažuotė suteikė vertingos patirties ir naujų minčių

2011 m. gegužės 28 d., šeštadienis Nr. 39 (1086)

Gegužės pradžioje Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje visą savaitę ugdymo procesu, mokykla ir Švenčionių kraštu domėjosi anglų kalbos mokytojas iš Merkinės gimnazijos Karolis Baliutis. Jaunas specialistas pasisemti naujų profesinių žinių, įtvirtinti jau turimas ir plėsti pamokos planavimo kompetenciją galėjo stažuotėje „Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas“, kuri buvo surengta vykdant Europos Sąjungos 2007-2013 m. Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006).

 

Išbandomos naujos kvalifikacijos tobulinimo formos ir kuriamas modelis

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Mokymosi visą gyvenimą prioritetą. Veiksmų programos prioriteto priemonė: bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas. Jį vykdo Ugdymo plėtotės centras. Bendra projekto vertė: 6 294 285,36 Lt. Projektui skirtas 6 167 727,36 Lt finansavimas, iš jo – ES dalis 5 350 142,56 Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 metų spalio 5 dieną Vilniaus apskrityje. Jo trukmė 17 mėnesių. Bus sprendžiamos esamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos funkcionavimo problemos. Projekto esmė: sudaryti sąlygas pedagogams ir vaikų globos įstaigų auklėtojams persikvalifikuoti (įgyti reikalingą pedagoginę kvalifikaciją); sukurti veiksmingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį, atliepiantį šiandienos švietimo sistemos poreikius bei galintį prisitaikyti prie nuolatinės kaitos iššūkių. Modelis kuriamas viešųjų konsultacijų principu, įtraukiant įvairias interesų grupes (mokytojų dalykines asociacijas, profesines sąjungas ir kt.). Tuo tikslu bus atliktas tyrimas (kiekybinis ir kokybinis), kurio užduotis – įvertinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėtį ir perkvalifikavimo poreikius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Modelis bus suderintas su ŠMM. Bus išbandomos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos: grupinės supervizijos (profesinės praktikos konsultavimas), mokytojų stažuotės Lietuvos mokyklose (5 dienos), „koučingas“ (treniravimas). Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliktu tyrimu, kuriamos ilgalaikės mokymo programos (mini mokymai), kurios bus įgyvendinamos mokyklos aplinkoje, didesnę dalį laiko skiriant individualiam darbui su mokytoju, mokytojų darbo savianalizei ir refleksijai. Siekiant sėkmingo sukurto modelio įgyvendinimo, bus tobulinami projekto vykdytojo ir regionų, universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų įgūdžiai.

 

Apsilankymas įvairių tipų pamokose

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį turintys pedagogai: 5 mokytojai ekspertai, 26 mokytojai metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai, į kurių darnią bendruomenę savaitei sėkmingai įsiliejo stažuotojas Karolis Baliutis iš Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos direktorės pavaduotoja Jūratė Guigienė sakė, kad pagrindinis savaitės darbo akcentas – pamoka. Kaip išmokyti vaiką – tai yra svarbiausias kiekvienos mokyklos ugdymo proceso uždavinys. Todėl Karoliui buvo pasiūlyta apsilankyti kelių tipų pamokose. Pavyzdžiui, matematikos pamokoje, kuri išsiskyrė diferenciacija pagal vaikų gebėjimus, geografijos pamokoje, kur buvo akcentuojama aktyvi veikla, lietuvių kalbos – kūrybiškumas, vokiečių kalbos – individualizacija. Žinoma, Karoliui buvo aktualios ir anglų kalbos pamokos, kurios šiuo metu ir yra jo duona. J.Guigienė sakė, kad iškart mokyklos bendruomenę lyg ir buvo apėmęs šioks toks nepasitikėjimas, kad galbūt per mažai turės ką parodyti, tačiau pradėjus sisteminti įvairius gimnazijos pasiekimus, abejonių šešėliai išsisklaidė, nes Švenčionėlių Mindaugo gimnazija ir ugdymo procese, ir popamokinėje veikloje bei įgyvendindama įvairius projektus pasiekusi žymių laimėjimų. Vertingos metodinės medžiagos segtuvas, primenantis turiningai Švenčionėliuose praleistas 5 dienas, buvo parengtas stažuotojui dovanų.

 

Džiaugiasi galėdamas dirbti Lietuvoje

Savo stažuote liko patenkintas ir K.Baliutis. Jis džiaugėsi, kad jį svetingai priėmė ne tik Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos vadovybė, bet ir visa pedagogų bendruomenė. Jis atkreipė dėmesį, kad šioje gimnazijoje vyrauja draugiška ir šilta atmosfera, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas. „Tai labai panašu į tą gimnaziją, kurioje aš dirbu. Tokiame kolektyve dirbti yra komfortiška“, - sakė Karolis.

2006 m. baigęs Vilniaus pedagoginiame universitete anglų filologiją ir įgijęs bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją K.Baliutis iškart ir įsidarbino mokykloje. Dar būdamas mokiniu pedagogus laikė dideliais autoritetais ir sektinais pavyzdžiais, prie to, be abejonės, prisidėjo ir pedagogė Karolio mama. „Džiaugiuosi, kad pasisekė iškart įsidarbinti, kad papuoliau į puikų kolektyvą Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje ir nereikėjo važiuoti į užsienį „laimės ieškoti“, nes esu Lietuvos patriotas“, - paskutinę stažuotės dieną Švenčionėliuose sakė mokytojas, kuris, pasak J.Guigienės, į darbą eina „degančiomis akimis“.

 

Švenčionėliuose – informacinių technologijų gausa

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje K.Baliutį nustebino, kad ugdymo procese labai daug naudojama modernių technologijų: kompiuteriai, projektoriai. Tai paįvairina pamoką ir padeda ugdymo procesą suderinti su šiandienos reikalavimais. Patiko ir pats gimnazijos pastatas, pasitikęs svečią plačiais koridoriais, dideliais kabinetais ir atsiveriančiomis erdvėmis, kuriose tvyro akademiška atmosfera kažkuo primenanti universitetą.

 

Stažuotėje – ne vadovėlinė, o „gyva“ patirtis

„Stažuotė – nuostabus dalykas. Dalyvavau pirmą kartą ir gavau naujos labai naudingos patirties, - sakė K.Baliutis, prieš užverdamas Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos duris. – Iš visų pusių pasisėmiau žinių, lankiausi įvairių dalykų pamokose, kur mačiau kaip dirba mokytojai. Kiekvienas iš jų – individualybė, kiekvienas taiko savo metodus, ir visa tai matai „gyvai“, o ne perskaitai vadovėliuose. Nors ir nesu linkęs kopijuoti, bet man, jaunam specialistui, šie pavyzdžiai suteikė minčių. Patarčiau visiems dalyvauti tokiuose projektuose“.

Irena POŽĖLIENĖ

 
Reklaminis skydelis